zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Agrární komora proti méně úrodným oblastem

23.09.2011
Zemědělství
Agrární komora proti méně úrodným oblastem

Svaz marginálních oblastí (SMO) zastupující farmáře v horských a podhorských oblastech se ohrazuje vůči snaze Agrární komory zlikvidovat zemědělské hospodaření v méně úrodných oblastech. SMO je toho názoru, že zemědělské hospodaření patří jak na ornou půdu do nížin, tak i na louky a pastviny v méně úrodných oblastech. Tyto oblasti si nekonkurují a každá je vhodná pro jiný druh zemědělské činnosti. Jen při zachování zemědělství i v Pošumaví, Krušnohoří, Lužických a Jizerských horách, Krkonoších atd. může být efektivně vytvářena kulturní krajina neodmyslitelně spojená s evropským prostorem.

SMO v zásadě chápe, že v úrodných oblastech je upřednostněna produkce před ochranou životního prostředí, protože je to výnosnější. Vztah k životnímu prostředí je však pozitivně kompenzován právě v méně úrodných oblastech, které při únosné míře produkce zajišťují biodiverzitu a snižují erozi či množství dusičnanů a pesticidů směřujících ze zemědělství do povrchových a podzemních vod. Takovýto přístup je ekonomicky efektivní.

Bohužel vyjádření ředitele Agrární komory ČR Martina Fantyše pro týdeník Zemědělec jde proti vyváženosti jednotlivých druhů zemědělského hospodaření a proti existenci zemědělství v horských a podhorských oblastech. Ředitel Agrární komory nyní otevřeně přiznal, že ukončení přijímání závazků do agroenvironmentálních opatření je požadavkem Agrární komory proto, aby se tyto prostředky v dalším programovacím období mohly využít jinak, například na modernizaci. Agroenvironmentální závazky přitom slouží k proplácení nadstandardní péče o životní prostředí zemědělcům, kteří tyto závazky byli ochotni přijmout.

Za slovem modernizace Agrární komora schovává především bioplynové stanice, které jsou v ČR třikrát dotované včetně nuceného příspěvku z kapes všech odběratelů elektřiny podobně jako u fotovoltaiky. Dle přání Agrární komory by do bioplynek měly být přesunuty prostředky, které dnes financují ochranu životního prostředí a krajiny v rámci Programu rozvoje venkova. Zrušeny by tak měly být programy, které umožňovaly alespoň částečně vyrovnat konkurenční podmínky mezi regiony s rozdílnou úrodností.

Nyní již Agrární komora netají své plány směrovat podpory po roce 2013 hlavně do nížin a ve prospěch intenzivní produkce. Horské oblasti totiž nikdy nebudou moci konkurovat nížinám v čerpání prostředků z modernizace, resp. diverzifikace. Tímto vyjádřením se Agrární komora postavila zády ke všem zemědělcům hospodařícím na trvalých travních porostech a ztratila tak definitivně mandát vyjadřovat se za všechny zemědělce napříč Českou republikou. Skutečným cílem politiky Agrární komory je pod falešnou hlavičkou podpory "co nejvyššího objemu výroby" přesunout finanční prostředky z podhor do nížin. Poté, co nahradila chov zvířat v nížinách bioplynovými stanicemi, směřuje i proti chovu skotu a ovcí na horách.

Přesun prostředků z podpory obhospodařování trvalých travních porostů do podpory investic by znamenal jediné - úrodnější část stávajících luk bude rozorána bez ohledu na životní prostředí či erozi a ostatní pozemky budou zarůstat bez údržby. Vyvolaný pokles stavů skotu se odrazí mimo jiné v menším odbytu pro obilí. "Ušetřené" peníze se využijí na stavbu dalších bioplynek, pro jejichž krmení bude nutno rozšířit plochy erozní kukuřice. Krátkozrakost požadavků Agrární komory je patrná i z toho, že pokles ploch TTP povede k zastavení čerpání přímých plateb z EU pro celou ČR. Takto si Agrární komora představuje udržování rozměru českého zemědělství, o kterém tak často káže.

Chápeme, že ve vedení Agrární komory stojí i zástupce firmy stavějící bioplynové stanice, ale do poslední chvíle jsme věřili, že nelze takto bezskrupulózně prosazovat vlastní zájmy.

Svaz marginálních oblastí proto vyzývá racionálně uvažující reprezentanty zemědělské politiky, aby se postavili proti takovýmto nesmyslným návrhům poškozujícím české zemědělství i krajinu. Prioritou pro další programovací období není stavět další bioplynky a soustředit zemědělskou výrobu na co nejmenší území a zbytek nechat neobdělaný. Prioritou je udržet chov přežvýkavců, kteří dokáží zužitkovat jinak nevyužitelné travní porosty v krajině, protože horské oblasti nemají příliš alternativ jak efektivněji udržovat kulturní krajinu.

Svaz marginálních oblastí

Kontakt:
Svaz marginálních oblastí, Horní Police čp. 1, 471 06 Česká Lípa, tel/fax: 487 861 368
předseda Ing. Milan Boleslav, tel: 737 284 225
Internet: www.lfa.cz, email: lfa@lfa.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí