zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Nové typy fixačních prvků

12.04.2010
Obecné
Odpady
EMS
Nové typy fixačních prvků

Řada firem se na počátku 90. let domnívala, že pro ochranu životního prostředí je nutno zaměnit výrobu chipsů z EPS za škrobovou bázi nebo papírovou fixaci (tedy z trvale se obnovujících surovin).

Stalo se již zvyklostí, že v určitých časových intervalech uvádíme v Logistice i různé nové nebo inovované typy fixačních materiálů a prvků různých bází. O aktuálnosti dále uvedených produktů svědčí i to, že prakticky všechny byly předvedeny na obalovém veletrhu FachPack 2009, včetně příkladů jejich použití v řadě aplikačních sfér.

SYPNÁ FIXACE Z EPS A ŠKROBU

Firma FP International se od svého založení zabývá problematikou ekologie a již v 50. letech zahájila výrobu sypných fixačních materiálů (Loosefill) ze slámy. Po vývoji chipsů z EPS (expandovaného polystyrenu) byla prvním podnikem, který vyvinul i zařízení k jeho recyklaci. Stala se tak prvním a zřejmě jediným podnikem, který trvale vyrábí tento fixační materiál z recyklovaného pěnového polystyrenu a před hospodářskou krizí ho zpracovával více než 5000 t/rok.

Řada firem se na počátku 90. let domnívala, že pro ochranu životního prostředí je nutno zaměnit výrobu chipsů z EPS za škrobovou bázi nebo papírovou fixaci (tedy z trvale se obnovujících surovin). Tím však vyvstaly různé ekonomické a technické problémy, např. snížení rychlosti balení nebo zvýšení hmotnosti obalů a výrobních nákladů. Proto se v současnosti velká část firem vyrábějících tyto produkty vrátila opět k EPS a také firma FP International, pokračující v produkci chipsů Flo-Pak Styropor ze 100% recyklovaného a znovu zpracovatelného EPS. Mají lepší ochranné vlastnosti (extrémně dobré tlumicí vlastnosti) než škrobové Loose-fill, objemovou hmotnost pouze 4 kg/m3, odolnost proti vodě, antistatické vlastnosti, řadu ekonomických výhod oproti škrobovým (např. nižší energetickou spotřebu při jejich produkci), výhodnější cenu a 100% recyklovatelnost. Jenže aplikovaná EPS fixace u značného objemu spotřebitelských výrobků, které se dostanou až do domác ností, nemá již šanci k zhodnocení recyklací, ale často končí ve spalovnách, na deponiích (spolu s komunálním odpadem) i na neorganizovaných skládkách ve volné přírodě. Tam tvoří odpad zcela nepříznivý životnímu prostředí - s enormně dlouhou dobou pozvolné mikrobiální degradace.

Proto firma vyvinula novou generaci chipsů Flo-Pak Green, které si zachovávají všechny přednosti EPS produktů, ale současně také plnou biodegradovatelnost v průběhu 9 až 60 měsíců. Tento fixační materiál je tím kombinací dvou důležitých předností: velmi účinné ochrany baleného zboží s příznivostí k životnímu prostředí. Flo-Pak Green (F-PG) se tedy rovněž vyrábí na bázi 100% recyklovatelného lehčeného polystyrenu, jehož odpad se znovu použije jako surovina nebo se ekologicky likviduje.

Jak bylo uvedeno, tento první degradovatelný EPS fixační materiál se kompletně mikrobiálně odbourává, čehož se dosahuje přídavkem enzymatického preparátu. Ten vytvoří na povrchu tělísek mikroskopický film, vylučující kyseliny a enzymy, které postupně zkracují polymerové řetězce. Tato látka není pro životní prostředí škodlivá a nemá ani vliv na životnost EPS v běžných podmínkách, protože jeho degradační proces nastartuje teprve přítomnost mikroorganizmů na skládkách, v kompostu a ve volné přírodě. Chipsy se odbourávají jak v aerobních (s obsahem vzduchu) tak i v anaerobních podmínkách až na CO2, H2O a humus a nezanechávají žádná škodlivá rezidua. Preparované chipsy nevyžadují žádné zvláštní zacházení při skladování, respektive aplikaci, a také nemůže dojít k přenosu částic použitého prostředku na balené objekty.

F-PG je zvláště vhodný k ochraně těžkých a tvarově nepravidelných produktů, protože tato autofixační tělíska mají tvar 8 a výborně se vzájemně propojí, podobně jako "puzzle". Tento ideální tvar jim umožňuje, aby vyplnila všechna prázdná místa v obalu a udržela balený předmět na svém místě. Zelená barva F-PG pak signalizuje, že se jedná o ekologický produkt a dá se tak snadno rozeznat od ostatních typů chipsů. F-PG zvyšují efektivnost balení, zvláště ve spojení s automatickým systémem aplikace, a proto se zasílají v 500litrových pytlích vhodných jako nástavba dozovacích sil.

F-PG má při své výrobě sníženou spotřebu energie (o 63 %), je bezprašný, antistatický (takže neulpí na oděvu obsluhy nebo na balených předmětech), má dobré tlumicí vlastnosti a tím zabezpečuje perfektní ochranu balených produktů. Je o 64 % lehčí než škrobová tělíska (tvoří ho za z 99,6 % vzduch) a jeho velkou předností jsou různé možnosti zhodnocení. Jeho vlastnosti neovlivňuje ani zvýšená vlhkost prostředí, není přitažlivý pro hlodavce, může se až 10x znovu použít nebo s ostatními PS chipsy recyklovat. Výjimečné vlastnosti, nedosažitelné cenové a výkonové proporce a také "zelený aspekt" činí tento materiál zcela jedinečným.

Přesto však firma na přání některých zákazníků vyrábí tyto produkty i na bázi škrobu, pod označením Flo-Pak Bio 8 - ze tří hlavních komponent - škrobu, vody a menšího množství polyvinylalkoholu. Vykazují objemovou hmotnost 10 kg/m3 a řadu horších parametrů, avšak plnou mikrobiální degradaci již během 14 dní.

Z dalších typů sypkých fixačních tělísek je možno uvést obdobu uvedeného Flo-Pak Bio 8 - Renatur, výrobek vedoucí firmy na trhu obalové techniky Storopack (rovněž s účastí na veletrhu FachPack 2009). Vyrábí se patentovanou technologií (s nízkou spotřebou energie) z jemně zrnité směsi škrobů (zbytkové frakce, nevhodné pro potravinářské účely), vznikající při jejich průmyslové výrobě. Vykazuje téměř všechny uvedené vlastnosti EPS chipsů, pouze s určitými negativními rozdíly v ceně, v tlumicích schopnostech, opakovaném použití, objemové hmotnosti aj. - hlavně však v tom, že není recyklovatelný, ale za to rychle degradovatelný a vhodný např. do kompostů.

Všechny uvedené (ale i další běžné) typy fixačních sypných tělísek jsou vhodné pro fixaci především neskladného, těžšího zboží, nepravidelného tvaru a k vyplňování menších meziprostor v obalech. Pro velmi nízkou objemovou hmotnost se téměř nezvyšuje hmotnost obalu, což vede k úspoře energie a přepravních nákladů.

PLNĚNÉ TLUMICÍ POLŠTÁŘKY

Zajímavou inovací firmy Storopack v oblasti fixačních prvků jsou PE polštářky (snadno tvarovatelné a znovu použitelné sáčky), plněné EPS nebo škrobovými tělísky Delaspan Bio. Jsou ideální alternativou dvousložkových PU pěnových systémů, fixačních prvků z lehčeného PE, z VL nebo papírových výplní. Tyto Pad-Loc Pads nebo Pad-Loc Bio-Pads poskytují flexibilní a bezpečnou ochranu baleným produktům a mechanickou odolnost umožňující jejich i vícenásobné použití (až 20x). Ve srovnání s uvedenými příklady jsou i cenově výhodnější o 25 až 50 %. Tato kombinace fólie, vzduchu a sypkého materiálu umožňuje elastickou fixaci, protože obsažený vzduch se v něm pohybuje nebo z něj uniká - a tím umožňuje aby tělíska vytvořila kolem baleného produktu dokonalou tlumicí fixaci v obalu.

Aplikace polštářků je rychlá a jednoduchá. V mnoha případech dostačuje uložení jedné vrstvy P-L P na dno obalu a konečné překrytí vloženého předmětu a pouze u komplikovaných tvarů je postup fixace složitější. Ale i tak vedle manuálního balení lze plně využít i automatické vkládání sáčků do obalů. Určitou nevýhodou P-L P je dodávka relativně objemných prvků (při dopravě a skladování), zatímco již vlastní aplikace (ze zvýšených sil umístěných přímo na pracovišti) je ve všech fázích plně srovnatelná s používáním různých typů sypkých hmot aj. (na rozdíl od fixací tvořených "in situ".)

VZDUCHOVÉ TLUMICÍ POLŠTÁŘKY

Novým fixačním produktem firmy FP International jsou vzduchové polštářky Cell-O, které jsou k dispozici v různých rozměrech a konfiguracích, podle objemu obalu a způsobu použití. Cell-O se používají v mnoha oblastech k vyplnění prostor obalů, jako proložky, k ochraně povrchových ploch nebo k polstrování a přímé ochraně balených předmětů. Jedná se o nejkompaktnější a nejrychleji aplikovatelnou výplň obalů, jaká je v současnosti na trhu, a díky patentovanému řešení systému vzdušných komůrek se může vzduch pohybovat mezi jednotlivými komůrkami, čímž se zabezpečuje optimální ochrana zboží. Tím se odlišuje od řady obdobných produktů a navíc aplikací HDPE fólie poskytují tyto ochranné polštářky vyšší rázovou pevnost než běžné konkurenční typy.

Cell-O se vyrábějí na výkonných a spolehlivých zařízeních dodávaných firmou FPI, z nichž je možno uvést Novus - inovativní zařízení, které vyrábí (při rychlosti 22 m/min) velký počet různých forem polštářků (ze 4 typů fólie) pro rozmanité aplikace; je nejkompaktnější a nejrychlejší jednotkou, která je k dispozici na současném trhu. S jejich zavedením se snižují balicí náklady, zvýší se rychlost balení a podstatně se sníží skladovací prostory pro obalový materiál a také podíl vracených a poškozených obalů/zboží.

Mini Pak´R je malý inteligentní systém výroby vzdušných polštářků v 5 různých druzích z kompaktních rolí fólie. Pomocí integrované RFID technologie si strojek automaticky zvolí potřebné parametrické nastavení a není tedy nutno vyrábět produkt do zásoby. Pro svoje malé rozměry najde snadno toto jednoduše ovládané zařízení místo na balicím stole nebo přímo u pokladny.

Pillow Pak´R mění fólie šíře až 760 mm na polštářky, kterými lze ovíjet i rozměrnější zboží, případně je kombinovat s ochrannými hranami.

Uvedená firma zavedla do svého sortimentu také výrobu Cell-O Green - vzduchových polštářků z recyklovaných plastů. I v tomto případě je předností použité fólie snížení spotřeby primárních surovin.

PROTECTOR BAGS

Tento fixační systém byl vyvinut firmou Mondi pro efektivní a ekonomickou ochranu různých balených i objemných produktů. Flexibilní koncepce na bázi papíru chrání zboží během transportu a skladování před poškozením, poškrabáním aj. A navíc umožňuje těsně obepnutý fixační obal snížení jeho objemu až o 60 %, což snižuje balicí, transportní a skladovací náklady.

Protector Bags (dále jen P.B.) poskytují snadno ovladatelnou a efektivní alternativu dnešních běžných obalů - svojí účinnou ochranou a jednoduchou manipulací u většiny balených produktů. Konstrukce P.B. spočívá v průmyslové technologii výroby pytlů, které sestávají až ze 4 vrstev různých druhů papírů, vykazujících různé funkční vlastnosti. Např. velmi hladký sulfátový papír se vyznačuje sensibilní povrchovou plochou, další vrstva ze 100% recyklingu poskytuje dobrou tlumicí vrstvu, která chrání zboží před rázy a ochraňuje hrany, dále pak vysoce kvalitní kraftový papír zajišťuje stabilitu, zvyšuje odolnost a propůjčuje dobré tiskové vlastnosti. Vzniklá konfigurace pytlů je pravoúhlá, ale může se během balení přizpůsobit konturám balených předmětů.

Pytle existují v rozmanitých rozměrech až do délky 4500 mm a šíře 1200 mm. P.B. jsou okamžitě připraveny k použití a nevyžadují tedy žádné sestavování nebo skládání obalů. Velké a tuhé produkty jsou obvykle i těžké a mnohdy manipulovatelné pouze jednotlivě. P.B jsou proto vybaveny rukojeťmi pro odnos a manipulaci. Obaly se uzavírají pomocí lepicí pásky nebo již integrovanými nánosy lepidla a pro některé aplikace jsou P.B. opatřeny také uzavíracími klopami.

Díky flexibilitě materiálu P.B. se může definitivní velikost a formát obalu dále optimalizovat skládáním a překládáním během uzavírání tak, že vznikne co možná nejvíce přiléhavý obal. P.B. se přizpůsobí baleným předmětům, takže se mohou i úsporně stohovat a srovnávat, což vyžaduje méně místa a tím také méně obalových jednotek (protože je možno na ně umístit více kusů).

Jejich předností je vedle menších objemů obalů optimální využití dopravních a skladových prostor, snížení nákladů, jednoduchá manipulace a nízká spotřeba energie při jejich výrobě.

FLEXIPACK

Flexipack sice patří k nejstarším fixačním materiálům používaným k ochraně různých citlivých produktů a dodávaným na trh pouze jedinou firmou Flexipack International, ale jeho výroba (přes progresivní nástup řady konkurenčních fixačních materiálů různých bází) se udržela až do současnosti. Nasvědčuje tomu i jeho prezentace na mezinárodním obalovém veletrhu Fachpack 2009, kde uvedená firma představila tento materiál v řadě inovačních verzí, zaváděných v permanentně rozšiřované aplikační sféře.

Flexipack je originální formou kontinuálně nasávané žebrovité (tzn. s plnou vlnou) lepenky. Je ekologický, vyrobený ze 100% sběrového papíru, tvarově stabilní, s vysokým útlumem rázů, se schopností vyrovnávání tlaku a s enormními tlumicími účinky. Při tom je tento materiál trvale flexibilní ve všech směrech a může být lámán a přehýbán při plném zachování všech ochranných vlastností.

Z dalších jeho předností je možno jmenovat dobré izolační vlastnosti vůči chladu a teplu, vhodnost pro ochranu citlivých povrchů zboží, zvláště po kašírování (i potištěným) papírem (kraftliner, testliner, šedák, clupak) nebo různými plasty, PU-pěnovou fólií, bublinkovou fólií, netkanou textilií aj. podle charakteru baleného zboží a výběru zákazníkem. Je rovněž lepitelný a opracovatelný na všech konvenčních zpracovatelských strojích a může být adjustován v rolích nebo v libovolné konečné úpravě.

Pro své vynikající vlastnosti se uplatňuje jako proložky a ochranný obalový materiál ve strojírenském, keramickém a sklářském průmyslu, ve stavebnictví aj. Kašírování rozmanitými materiály zvyšuje jeho rázovou sorpci a vysoká flexibilita umožňuje vývoj racionálních obalových systémů, které je možno přizpůsobit každému balenému zboží. Existuje i v řadě dalších specifických typů určených pro individuální případy fixace zboží.

FIXAČNÍ PRVKY REFLEX

Firmy Nelipak (Nizozemsko) a Reflex (USA) vyvinuly inovativní koncepci k ochraně citlivých produktů - plastické prvky Reflex. Tyto vakuově tvarované skořepiny nahrazují současné flexibilní plastické pěnové fixace a pro každý balený produkt jsou individuálně a optimálně vytvarovány, jako dokonalá ochrana i proti silným rázům a vibracím, které vznikají během transportu. Vyrábějí se ze 100% recyklované HDPE fólie a jsou rovněž plně recyklovatelné. Jsou také prostorově úsporné (stohovatelné zasouváním do sebe) až o 80 % oproti prvkům z lehčených plastů. Prvky Reflex jsou ideální pro fixaci různých elektronických přístrojů (počítačů, videorekordérů, skenerů, tiskáren aj.)

FIXACE FIRMY THIMM

Společnost Thimm Packaging Systems je nejen vedoucím producentem obalů z VL, ale ve svých specializovaných závodech vyvíjí kompletní systémy balení a logistických řešení včetně vhodné fixace zboží. Firma má ve svém portfoliu také nové materiály pro konstrukce obalů, včetně speciálních fixačních prvků - od unikátní 9vrstvé VL až po různé kombinace vlnité lepenky s různými typy lehčených plastů a z nich vyrobené obaly odolávající rázům, vibracím aj. Tyto obaly dokonale chrání např. optické přístroje, elektronické výrobky (navíc v kombinaci s vodivými nebo antistatickými materiály), lékařskou techniku, pohonné jednotky; u těžkých výrobků (např. motocyklů) s vyztužením dřevěnými rámy. Mimochodem firma Thimm Schertler Packaging Systems (ČR) získala se svým obalem (včetně fixace) na 10 solárních kolektorů cenu v soutěži Obal roku 2009.

SKIDMATE A SKID-SAFE

Firma RS (Rolf Schwiering) se zaměřuje na vývoj vzdušně pružících prvků k ochraně transportovaného zboží proti rázům a vibracím.

Je to tzv. Skidmate - tlumicí systém v modulární typové řadě, který lze rychle a snadno aplikovat buď přímo na spodní stranu produktů/obalů, nebo namísto paletových špalíků. Tyto elementy se vytvarují z recyklovaných plastů s odstupňovanou (a barevně rozlišenou) mechanickou odolností v rázech. Kombinují se obvykle s PE distanční vložkou mezi Skidmate a paletou, aby se dosáhlo potřebné výšky pro vidlice zdvižných vozíků.

Obdobné účinky vykazují i prvky Skid-Safe vyrobené z vulkanizované pryže, které vysoce překonávají konvenční tlumicí metody. Existují ve 4 variantách pro zatížení 140 až 300 kg a jsou určeny především jako alternativní náhrada paletových špalíků. Snadno se upevňují pomocí šroubů a montážních podložek a nevyžadují žádné speciální nářadí. Nízké skladové prostorové nároky, vysoká odolnost a jednoduchá (de)montáž činí ze Skid-Safe ideální vratný element u transportního balení.

Uvedený tlumicí systém umožňuje jeho okamžité přizpůsobení všem specifickým požadavkům balených produktů, především citlivosti k rázům a vibracím a tím rychlé řešení pro každou individuální obalovou koncepci.

AUTOR: Ing. Miloslav Vítek

Zdroj: Logistika

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
1
2. 2021
1.2-1.11.2021 - Seminář, školení
Litomyšl, Plzeň, Žďár nad Sázavou, Karlovy Vary, Znojmo, Liberec, Modrá, Tábor, Olomouc, Kutná Hora
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí