zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Pozvánka na seminář HODNOCENÍ ENVIRONMENTÁLNÍHO PROFILU PODNIKU

23.07.2010
EMS
Pozvánka na seminář HODNOCENÍ ENVIRONMENTÁLNÍHO PROFILU PODNIKU

Účastníci semináře získají základní informace o normě ČSN ISO 14 031 a možnostech jejího využití v systémech řízení ochrany životního prostředí podniku i mimo ně.

Vážení přátelé,

na pomoc systémům environmentálního řízení (EMS dle ISO 14 001 či EMAS) a pro snazší sledování a hodnocení chování podniku vůči životnímu prostředí existuje v rámci norem řady ISO 14 000 speciální podpora. Jde o normu ČSN ISO 14 031 - Hodnocení environmentálního profilu.
Hodnocení environmentálního profilu podniku (EPE) je interní řídící proces a nástroj k průběžnému poskytování spolehlivých a ověřitelných informací managementu, které umožní určit, zda environmentální profil organizace splňuje kritéria stanovená managementem pro oblast životního prostředí.
EPE pomáhá podniku a jeho managementu při hodnocení dosažené úrovně péče o životní prostředí a podle potřeby i při identifikaci oblastí, v nichž je potřeba dosáhnout zlepšení. Jde o průběžný proces shromažďování a hodnocení dat a informací, který má zajistit hodnocení aktuálního profilu i vývojových trendů v rámci podniku za určité časové období.

Organizace se zavedeným systémem environmentálního managementu by měly svůj environmetální profil posuzovat ve vztahu ke své environmentální politice, cílům, cílovým hodnotám a dalším kritériím environmentálního profilu. Nemá-li organizace systém environmentálního managementu, může ji EPE napomoci při:

 • identifikaci jejích environmentálních aspektů;
 • stanovení důležitosti a významnosti těchto aspektů;
 • stanovení kritérií environmentálního profilu a posouzení environmentálního profilu podle nich;
 • rozhodování o tom, zda zavést systém environmentálního managementu (EMS, EMAS) v podniku;
 • lepší komunikaci se svým okolím.


Písemné podkladové materiály týkající se probírané problematiky obdrží účastníci při prezenci.

lektor semináře:
Ing. Josef Marek
ředitel Pražského ekologického centra, konzultant v ŽP

PROGRAM SEMINÁŘE

27. srpna 2010 - pátek - Praha 6, Lužná 2a

08.45 - 09.00 Registrace účastníků
09.00 - 12.15 Přednášky - požadavky normy na EPE
12.30 - 14.00 Přednášky, příklady, dotazy účastníků, diskuse, závěr.

Účastníci semináře získají základní informace o normě ČSN ISO 14 031 a možnostech jejího využití v systémech řízení ochrany životního prostředí podniku i mimo ně. Dále bude probrán způsob použití a praktické zavádění systému hodnocení environmentálního profilu podniku do praxe v podniku a budou představeny minimální nároky nutné k jeho věrohodné funkci.
Výklad bude zaměřen také na zkušenosti ze zavádění různých systémů environmentálních indikátorů na podnikové úrovni.

Především probíraná témata:

 • model procesu EPE, postup stanovení indikátorů environmentálního profilu,
 • práce s daty, využití shromážděných dat ke stanovení environmentálních aspektů činnosti podniku a jejich vyhodnocování,
 • indikátory profilu provozu, indikátory stavu prostředí,
 • vztah EPE a jiných environmentálních nástrojů managementu (EMS, LCA, environmentální značení, environmentální audity, požadavky EMAS),
 • Využití EPE pro komunikaci s veřejností a ovlivňování image podniku ve vztahu k ŽP.
 • Na semináři bude vyhrazen čas pro diskusi a konkrétní dotazy účastníků.


INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY

Cena semináře:
Vložné za 1 osobu: ..... 1.950,- Kč
Cena je stanovena jako smluvní.

Místo konání:
Prostory firmy ROYS s.r.o., Praha 6, Lužná 2a, 1. patro.
Doprava: z centra Prahy metro trasa A, stanice Dejvická, a dále tramvaj č. 36 do stanice nádraží Veleslavín, pak cca 10 minut pěšky (pod výškovou budovou Shiran Tower).

Pořadatel:
Ing. Josef Marek - PROEKO, Lužná 2a, 160 00 Praha 6 tel. a fax: 220 105 215, mobil: 737 738 433,
e-mail: marek-proeko@volny.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí