zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Šest setin sekundy na občana. Tak vypadá projednání připomínek a námitek ke krajskému územnímu plánu.

23.04.2011
Obecné
Šlendryján
Šest setin sekundy na občana. Tak vypadá projednání připomínek a námitek ke krajskému územnímu plánu.

Způsob veřejného projednání ZURky /1/ odpovídá poněkud silovému přístupu kraje k projednávanému územnímu plánu. Po několikahodinové přednášce o tom jak byl ZUR ze strany zpracovatele koncipován, nastupuje fáze projednání připomínek. Zde ovšem platí tvrdší pravidla - tři minuty na osobu, po jejich uplynutí je vypnut mikrofon. Krajští radní v čele s hejtmanem jsou už dávno pryč, místo připomínek tisíců občanů a desítek obcí si vyslechli úvodní část sebeprezentace krajských úředníků. Tzv. zmocnění zástupci několika tisíc občanů byli po třech minutách utnuti (tomu odpovídá náš výpočet - zástupkyně tří tisíc občanů z Tuřan dostala 6 setin sekundy za každého. Výpočet pro další zástupce veřejnosti si provede laskavý čtenář sám. /2/

"Očekávali jsme, že kraj dá prostor pro diskuzi a pro vyjádření reakcí. Slušné by také bylo, kdyby kraj s těmi několika zmocněnými zástupci tisícovek občanů vedl skutečný dialog. Zákony to umožňují, jde jen o to chtít" komentuje průběh veřejného projednání Martin Fadrný, právník EPS.

"Vadou tohoto návrhu ZÚR je především to, že se na svých tisíci stranách důsledně vyhýbá pojmenování a řešení některých důležitých problémů. ZURka například nepostavila vedle sebe několik variantních řešení sítě dálnic a rychlostních silnic v Jihomoravském kraji" říká Fadrný. Kraj totiž navzájem neposoudil krajem prosazovanou koncepci silniční sítě s alternativní koncepcí dle studie Ing. Strnada (2007), která předpokládá menší dopady na zdraví obyvatel a životní prostředí a rovněž úsporu finančních prostředků v řádech miliard.

Rovněž v ZÚR JMK nejsou navzájem porovnány varianty silničního spojení Brna s Vídní. Přitom právě kvůli tomu, že tento záměr nikdy nebyl posouzen co do svých variant v procesu SEA, byl mimo jiné v listopadu 2009 zrušen ÚP VÚC Břeclavsko, který silnici R52 původně obsahoval. "Kraj nemusel udělat nic složitějšího, než tyto dvě varianty řešení konečně položit vedle sebe a srovnat. To se ale nestalo, na místo toho se za peníze daňových poplatníků posoudily vůči sobě dvě varianty na Mikulov a - ovšem odděleně - tři varianty trasy na Břeclav" říká Fadrný. "Kraj tak ale nenapravil vadu, kvůli které na záměr nelze žádat evropské peníze" dodává.

Problematické je také umísťování silnic a průmyslových zón do území, které je již v současnosti zatíženo nadlimitními hodnotami hluku a imisí. Přestože Hodnocení vlivů na veřejné zdraví (tzv. HIA) varovně upozorňovalo na lokality, ve kterých dochází ke kumulaci negativních vlivů z více záměrů, nebylo s tímto závěrem dále pracováno. /3/


Kontakt:
Mgr. Martin Fadrný
email: martin.fadrny@eps.cz
tel.: 775 154 079

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí