zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Fuksa: V prevenci před erozí se více opřeme o výsledky výzkumu

04.10.2011
Zemědělství
Fuksa: V prevenci před erozí se více opřeme o výsledky výzkumu

Ministr zemědělství Ivan Fuksa ve spolupráci s výzkumným ústavem meliorací a ochrany půdy (VÚMOP) představil nástroje v boji proti půdní erozi. Eroze v České republice ohrožuje téměř 45 % celkové rozlohy orné půdy. Podle analýz může při nejhorším možném scénáři eroze poničit až 21 milionů tun půdy za rok, což je možné finančně vyjádřit jako škodu za 4,3 miliardy korun. Pro splnění standardů správné zemědělské praxe, které částečně problematiku eroze řeší, je vhodné aplikovat protierozní opatření jako jsou například zasakovací pásy, bezorebné setí, přerušovací pásy, setí po vrstevnicích nebo setí do ochranné plodiny apod. Veškerá doporučení jsou zpracována do takzvané protierozní kuchařky, která je k dispozici zemědělcům.
"Ochrana půdy a boj s erozí představuje naši důležitou prioritu, proto má také zelenou hledání takových nástrojů, které dokážou tomuto negativnímu fenoménu účelně čelit. Právě opatření, která zajistí bezproblémové pěstování zemědělských plodin i v místech ohrožených erozí, jsou pro naše zemědělství klíčová. Tímto bych chtěl všechny české zemědělce vyzvat, aby se seznámili se současnými doporučeními, které jsou uvedena v protierozní kuchařce, " zdůraznil ministr zemědělství Ivan Fuksa.
Výzkum procesů eroze patří k tradičním oborům v rámci působnosti VÚMOP. "K tomuto účelu jsou využívané především výzkumné plochy, kde se zkoumají erozní procesy při pěstování ověřovaných plodin s využitím rozdílných technologií. Ověřují se ale například také možnosti úprav půdních vlastností, včetně rekultivací již degradovaných půd," sdělil Jiří Hladík, ředitel VÚMOP.
VÚMOP vyvinul simulátor deště, který dokáže objektivně posuzovat relativní účinnost daných protierozních opatření, včetně vlivu jednotlivých plodin. Přístroj je v polních podmínkách schopen pomocí čtyř trysek simulovat přívalový déšť a to jak jeho intenzitou, dobou trvání, tak velikostí kapek a jejich kinetickou energií. Díky velikosti plochy, kam dopadá umělý déšť, je možné získat reprezentativní údaje o množství splavenin a srovnat je s maximální přípustnou ztrátou půdy. V současnosti se pracuje na inovované verze simulátoru deště, která bude nově schopna ještě lépe simulovat průběhy přirozených srážek.
Inovací simulátoru deště a vydáním Příručky ochrany proti vodní erozi však boj proti erozi půdy nekončí. "V roce 2012 bude ověřována protierozní účinnost technologie odkameňování, podrývání, pěstování širokořádkových plodin do rozteče 45 cm a další technologie. V letošním jsme spustili projekt monitoringu eroze, který má za cíl získávat průběžně aktuální informace o erozi a zajistit tak nezbytnou zpětnou vazbu," doplnil Ivan Novotný, náměstek pro půdní službu a informatiku VÚMOP.
Ministerstvo zemědělství a VÚMOP vydává na základě výsledků výzkumu zmíněnou protierozní kuchařku. Jejím cílem je poskytnout maximum informací týkající se problematiky eroze půdy, hospodaření na erozně ohrožených půdách i praktické rady k tomu, jak úspěšně hospodařit v souladu se standardy Dobrého zemědělského a environmentálního stavu. Protierozní kuchařka je v elektronické podobě k dispozici na: http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/kontroly-podminenosti-cross-compliance/aktuality/prirucka-ochrany-proti-vodni-erozi.html
V neposlední řadě se také připravuje projekt na zohlednění technických protierozních opatření do vrstvy erozního ohrožení s cílem tuto vrstvu zpřesnit. V neposlední řadě se bude i nadále aktualizovat databáze bonitovaných půdně-ekologických jednotek (BPEJ), která tvoří nepostradatelný podklad nejenom pro výpočty erozního ohrožení, ale i pro další zákonná opatření, například pro stanovení tříd ochrany zemědělského půdního fondu nebo pro výpočet základních cen zemědělských pozemků.
Radek Ležatka
ředitel Odboru komunikace MZe

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí