zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Tip na výlet v září: Pohansko

17.09.2011
Příroda
Ekologická dovolená, cestování
Tip na výlet v září:  Pohansko

Pohansko u Břeclavi řadí odborníci k nejvýznamnějším raně středověkým památkám na území slovanských národů.

Unikátní lužní krajina v JV cípu Lednicko-valtického areálu, mezi řekami Morava a Dyje, u hranic s Rakouskem a Slovenskem. Zdejší lužní lesy prostupují četné vodní kanály, slepá ramena, tůně a louky se staletými duby. Právě v těchto místech bylo v 9. stol. vybudováno jedno z nejrozsáhlejších středověkých hradišť ve střední Evropě, dnes vyhlášené za archeologickou památkovou rezervaci. V roce 1971 zde byla zřízena obora pro chov zvěře, která patří k největším a nejkvalitnějším v České republice.

  • rozloha území - obora 4 232 ha, hradiště a předhradí cca 55 ha
  • doprava - výchozím místem pro vstup do Pohanska je obec Břeclav (cca 2 km po zeleně značené turistické stezce od vlakového a autobusového nádraží)
  • přístupnost - Pohansko je celoročně volně přístupné, ideálním dopravním prostředkem je tu kolo; Pohansko je totiž převážně rovinaté a po bývalých strážních hranicích se tu dochovala síť kvalitních cest se zákazem vjezdu automobilům
  • doporučení pro návštěvníky - za teplého a vlhkého počasí je třeba na Pohansku počítat s hojným výskytem komárů, zejména před vstupem do lužního lesa je vhodné použít kvalitní repelent

Archeologická památková rezervace Pohansko u Břeclavi

Pohansko u Břeclavi řadí odborníci k nejvýznamnějším raně středověkým památkám na území slovanských národů.

Počátkem 9. století, v souvislosti se vznikem Velké Moravy, zde bylo vybudováno jedno z největších středověkých hradišť ve střední Evropě. Centrální část hradiska měla úctyhodnou rozlohu 28 ha a byla obehnána dřevěno-hlinitou hradbou s čelní kamennou zdí o délce až 2 200 m.

K poznání Pohanska přispěl především rozsáhlý archeologický výzkum, který se zde provádí již od roku 1958. K nejvýznamnějším místním archeologickým nálezům patří velmožský dvorec a celokamenný křesťanský kostel zdobený freskami. V okolí kostela bylo odkryto velké pohřebiště s více než 400 hroby. V území byly dále nalezeny četné zlaté a stříbrné šperky, menší dvory se stopami řemeslnické činnosti (kovářství, tkalcovství), pozůstatky středověkých domů a zemědělských budov, jako jsou chlévy, stodoly, sýpky, obilnice a mnohé další.

Díky jedinečným archeologickým nálezům a vysoké historické hodnotě území, bylo Pohansko vyhlášeno v roce 1965 za archeologickou památkovou rezervaci.

Lovecký zámeček Pohansko a archeologická expozice

zamecekNa jižním okraji hradiště Pohansko stojí stejnojmenný empírový lovecký zámeček, který zde nechal v letech 1811 až 1812 zbudovat podle plánů architekta Josefa Hardmutha kníže Jan I. z Lichtenštejna. Zámeček má mohutné postranní arkády a zdobí jej plastické reliéfy s loveckými scénami a výjevy z antické mytologie.

V zámečku Pohansko je umístěna archeologická expozice Velkomoravské Pohansko s exponáty pocházejícími z doby velkomoravské říše. K vidění je množství archeologických nálezů, jako jsou zemědělské a řemeslnické nástroje, keramické výrobky, jezdecká výstroj, zbraně, ale také zlaté a stříbrné náušnice, prsteny, typické velkomoravské gombíky a mnohé další. V blízkosti zámečku se nachází archeoskanzen Pohansko.

Muzeum lehkého opevnění Pohansko

Hned vedle zámečku Pohansko je pro veřejnost zpřístupněn betonový bunkr (vzor 37, typ A-120N), který byl součástí prvorepublikového opevnění Československa. Bunkr je vybaven výzbrojí a výstrojí odpovídající původní předválečné koncepci (více informací).

Obora Soutok

Na území Pohanska byla v roce 1971 zřízena obora zvaná Soutok, jež je určena pro chov jelení, daňčí a černé zvěře. Díky svým jedinečným přírodním podmínkám patří k nejkvalitnějším a největším (cca 4 232 ha) zařízením tohoto druhu v České republice.

Na zdejších záplavových lužních loukách se nacházejí nádherné stoleté solitérní duby, na kterých každoročně hnízdí kolonie čápů bílých ve svém přirozeném prostředí.

Naučná stezka Pohansko

Přibližně 2 km dlouhá trasa seznamující návštěvníky s okolní krajinou lužních lesů, historií Pohanska a probíhajícími archeologickými výzkumy. Stezka vede po rovinaté a zpevněné cestě, jež je vhodná i pro seniory a tělesně postižené turisty.

Ropné vrty na Pohansku

V okolí Břeclavi se nachází ropná naleziště, zejména na Pohansku jich je hned několik desítek. Ložiska sice nejsou vydatná ale zdejší ropa je mimořádně kvalitní a proto se využívá především pro chemický a farmaceutický průmysl.

Fotografie na: http://itras.cz/pohansko/galerie/

ZDROJ: http://itras.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí