zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Soutěžní model pro výběr provozovatele VH infrastruktury

02.09.2010
Čištění odpadních vod
Pitná voda
Urbánní ekologie
Soutěžní model pro výběr provozovatele VH infrastruktury

Pro usnadnění procesu výběru nového provozovatele vodohospodářské infrastruktury formou koncesního řízení byla pro žadatele SFŽP ČR vytvořená aplikace s názvem "Soutěžní model".

Tato aplikace obsahuje následující, vzájemně propojené dokumenty:

  • Manuál k soutěžnímu formuláři pro potřeby koncesního řízení,
  • Soutěžní formulář pro potřeby koncesního řízení,
  • Vyrovnávací nástroj pro tvorbu cen pro vodné a stočné, a
  • Finanční model pro vlastníky a provozovatele vodohospodářské infrastruktury.

Soutěžní model ke stažení
Manuál k soutěžnímu formuláři ke stažení

Tato aplikace doplňuje existující finanční nástroje OPŽP - kterými jsou "Finanční model pro vlastníky a provozovatele vodohospodářské infrastruktury" (dále jen "Model") a "Vyrovnávací nástroj pro tvorbu cen pro vodné a stočné" (dále jen "Nástroj") - o "Soutěžní formulář pro potřeby koncesního řízení" (dále jen "Formulář").

Formulář byl vytvořen za účelem usnadnění přípravy a realizace finanční části výběru provozovatele infrastruktury vodovodů a kanalizací vyžadované zákonem č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesním zákonem) ve znění pozdějších předpisů, a to v takovém provedení, aby zároveň takový výběr odpovídal i podmínkám přijatelnosti.

V prostředí OPŽP, kde výpočet cen pro vodné a stočné je prováděn pomocí výše uvedených finančních nástrojů, se tato aplikace stává nezbytným prvkem výběrových řízení dle koncesního zákona ve věci sestavení "hodnotícího kriteria cena" (dále jen "Soutěžní cena"). Úpravou stávajícího Modelu a Nástroje (které jsou součástí koncesní dokumentace) a jejich doplněním o Formulář vzniká o poznání jednodušší platforma, a to nejen pro podání nabídek uchazečů, ale i pro jejich vyhodnocení v rámci daného výběrového řízení.

Dokumenty relevantní standardnímu Modelu a Nástroji (vzorový text "Platební mechanismus" a manuály k Modelu a Nástroji) nebylo třeba zvlášť pro potřeby výběrového řízení dle koncesního zákona upravovat. Zůstávají beze změny a lze je použít i pro upravené verze.

Dalším krokem k usnadnění procesu výběru nového provozovatele vodohospodářské infrastruktury je příprava tzv. vzorových smluvních ujednání pro smlouvy o provozování vodovodů a kanalizací v rámci implementace Přílohy č. 7 PD OPŽP (dále jen "VSU"). Cílem VSU je poskytnout konečným příjemcům nezávazný, inspirativní smluvní text pro splnění podmínek Přílohy č. 7 PD OPŽP, a to při plném respektování oborových předpisů České republiky, právních předpisů v oblasti veřejného zadávání, obecné cenové regulace a obecných právních předpisů České republiky. Zveřejnění VSU na webových stránkách OPŽP se předpokládá v krátkém časovém horizontu.

Finanční nástroje pro vlastníky a provozovatele VH infrastruktury

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí