zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Veřejné zakázky jinak

21.09.2010
EMS
Veřejné zakázky jinak

Od poloviny 90. let minulého století se v členských zemích EU diskutuje především o větší zodpovědnosti při využívání veřejných zakázek. Takzvané společensky zodpovědné nakupování patří mezi priority veřejných politik například ve Francii, Itálii, Španělsku, Belgii a Velké Británii.

Veřejná správa může svoji kupní sílu využít jak k nákupu zboží a služeb, tak při výstavbě veřejných staveb. Zároveň tím může uskutečnit další strategické cíle, především sociální a ekologické. Tím přispívá k hospodárnějšímu využití veřejných financí.

Vedle ekonomické výhodnosti nabídky, je v těchto případech brán zřetel na širší společenský prospěch, především zohlednění sociálních otázek, a dopadů na životní prostředí. Tyto požadavky jsou plně v souladu s Evropským sociálním modelem a s Lisabonskou agendou. Takový přístup směřuje k dlouhodobě udržitelné prosperitě společnosti, utvářené na třech pilířích - ekonomickém zájmu, ochraně životního prostředí a společenském kapitálu.

Za společensky odpovědné zadávání lze považovat takové, které dbá na podporu zaměstnanosti, dodržování standardů životního i pracovního prostředí, a podporuje malé, střední a sociální podniky. Zadavatel se zároveň snaží podporovat sociální začleňování.

ZKUŠENOSTI ZE SEMIL

Výše popsaná zahraniční praxe je zatím u nás málo známá. Otevřená společnost, o. p. s., uskutečnila pilotní projekt Podpora sociální ekonomiky prostřednictvím rozvoje procedur veřejných zakázek. Testovala v něm zadávání veřejných zakázek se sociálními a komunitními kritérii v podmínkách České republiky. Právní studie potvrdily, že tento způsob zadávání zakázek je v souladu s právním řádem ČR. První vlaštovkou testování se stala veřejná zakázka v Semilech na rekonstrukci budovy kina umístěného ve středu obce na multifunkční centrum s kinem, kavárnou a knihovnou. Vlastnímu procesu přípravy zadání předcházelo určení potřeb zadavatele a současně byla veřejnosti nabídnuta diskuse nad její podobou.

Vedle primárního nároku na získání služeb byla identifikována potřeba podpory zaměstnanosti v regionu. Zadávací dokumentace proto obsahovala požadavek na zaměstnání dvou osob registrovaných jako uchazeči o zaměstnání na místním úřadu práce za předpokladu, že kvalifikaci těchto osob bude možné při rekonstrukci budovy uplatnit. Pravě tak i využití lokálních zdrojů, za podmínky, že jsou cenově výhodnější. Požadavek se následně stal součástí smlouvy mezi zadavatelem a zhotovitelem zakázky, která byla součástí zadávací dokumentace.

Tato veřejná zakázka řešila vedle primárního požadavku na rekonstrukci kina i posílení zaměstnanosti v obci, úsporu veřejných prostředků určených na dávky v nezaměstnanosti, sociálně zodpovědné chování firmy a posílení sociální soudržnosti.

Při přípravě zakázky se ukázalo, že nejvhodnějším místem pro vložení kritérií (požadavků) byla v tomto případě smlouva s dodavatelem. Zároveň se tím zajistí vymahatelnost těchto podmínek.

Na zkušenosti ze Semil se potvrdilo, že je nutné přistupovat individuálně ke každé takto zadávané zakázce, protože podle jejího typu lze uplatňovat nejen kritéria (požadavky), ale i místo jejich vkládání.

Pokud se veřejná správa rozhodne kromě primárního cíle zakázky (například nákupu zboží, služeb, stavební zakázky) využívat zadávání zakázek i pro dosahování sociálních cílů, doporučujeme předem zpracovat strategii společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Ta by měla vycházet ze sociálních cílů stanovených vládou a místních strategií rozvoje, které zároveň obsahují lokální specifika a potřeby.

HLAVNÍ DOPORUČENÍ PRO PŘÍPRAVU ZAKÁZEK

1. Identifikace potřeb - klíčová fáze pro zvážení sociálních efektů zakázky.

Uvědomte si povinnosti a priority v sociální oblasti a také to, jak se může konkrétní veřejná zakázka naplnit.

Vezměte v potaz zákonné povinnosti, například v oblastech nediskriminace, rovných příležitostí, ekologie, podpor zdravotně postižených atd.

Zodpovězte si otázku, jaké mohou být přínosy a náklady, zvolíte-li veřejnou zakázku, jako prostředek pro dané potřeby obce.

2. Stanovení zadávacích podmínek - je třeba zajistit, aby zadávací podmínky zakázky byly:

skutečně k danému předmětu - směřovaly k charakteristice předmětu zakázky a směřovaly k charakteristice zboží či služby, odrážely použitelné sociální požadavky, transparentní a nediskriminační.

Zajistěte, aby zadávací řízení bylo řádně propagované a přístupné co největšímu počtu subjektů včetně malých a středních firem, podnikatelům/kám z okruhu etnických menšin, popřípadě sociálním podnikům - pokud to typ zakázky umožňuje.

Odpovědné zadávání je průřezové téma společnosti, které v době ekonomických reforem hledá podporu pro své uplatnění a společnost tímto odpovědným zadáváním může získat maximální hodnotu z vynaložených finančních prostředků.

Soutěž OTEVŘENO ZAVŘENO

Otevřená společnost, o. p. s., pořádá již 8. ročník soutěže OTEVŘENO ZAVŘENO. Soutěží se o nejlepší a nejhorší příklady otevřenosti úřadů vůči občanům v ČR v období září 2009 až září 2010. Uzávěrka soutěže je 10. 9. 2010 a slavnostní vyhlášení výsledků se uskuteční 29. 9. 2010. Více informaci najdete na www.otevrete.cz.

Průvodce zadáváním zakázek

Informace včetně praktických příkladů ze zemí Evropské unie a České republiky mohou zájemci nalézt také v publikaci Průvodce zadáváním veřejných zakázek - nové možnosti zhodnocení veřejných prostředků. Je k dispozici na vyžádání v Otevřené společnosti, o. p. s., Seifertova 47,

Praha 3 nebo v elektronické verzi na adrese www.osops.cz

JANA MRAVCOVÁ
projektová manažerka Otevřete.cz Otevřená společnost, o. p. s.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
1
2. 2021
1.2-1.11.2021 - Seminář, školení
Litomyšl, Plzeň, Žďár nad Sázavou, Karlovy Vary, Znojmo, Liberec, Modrá, Tábor, Olomouc, Kutná Hora
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí