zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

V boji proti klimatickým změnám české úřady nepomáhají, stavějí překážky obnovitelným zdrojům

16.12.2009
Šlendryján
Větrná energie
V boji proti klimatickým změnám české úřady nepomáhají, stavějí překážky obnovitelným zdrojům

Jedním z nejúčinnějších nástrojů v boji proti klimatickým změnám je větší využívání obnovitelných zdrojů, na tom se shoduje celý svět včetně vědců na Kodaňském summitu. Tento názor ale nesdílí české úřady. Česká společnost pro větrnou energii (ČSVE) byla nucena podat u Evropské komise stížnost proti České republice, která neplní svou povinnost ve vytváření podmínek pro větší využívání obnovitelných zdrojů.
Na podporu elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů existuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/77/ES, kdy každý z členských států musí zjednodušit a urychlit povolování staveb využívající obnovitelné zdroje. Pravidla by měla být průhledná a nediskriminační. Všechna tato opatření měla pomoci k naplnění směrných cílů, které přijaly jednotlivé členské státy. Česká republika svým vstupem do Evropské unie přijala směrný cíl 8% podílu elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů na hrubé spotřebě elektřiny v roce 2010, který v roce 2004 zahrnula také do své Státní energetické koncepce a následně do zákona 180/2005 Sb. o podpoře využívání obnovitelných zdrojů.
Stížnost poukazuje na to, že v ČR jsou pravidla neprůhledná a diskriminační. Upozorňuje zejména na nepřehlednou změť koncepcí a metodik, které jsou vydávány na celostátní i krajské úrovni. Záleží jen na úřadu, jaký postup hodnocení si vybere. Výsledky rozhodování úřadů o záměrech výstavby větrných elektráren lze tak jen těžko předvídat. Situace se stala pro investory nepřehlednou, povolovací řízení jsou neúměrně dlouhá. Na tuto skutečnost ostatně poukazovala již dříve také Zpráva Pačesovy komise.
"Prostřednictvím podané stížnosti bychom rádi dosáhli toho, aby povolovací řízení předcházející výstavbě větrných elektráren byla skutečně zjednodušena, zkrácena a podmínky výstavby VTE byly skutečně transparentní a nediskriminační," upřesňuje předseda ČSVE Michal Janeček.
Stížnost byla přidělena k prošetření a projednání příslušnému útvaru Komise - Direktoriátu pro energetiku a dopravu, který ji zaregistroval, přidělil jednací číslo a přezkoumal po formální stránce. "Před několika málo dny jsme Direktoriátu udělili souhlas, že může českým autoritám poskytnout k vyjádření celý text stížnosti, jak jsme ji podali. Předpokládáme tedy, že Komise bude v nejbližší době kontaktovat přímo příslušné odpovědné orgány České republiky," doplňuje Michal Janeček.
Dojede-li Komise k závěru, že k porušení evropského práva ze strany České republiky skutečně došlo, bude úřední cestou žádat vysvětlení a sjednání nápravy v přiměřeném časovém horizontu. Pokud na tyto výzvy nebude Česká republika adekvátně reagovat, může Komise zahájit řízení pro porušení práva před Evropským soudním dvorem.

Michal Janeček
předseda České společnosti pro větrnou energii
kontakt: predseda@csve.cz, 602 796 687

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí