zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Ministerstvo životního prostředí zahájí proces vyhlašování NP Křivoklátsko během února

25.01.2010
Příroda
Ministerstvo životního prostředí zahájí proces vyhlašování NP Křivoklátsko během února

ministr životního prostředí Jan Dusík se dnes, společně s náměstkem ministra Františkem Pelcem, setkal se starosty obcí Křivoklátska. Hlavním tématem setkání bylo projednání záměru ministerstva vyhlásit nejcennější část CHKO Křivoklátsko národním parkem.
"Navazuji na své předchůdce, kteří začali s obcemi jednat o vyhlášení Národního parku Křivoklátsko. Během února bychom chtěli zahájit oficiální proces vyhlašování národního parku, který by mohl po volbách vyústit v přijetí zákona o vyhlášení národního parku. Věřím, že se nám společně s obcemi podaří najít takovou podobu parku, která bude přínosem pro přírodu i místní obyvatele," komentuje dnešní setkání se starosty křivoklátských obcí ministr životního prostředí Jan Dusík.

"Existence národního parku znamená nejenom efektivní ochranu přírody, ale napomáhá i ekonomice místních obcí. Národní park je atraktivním cílem turistů a obce mají také lepší přístup k dotačním titulům. Ministerstvo nedávno vyhlásilo speciální dotační program pro obce v národních parcích [1] a vláda rovněž schválila realizaci plánu krajinného integrovaného rozvoje, díky kterému budou bodově (10%) zvýhodněny projekty obcí ve specifických oblastech, podávané do operačních programů [2]," dodává náměstek Pelc.

Od jara loňského roku probíhá proces informativního předjednávání o podobě parku v regionu Křivoklátska pod vedením náměstka ministra Františka Pelce. Jeho součástí byla řada schůzek se zástupci samospráv i s veřejností, včetně distribuce informačního letáku MŽP, který obsahuje nejdůležitější otázky a odpovědi ohledně záměru vyhlásit Křivoklátsko národním parkem[3].

Křivoklátsko patří mezi klenoty českého přírodního dědictví. Předmětem ochrany navrženého národního parku je rozsáhlý vnitrozemský komplex lesa nižších poloh s velkým podílem přirozených či lidskou činností málo ovlivněných ekosystémů, s výrazně vyvinutým říčním a vrcholovým fenoménem Berounky a jejích přítoků. Mimořádnou hodnotu mají zdejší lesy jako celek - tvoří největší lesní komplex ve vnitrozemí České republiky s mimořádně pestrým složením stromů a velkým podílem přírodních porostů. Křivoklátsko představuje jedinečný fenomén, který není v soustavě našich národních parků zastoupen, je zcela odlišný od NP České Švýcarsko, Krkonoše a Šumava. V některých rysech ho lze srovnat s NP Podyjí, kterému se, pokud jde o jedinečnost přírodního prostředí, přinejmenším vyrovná.

Křivoklátsko se stalo součástí evropské soustavy Natura 2000, která chrání místa s nejcennější přírodou celé Evropské unie. Pro své vysoké přírodní hodnoty bylo v roce 1977 vyhlášeno biosférickou rezervací UNESCO. Od roku 1978 je zde chráněná krajinná oblast. Ministerstvo životního prostředí navrhuje, aby statut národního parku získalo nejcennějších 102 čtverečních kilometrů Křivoklátska, tedy 16 % stávající chráněné krajinné oblasti.

Návrh se skládá ze dvou částí, které jsou odděleny obydlenou částí údolí Berounky v oblasti Zbečno-Nižbor. Hranice je vedena tak, aby nebyla do parku zahrnuta zastavěná území sídel či větší zemědělsky obhospodařované plochy. Navržený národní park zasahuje na území 19 obcí (Branov, Běleč, Bratronice, Broumy, Čilá, Hracholusky, Hřebečníky, Chyňava, Karlova Ves, Kublov, Křivoklát, Nižbor, Ostrovec-Lhotka, Podmokly, Račice, Roztoky, Skryje, Sýkořice, Zbečno). V národním parku by ležela jen jedna obec - Karlova Ves. Ostatní obce zůstanou vně jeho hranice. Návrh je vymezen tak, že naprostá většina parku leží na lesních pozemcích, z toho je 99,3% plochy lesů ve vlastnictví ČR, pouze 0,4% patří drobným vlastníkům a 0,3% místním obcím.

Vznik národního parku by byl formálním potvrzením jeho přírodních hodnot a především významným krokem k vytvoření podmínek pro jeho účinnou ochranu.

Poznámky:

V průběhu února bude ze strany MŽP zahájen proces vyhlašování NP Křivoklátsko. Prvním krokem je oznámení návrhu podle § 40 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. Tím začne běžet lhůta 90 dnů, kterou mají zástupci obcí, vlastníků pozemků a dalších subjektů na podávání námitek k tomuto záměru. Po vypořádání námitek a úpravě návrhu začne legislativní proces vyhlašování, tedy projednání návrhu zákona o vyhlášení NP Křivoklátsko v meziresortním řízení, ve vládě a následné schvalování v obou komorách parlamentu.

[1] Program podpory obcí ležících v regionech národních parků - www.sfzp.cz

[2] Plán krajinného integrovaného rozvoje - www.mzp.cz

[3] Leták MŽP - Křivoklátsko si zaslouží národní park najdete v příloze


S přáním hezkého víkendu zdraví

Petra Roubíčková
tisková mluvčí

Zdroj: MŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí