zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Ekologické zemědělství může posílit ekonomiku venkova

29.11.2009
Zemědělství
Ekologické zemědělství může posílit ekonomiku venkova
Může ekologická produkce potravin posílit ekonomiku venkova? Odpověď podle TP Organics (TPO) je rozhodné "ANO". Jedná se o zkratku pro technologickou platformu. Jejími členy jsou mnohé evropské nevládní organizace zajímající se o rozvoj venkova a ochranu životního prostředí.
TPO uvádí, že od roku 2025 nové myšlení, znalosti a praktiky zastaví nebo zvrátí migraci z venkovských oblastí do urbanistických center a diverzifikovaná ekonomika přitáhne lidi a zlepší jejich životní podmínky.
Ekologické zemědělství, zpracování potravin a ekoturismus se stanou důležitými motory posílení ekonomiky venkova. Dialog mezi městskou a venkovskou populací se výrazně zlepší a zintenzívní se partnerství mezi spotřebiteli a výrobci.
Po roce 2025 výrazně vzroste dostupnost potravin a stabilita dodávky potravin a díky revitalizovaným venkovským oblastem se zlepší přístup k potravinám.
Zdravé a vyvážené stravování
Rozšiřují se vědomosti farmářů o udržitelném řízení ekosystémů. Welfare zvířat a hospodaření šetrné k životnímu prostředí budou přelomovou technologií v potravinovém produkčním řetězci. Po roce 2O25 se budou lidé stravovat zdravěji a vyváženěji.
Změní se preference výběru potravin a jejich kvality: čerstvé a celistvé potraviny budou zpracovávané technologiemi pouze s minimálními úpravami jejich přirozených kvalit. Bude se víc cenit specifická chuť a její regionální variace než velmi zpracované potraviny.
Výzva k potravinové bezpečnosti
Výbor britských členů parlamentu vypracoval zprávu vyzývající ke zvýšené potravinové bezpečnosti a naléhavé reakci na zachování venkovských zručností potřebných k produkci potravin. Produkce ekologických potravin je přes všechny dobré úmysly však nízká v porovnání s konvenční produkcí, která krmí masy. Tři členské státy EU - Itálie, Španělsko a Německo - však mají téměř 40 % z celkové výměry (7,8 mil. ha) oseto ekologickými plodinami. Největší nárůst ekoprodukce v posledních letech zaznamenalo Španělsko, Polsko a Spojené království, ale významný nárůst zaznamenaly také země ve východní a jihovýchodní Evropě. Ekologická produkce však i přesto zabírá pouze malou část dostupné zemědělské půdy a celosvětově představuje pouze 1 procento.
Rostoucí poptávka spotřebitelů
Nejsou pochybnosti o tom, že poptávka roste rychleji než konverze půdy, což vede k větší závislosti na dovozu, i když několik zemí má národní ekologické akční plány zakomponovány ve svých programech rozvoje venkova.
Multifunkční systémy ekologického zemědělství přispívají k řízení specifických regionálních přírodních oblastí a hodnot krajiny a mnohé napomáhají uzavření uhlíkových, živinových a energetických cyklů na farmě nebo na regionální úrovni.
Některé studie poukazují na to, že relativně velká část ekologických farem, které se zabývají multifunkčními aktivitami přispívají k regionálnímu rozvoji v oblastech jako je turismus, vzdělávání, zpracování nebo přímý prodej na farmě. Úspěšné multifunkční přístupy umožňují spolupráci při rozvoji různých typů aktivit na úrovni farmy a prostřednictvím spolupráce mezi farmami při naplňování jiných cílů rozvoje venkova.
Veřejnosoukromé partnerství
Rozvinutí podpůrného institucionálního prostředí a veřejnosoukromých partnerství na místní úrovni (ekoregióny, environmentální družstva, apod.), které jsou přizpůsobené rozdílným biofyzikálním a kulturním podmínkám po celé Evropě, se jeví jako kritické faktory při realizaci těchto příležitostí, uvádí TPO. Problém je to, že multifunkcionalitu v ekologickém zemědělství není jednoduché pochopit a zavést ji do praxe. Posilňování úlohy multifunkčního ekologického zemědělství vyžaduje odpovídající interdisciplinární integraci společenských a přírodních věd.
Podpora výzkumu
Budoucí výzkum ekologického zemědělství musí zohlednit širší dopad potravinové bezpečnosti a suverenity, výživy a veřejného zdraví, ekonomiky dodavatelského řetězce a dostupnosti potravin, kvality a kvantity pracovních příležitostí. Identifikované cíle výzkumu a vývoje zahrnují: úlohu farmářů v rozmanitých venkovských oblastech v Evropě při udržitelném zabezpečení ekosystémů a jiných služeb; stanovení podpor různých typů farem (velké/malé, specializované/střídavé hospodaření) a typ dodavatelských řetězců potřebných v multifunkčním rozvoji venkova a smíšených zemědělských systémech.
Posuzované vztahy
Rozvoj výzkumných projektů bude mít za úlohu identifikování socioekonomických příležitostí pro ekologické zemědělství v multifunkčním regionálním rozvoji, význam vztahu místní komunity k ekologickým farmám a úlohu ekologického zemědělství v místní komunitě.
Podle současné zprávy Worldwatch institutu vědci a političtí analytici ve zvýšené míře poukazují na výhody přechodu na ekologické zemědělství z hlediska klimatických změn. Pro zemědělství se počítá s asi 30 % emisí skleníkových plynů ročně a očekává se růst těchto emisí v průběhu několika následujících dekád v závislosti na růstu zemědělské produkce, vzroste používání chemických vstupů a změna výživových zvyklostí povede ke zvýšené spotřebě masa, mléčných výrobků a masa.
Změna trendu
Ekologické zemědělství může napomoci zvrácení tohoto trendu redukcí vstupů zesilujících skleníkové plyny, zlepšením energetické účinnosti a významným zvýšením zadržování uhlíku v půdě. Ekologické zemědělství může být odolnější vůči změnám klimatických podmínek než konvenční zemědělství, protože zvyšuje úrodnost půdy, napomáhá plodinám přežít sucho a podporuje větší biodiverzitu. Posun k udržitelným praktikám ekologického zemědělství má také výhodu pro ekosystémy redukováním záplav a zvýšením počtu stanovišť ptáků a divokých zvířat. Ekologické zemědělství rovněž poskytuje společenské výhody oproti konvenčnímu zemědělství včetně většího počtu pracovních míst, spolehlivého příjmu pro farmáře a společnost a spolehnutí se na tradiční dovednosti a vědomosti, které nezávisejí na moderních vstupech.
Systematickým zhodnocením 162 vědeckých prací publikovaných v posledních 50 letech se zjistilo, že neexistuje významný rozdíl mezi produkty ekologického a konvenčního zemědělství. Z dostupných informací vyplývá, že největším přínosem ekologické produkce může být schopnost revitalizovat ekonomiku venkova a využít ji v boji s celosvětovou hospodářskou recesí.
Rural Europe, 2009, č. 77, s. 8
Zdroj: www.agronavigator.cz
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí