zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Krátce z EU

11.04.2011
Doprava
Energie
EMS
Krátce z EU

V úterý 12. dubna zahájí evropský komisař Oettinger zodpovědný za energetiku Týden udržitelné energie. Během tohoto tematického týdne se napříč Evropou uskuteční přes 600 akcí spojených s energetikou jako je energetická účinnost budov, výrobků, řešení obnovitelných zdrojů energie (biomasa, sluneční a větrná energie), technologie nenáročné na uhlík atp. Více informací o Týdnu udržitelné energie se dozvíte zde.

Evropská komise dnes zahájila veřejnou konzultaci, jejímž cílem je najít řešení na nejefektivnější řízení firem v EU. Komise se tak chce vyhnout další ekonomické krizi z roku 2008 a zmírnit její dopady. Konzultace se tak zabývá řadou otázek. Jedná se například o způsoby monitorování a prosazování stávajících vnitrostátních kodexů v oblasti správy a řízení podniků, možnosti zvýšení účasti akcionářů na vedení podniků nebo zlepšení různorodosti a činnosti správních rad. Konzultace se chce zaměřit na způsob fungování evropských společností. Zelenou knihu vázající se k této konzultaci naleznete zde. Konzultace je otevřená až do 22. července 2011. Více informací o této veřejné konzultaci, stejně jako kontaktní údaje, kam své náměty a připomínky zasílat, naleznete zde.

V pondělí 28. března přijala Evropská komise novou strategii, která má zajistit zvýšení mobility Evropanů, zvýšení zaměstnanosti a učinit evropský dopravní systém konkurenceschopnější. Strategie nese název Doprava 2050. Ambiciózní program chce také Evropu učinit méně závislou na dovozu ropy a usiluje o snížení emisí CO2 o 60 procent v dopravě do roku 2050. Komise vytyčila tři hlavní cíle, jež by měly vést k transformaci současného dopravního systému. Těmi jsou zákaz vozidel s konvenčním palivem ve městech, 40 procentní využívání udržitelných nízkouhlíkových paliv v letecké dopravě a nejméně 40 procentní snížení emisí z lodní dopravy, 50 procentní přesun cest na střední vzdálenosti v meziměstské osobní a nákladní dopravě ze silniční dopravy na železniční a vodní dopravu. Více o nové dopravní strategii Evropské komise Doprava 2050 naleznete zde.

Návrh NAŘÍZENÍ(cs) Rady (Euratom), kterým se stanoví pravidla pro účast podniků, výzkumných středisek a vysokých škol na nepřímých akcích v rámci rámcového programu Evropského společenství pro atomovou energii a pro šíření výsledků výzkumu (2012 a 2013). K návrhu Rámcového programu Euratomu (2012 a 2013) od Komise (viz níže) je přiložen návrh pravidel pro účast. Tento návrh obsahuje nástroje pro provádění rámcového programu (2012 a 2013) a vychází ze zásad stanovených v sedmém rámcovém programu Euratomu (2007 a 2011).

Zpráva(cs) Komise Evropskému parlamentu a Radě podle článku 7 rozhodnutí 2006/500/ES (Smlouva o Energetickém společenství) shrnuje dosavadní výsledky a zároveň prognózy budoucího vývoje Energetického společenství, které tvoří 14 států EU na straně jedné a 9 dalších zemí (především z Balkánu doplněné o Ukrajinu a Moldavsko) na straně druhé. Přistoupením k Energetickému společenství se smluvní strany zavázaly k provádění příslušných předpisů EU týkajících se energetiky, životního prostředí a hospodářské soutěže. Komise konstatuje, že implementace evropského acquis neprobíhá zcela uspokojivě a je nutné vyvinout další úsilí pro vytvoření skutečně otevřených a integrovaných trhů s energií.

Tento přehled byl vypracován Kanceláří Senátu, oddělením pro EU. Více informací o činnosti Senátu oblasti evropských záležitostí naleznete zde, přehledy dokumentů za jiná časová období zde. Jednotlivé týdenní reporty k nalezení zde.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí