zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Z historie kontroly cigaret

30.01.2011
Ovzduší
Zdraví
Z historie kontroly cigaret
Cigarety jsou tak trochu zvláštní komodita, která se vymyká představě o tom, čím se SZPI zabývá.

Jak jistě každý ví, cigarety jsou vyráběny z tabáku. Jeho omamné účinky znaly již indiánské kmeny dávno před objevením Ameriky. Šamani tabák kouřili, žvýkali nebo šňupali a tím se dostávali do zvláštních duševních stavů. Do Evropy se tabák dostal až s Kolumbem a téměř ihned si našel své příznivce, ovšem v ne příliš významném počtu. Situace se výrazně změnila v 19. století, kdy se na trhu objevily první cigarety. Zejména průmyslová výroba, která umožnila snížení cen, s sebou přinesla jejich masovou spotřebu. Konzumace cigaret a tabáku neustále roste a je pozoruhodné, že k významným nárůstům docházelo vždy ve válečných obdobích. K vůbec největšímu skoku došlo během druhé světové války. Po ní se kouření stalo doslova módní záležitostí.

Z počátku byl tabák brán jako všelék, ale již koncem 16. století se objevily první kritiky jeho vlastností. Jelikož byl tabák kouřen ve formě doutníků a dýmek, popřípadě šňupán, neznamenal pro lidstvo významný zdravotní problém. Teprve masová obliba kouření s sebou přinesla negativní důsledky ve velkém měřítku. Problematika k sobě přitahuje pozornost lékařů i vědců a do současnosti bylo publikováno více než 60000 vědeckých prací dokazujících zdraví škodlivé účinky kouření.

V kouři cigaret se vyskytuje velké množství nejrůznějších látek, včetně látek zdraví škodlivých. V současné době se u cigaret sledují tři analyty: nikotin,dehet a oxid uhelnatý, jejichž množství jsou také úměrné obsahy dalších látek. Maximální povolené množství těchto látek je limitováno vyhláškou a jejich aktuální množství pro konkrétní značku musí být uvedeno na cigaretové krabičce. Obsah nikotinu, dehtu a oxidu uhelnatého se nesleduje přímo v cigaretách, ale v kouři cigaret, který kuřák při kouření vdechuje do plic. K laboratornímu stanovení složek cigaretového kouře je potřeba speciálního nakuřovacího přístroje (viz obrázek), který simuluje kouření kuřáka. Přístroj "vykouří" 20 cigaret tím způsobem, že jednotlivé tahy ("šluky") o objemu 35 ml následují za sebou v přesně třicetivteřinových intervalech. Kouř po natažení prochází filtrem, na kterém se zachytává kondenzát kouře, zbylý plyn se jímá do plastového vaku. V najímaném plynu se stanoví oxid uhelnatý metodou infračervené spektrometrie a v kondenzátu zachyceném na filtru se stanoví nikotin a voda metodou plynové chromatografie. Dehet se vypočítá tak, že se od celkového kondenzátu odečte obsah vody a nikotinu. Stanovené hodnoty se pak přepočítají na 1 cigaretu a porovnají se s hodnotami uvedenými na krabičce popř. ve vyhlášce.

Mezinárodně platná metoda nakuřování cigaret dle ISO normy byla vyvinuta před více než 40 lety. Hodnoty zjištěné analýzou v té době přibližně odpovídaly množstvím, které se dostávaly do kuřákova těla během vykouření jedné cigarety. Od té doby došlo vzhledem k tlaku mezinárodních zdravotnických institucí k vývoji cigaret směrem ke "slabším" značkám. Tento vývoj měl také vliv na chování kuřáků. Změnily se intervaly mezi jednotlivými tahy a také natahovaný objem kouře v závislosti na síle cigarety. Tento jev se nazývá kompenzace, to znamená, že průměrný kuřák pokud kouří "lehčí" cigaretu, zpravidla kouří intenzivněji, aby kompenzoval nižší sílu cigarety. Na základě vědeckých pozorování bylo zjištěno, že v současnosti hodnoty nikotinu, dehtu a oxidu uhelnatého zjištěné analýzou podle ISO normy sice poskytují informaci o cigaretě, ale již vždy neodpovídají množstvím, která se dostanou do kuřákova těla. Proto byla vytvořena mezinárodní pracovní skupina při ISO, která porovnala a zhodnotila dostupné informace a vyvinula novou intenzivnější metodu strojního nakuřování cigaret za účelem získání kouře, z něhož se stanoví nikotin, dehet a oxid uhelnatý, popřípadě další látky. Nová metoda by měla mnohem lépe odrážet chování dnešního průměrného kuřáka, a to zejména u slabších cigaret. Bylo konstatováno, že žádná jednotlivá metoda nemůže nikdy plně postihnout všechny možné odchylky v chování kuřáků. Nová metoda bude poskytovat převážně vyšší hodnoty, to znamená, že výsledky budou odpovídat spíše maximálním množstvím látek, které se mohou dostat do kuřákova těla. Jak tyto skutečnosti pocítí běžný kuřák? Maximálně tak, že když si v horizontu 10 let koupí krabičku cigaret, kde je nyní napsáno nikotin 0,1 mg/kg; dehet 1 mg/kg a oxid uhelnatý 1 mg/kg, najde zde několikrát vyšší hodnoty. Třeba jej to odradí od kouření nebo si přestane myslet, že kouření jeho "ultralehké" cigarety je neškodná záležitost.

ZDROJ: SZPI
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
25
11. 2020
25.11.2020 - Seminář, školení
hotel Olympik, sál Olymp, Praha
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí