zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Nové knihy - POSUZOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO CYKLU - LIFE CYCLE ASSESSMENT

11.12.2009
EMS
Nové knihy - POSUZOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO CYKLU - LIFE CYCLE ASSESSMENT

Nová česká publikace shrnující základní metodické postupy metody LCA, jaká v ČR dosud nevyšla. Monografie vyšla 1. července 2009. Autorem je doc. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D., pedagog Vysoké školy chemicko-technologické v Praze.

Monografie je členěna do třinácti kapitol:

- Úvod
- LCA přehledně
- Definice cílů a rozsahu studie LCA
- Inventarizace životního cyklu
- Hodnocení dopadů životního cyklu
- Hodnocení dopadu životního cyklu - kategorie dopadu
- Hodnocení dopadu životního cyklu - přehled metodik LCIA
- Interpretace životního cyklu
- Kritické přezkoumání studie LCA
- Podávání zpráv z LCA studií
- Informační zdroje pro studie LCA
- Použití LCA
- Závěr

Finální podobu publikace získala po připomínkách a pečlivě zpracované recenzi Ing. Květoslavy Remtové, CSc., pedagožky Vysoké školy ekonomické v Praze, z níž citujeme:

"Publikace Posuzování životního cyklu Life Cycle Assessment - LCA se zabývá metodou LCA neboli metodou posuzování životního cyklu produktových systémů. Vysvětluje podstatu metody a postup při její praktické aplikaci. Největší pozornost je zaslouženě věnována nejdůležitější části metody, a to způsobům hodnocení dopadu na životní prostředí. Důraz je přitom kladen na pochopení specifičnosti metody, tj. na principy kategorií dopadu. Velkým přínosem publikace je popis a kritické zhodnocení existujících charakterizačních modelů včetně uvedení jejich specifických rysů a optimálních oblastí použití. Krátká kapitola je věnována také databázím a software LCA.

Publikace je napsána čtivě a srozumitelně. Její vydání považuji za velmi užitečné a velice jej vítám, neboť o metodě LCA zatím v češtině nevyšla žádná takto komplexně a erudovaně zpracovaná publikace. Lze očekávat, že publikace bude v praxi velmi žádaná."

Kniha včetně vysvětlivek použitých zkratek, slovníku vybraných termínů, věcného rejstříku a seznamu použité literatury má rozsah 264 stran a aspiruje na to, aby se stala účelnou a přehlednou pomůckou pro všechny, kteří se zabývají problematikou environmentálního managementu, i pro ty, jichž se tato problematika dotýká zatím jen okrajově. Kniha je vybavena řadou rovnic, grafů a tabulek a vyšla ve vhodném příručním formátu B5.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
INISOFT s.r.o.
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Olomouc, Clarion Congress
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Hotel Globus
21
1. 2021
21.1.2021 - Konference
Online
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí