zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Ve Vítkově na Opavsku není Ekokodex prázdným pojmem

13.01.2010
Ekologické vzdělání a výchova
Ve Vítkově na Opavsku není Ekokodex prázdným pojmem

Zvláštní cenu za environmentální osvětu získala v soutěži Cena zdraví a bezpečného životního prostředí, vyhlašované Business Leaders Forum, i ZŠ na Komenského ulici ve Vítkově.

Sdružení mezinárodních a českých společností a firem Business Leaders Forum loni mezi projekty přihlášenými do jím pořádané soutěže Cena zdraví a bezpečného životního prostředí zaujal projekt Environmentální aktivity ZŠ Vítkov, jemuž udělilo zvláštní cenu.

TITULY, CERTIFIKÁTY A JEDEN TYGR

Není to jediné ocenění tohoto druhu, které škola obdržela. Ve školním roce 2008/2009 dobyla titul Ekologická škola v Moravskoslezském kraji za aktivity v environmentálním vzdělávání, výchově a osvětě (EVVO), od roku 2004 je zapojena do mezinárodního projektu Eco-Schools, v jehož rámci získala od Sdružení Tereza titul Ekoškola na období červen 2006 až červen 2008 a obhájila jej i na období prosinec 2008 až prosinec 2010. Drží certifikáty školního programu Recyklohraní či projektu Krajina za školou občanského sdružení Antikomplex, je zapojena do Klubu ekologické výchovy (KEV) zařazeného mezi kluby UNESCO a usiluje o označení Škola udržitelného rozvoje.

Než opustíme tento zdaleka nikoliv úplný výčet, připomeňme, že škola adoptovala tygra ussurijského v ostravské zoo když finanční příspěvek na chov zvířete pokrývá z výtěžku školních sběrů papíru.

MEZITITULEK: PROJEKTY PRO CELOU ŠKOLU

Už zcela pravidelně se součástí plánu EVVO na daný školní rok stává vždy jeden konkrétní celoškolní projekt. Například v minulém školním roce žáci v projektu Zdravý životní styl sami aktivně z různých zdrojů vyhledávali informace o zdravé výživě, učili se je porovnávat i ověřovat a osvojovali si přitom rovněž práci v týmu. Na závěrečné konferenci žáci prezentovali své jídelníčky (už v souladu se zdravou výživou), komentovali, jak se jim dařilo měnit své stravovací návyky, dokumentovali výsledky besed o zdravé výživě i anket na toto téma mezi svými vrstevníky a konferenci rovněž oživili vlastními plakáty propagujícími zdravý životní styl.

Letošní celoškolní projekt pod názvem Doprava od minulosti po současnost zase pozornost dětí obrací na přínosy dopravy pro člověka, její ekologické aspekty v návaznosti na udržitelný rozvoj i na konkrétní dopravní situaci ve Vítkově, městě s více než šesti tisíci obyvateli na Opavsku. Tématy projektu, který bude ukončen letos v červnu, mj. jsou: Čím jezdíme a proč, Vliv dopravy na životní prostředí, Doprava od pravěku do novověku, Podpora využívání hromadné dopravy, Řešení dopravních situací či Posypové materiály a jejich vliv na životní prostředí.

FOTO Z FENOLOGICKÉHO KALENDÁŘE

Úspěšným projektem jsou rovněž Fenologická pozorování (ne)opakovatelného života přírody, jak je organizuje Sdružení Tereza v dlouhodobém mezinárodním programu GLOBE.

Mgr. Blanka Váňová vysvětluje: >>Každý měsíc plníme úkoly a pořizujeme fotografie na zadaná témata, vyhlašovaná organizátorem projektu - Sdružením Tereza. Tak třeba loni jsme se zabývali změnami přírody v jednotlivých ročních obdobích. Do projektu se zapojili žáci prvních až pátých tříd: Skládali básničky, rychlili větvičky stromů, vyráběli koláže jara. Do Fenologického kalendáře Sdružení Tereza pro rok 2010 byly vybrány hned dva snímky, jejichž autoři jsou naši žáci.<<

DODRŽOVÁNÍ EKOKODEXU KONTROLUJÍ I HLÍDKY EKOTÝMU

V každé třídě i na chodbách školy najdeme vyvěšený Ekokodex, který si vytvořili a přijali sami žáci. Zde jsou jeho zásady:

šetrně zacházíme s pitnou vodou;

šetříme energii;

pečujeme o pokojové rostliny;

neničíme prostředí školy;

třídíme odpady;

používáme recyklovaný papír;

máme dobrý vztah ke zvířatům;

neplýtváme potravinami a dodržujeme pitný režim;

přezouváme se;

udržujeme trvale dobré vztahy mezi žá- ky a učiteli;

pečujeme o své zdraví.

Mgr. Blanka Váňová tvrdí, že nejde jen o formálně sepsaná pravidla. >>Dokládá to aktivita žáků v soutěžích ve sběru papíru, PET vršků, kaštanů, baterií a elektrospotřebičů. Jen loni v září a říjnu nasbírali 2560 kg papíru a přes dvě tuny kaštanů, které odevzdali lesníkům,<< říká ředitelka. Připomíná i to, že všechny rostliny ve škole jsou označeny popisky, žáci si vytvářejí služby, které se o květiny starají a zalévají je dešťovou vodou, již zachycují do barelů u okapových svodů. >>Ve škole rovněž třídíme odpad. U školy a na chodbách jsou rozmístěny koše a kontejnery na papír, plasty, sklo i směsný odpad. Věříme, že tyto ekologické zásady žáci předávají také do svých rodin. Žáci se činorodě podílejí i na výzdobě školy, a proto se u nás nevyskytují případy vandalismu,<< dodává Mgr. Blanka Váňová.

Ve škole funguje i Ekotým, který se skládá ze žáků volených z každé třídy, vedení školy, koordinátorek EVVO, výchovné poradkyně, školnice, ale i ze zástupců rodičů. Za zřizovatele školy se jeho činnosti účastní vedoucí odboru životního prostředí městského úřadu. Ekotým se schází každý měsíc a řeší různé aktivity související s ekologickými projekty školy. Členové Ekotýmu z řad žáků přispívají do školního časopisu Komeňáček, o ekologických aktivitách informují na školní ekonástěnce a mimo jiné volí ekohlídky kontrolující dodržování Ekokodexu ve třídách. Učitelé, členové Ekotýmu, zase přebírají odbornou garanci ekologických aktivit. Správní zaměstnanci používají ekologicky šetrné výrobky a se členy Ekotýmu kontrolují šetření vodou a energií i správné třídění nasbíraného odpadu.

Město Vítkov podle Mgr. Blanky Váňové ekologické aktivity školy pozitivně vnímá, byť probíhají v její režii. Zřizovatel se zejména finančně podílí na ekologizaci provozu školy. I z těchto investic však škola těží pro ekologickou výchovu. Třeba instalace termoventilů nejenže vedla k úsporám plynu, ale navíc umožňuje, aby žáci porovnávali jeho spotřebu v minulosti s obdobím, kdy termoventily byly namontovány. Ještě větší možnosti skýtají solární kolektory pro ohřev vody na jednom z pavilonů: Údaje o teplotě venkovního vzduchu a v kolektoru, teplotě vody v zásobníku, dodané energii do systému či o okamžitém výkonu, zaznamenané v počítači, lze vyhodnocovat, porovnávat v jednotlivých ročních obdobích, sestavovat grafy i vypočítávat finanční úsporu.

AUTOR: IVAN RYŠAVÝ

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí