zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Řešení pro sledování uhlíkové stopy

14.03.2011
Energie
EMS
Environmentální účetnictví
Klimatické změny
Řešení pro sledování uhlíkové stopy

V podnikových procesech se stále více prosazují integrovaná softwarová řešení, s jejichž pomocí dokážou firmy zákazníkům zvyšovat efektivitu a ziskovost. V rámci příští generace ERP řešení společnosti Epicor Software Corporation k nim od konce roku 2010 patří i produkt Carbon Connect.

Řešení funguje na bázi softwaru jako služby (SaaS, software as a service) a zákazníkům by mělo pomoci s posouzením jejich podnikání ve vztahu k udržitelnému rozvoji a produkci uhlíkové stopy.

Z pohledu zajištění "účtování" uhlíku umožní organizacím také vyhovět rostoucímu množství regulačních požadavků. Pomocí Epicor Carbon Connect může firma identifikovat, sledovat, řídit, auditovat, reportovat i v podobě benchmarků vyhodnocovat svoji produkci uhlíkových emisí či spotřebu energie a celkový dopad svého podnikání na životní prostředí.

Uhlíková stopa je v podstatě množství tzv. skleníkových plynů, především oxidu uhličitého, které člověk vyprodukuje svou každodenní činností. Zanechává ji za sebou každý, někdo víc, jiný méně. Záleží na tom, do jaké míry člověk chce zmírnit dopady svého chování na dění v přírodě, konkrétně na zvyšování skleníkových plynů v atmosféře, což - jak uznává většina odborníků - vede ke globálnímu oteplování.

Epicor Carbon Connect představuje rozšíření ERP systému Epicor, které pro další produkty firmy bude k dispozici jako rozšiřující aplikace. Umožňuje spočítat očekávané emise pocházející z určité aktivity (výroba v rámci zakázky apod.) i environmentální hodnotu těchto dopadů. Řešení je součástí systému pro finanční řízení i účetního systému. Včlenění počítání emisí firmám umožní vykazovat tyto údaje regulačním institucím, v rámci public relations či marketingu a pomocí těchto hodnot také posuzovat svoji provozní efektivitu.

"Automatizované vykazování uhlíkové stopy by mělo našim zákazníkům snížit náklady na dodržování předpisů a řízení rizik," uvedl Matt Muldoon, viceprezident pro marketing produktů ve společnosti Epicor. Carbon Connect by měl také ukazovat měřitelné úspory vyplývající z určitých kroků a pomoci ve firmě ospravedlnit další investice do udržitelných technologií.

Stephen Stokes, viceprezident pro výzkum ve společnosti Gartner, doporučuje ve své aktuální odborné analýze "Sustainable Business Systems, Part 1: Enterprise Sustainability for the Low-Carbon Economy" (Udržitelné podnikové systémy, část 1: Podniková udržitelnost pro nízkouhlíkovou ekonomiku), že organizace by měly právě nyní vyvinout a nasadit nástroje pro sledování svých uhlíkových emisí. Uhlík se stává novou obchodovatelnou komoditou a součástí firemních aktiv. Emise i energetickou účinnost bude třeba sledovat v rámci celých dodavatelských řetězců, mj. i kvůli cenové volatilitě (nestabilitě) uhlíkových emisí a nejistotě ohledně budoucích dodávek konvenčních forem energie.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí