zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Novinky z EU

24.01.2012
Obecné
Novinky z EU

Přinášíme aktuální informace z České podnikatelské reprezentace při EU..

Evropská komise spustila pilotní program pro Verifikaci environmentálních technologií (ETV) jako jednu z iniciativ plánovaných v Akčním plánu Komise pro eko-inovace z 15. prosince 2011. ETV je novým dobrovolným nástrojem pro firmy s cílem ověřit si výkon svých inovativních environmentálních technologií, které jsou připravené pro spuštění na trh. Program se zaměří na podporu důvěry v nákup nových technologií, které by měly lépe odpovídat požadavkům uživatelů, a podporu důvěryhodnosti nových technologických výrobků s cílem usnadnit jejich vstup na trh. Informace o ETV a odpovědi na časté dotazy naleznete v pracovním dokumentu Komise zde. Pro další informace je možné se obracet na ENV-ETV@ec.europa.eu.

Evropská komise zveřejnila v listopadu 2011 studii s cílem navrhnout několik variant pro lepší implementaci evropské legislativy v oblasti odpadového hospodářství napříč EU. Ze zpracované cost-benefit analýzy porovnávající současný stav se scénářem plné implementace vyplývá přínos pro celou společnost a ekonomiku, tedy nejen pro životní prostředí. Studie porovnává dva scénáře v letech 2008-2020, a to scénář bez žádné akce v oblasti řízení odpadů a scénář zahrnující plnou implementaci osmi legislativních aktů evropské odpadové legislativy. Plná implementace by dle studie znamenala úspory ve výši 72 miliard ročně a nárůst obratu odpadového managementu a recyklace ročně o 42 miliard euro včetně vytvoření 400 tisíc pracovních míst. Studii zpracovanou společností Bio Intelligence Service je možné stáhnout zde.


Evropští sociální partneři dne 16. ledna ve svém dopise zaslaném komisaři pro zaměstnanost a sociální věci László Andorovi uvedli, že podporují další dvouleté prodloužení lhůty pro provedení směrnice o elektromagnetických polích. Dle zástupců organizací BUSINESEUROPE, ETUC, UEAPME a CEEP, je toto zpoždění nutné z praktického hlediska. Jedná se především o zajištění právní jistoty, vzhledem k tomu, že dohoda mezi Radou a Evropským parlamentem nebude uzavřena dříve, než je stanovená současná prováděcí lhůta, která je 30. dubna 2012. Zástupci organizací se obávají, že i přes úsilí Rady, nebyly prodiskutovány všechny možné důsledky této direktivy. Toto prodloužení by mělo zaměstnavatelům i zaměstnancům zajistit dostatečnou dobu na přípravu na konečný výsledek směrnice. Směrnice o elektromagnetických polích byla přijata Parlamentem a Radou v dubnu 2004 a měla vstoupit v platnost v dubnu 2008. Její obsah byl založen na nejnovějších vědeckých poznatcích, zjištěných v té době Mezinárodní komisí pro ochranu před neionizujícím zářením.


Evropský parlament přijal na plenárním zasedání 19. ledna novelizaci předpisů o odpadech z elektrických a elektronických zařízení (OEEZ). Do roku 2016 bude muset většina členských států vybrat 45 tun elektroodpadu z každých 100 tun elektronických zařízení, která byla v předchozích třech letech uvedena na trh. Do roku 2019 vzroste tento limit na 65%. Alternativně mohou státy vybrat srovnatelné množství 85% generovaného elektroodpadu. Pro deset zemí (mezi nimi i Česká republika), které potřebují zlepšit svou infrastrukturu, je průběžný limit stanoven na 45% a splnit konečný cíl musí do roku 2021. Míra recyklace pro některé kategorie výrobků pak dosáhne až 80%. Předpisy zároveň nově umožní spotřebitelům vrátit stará zařízení malé velikosti (ledničky, telefony) přímo obchodníkům s prodejní plochou větší než 400 m2, aniž by si od nich museli koupit výrobek nový. Výrobci elektronických zařízení se budou nadále finančně podílet na plnění cílů na zpracování odpadu. Budou stanoveny přísnější kontroly nelegálních dodávek do zemí, kde panují podmínky ohrožující zdraví pracovníků a životní prostředí. Důkazní břemeno je od celních úřadů přeneseno na vývozce. Výrobcům se zjednoduší postupy registrace a podávání informací a budou si moci určit zplnomocněného zástupce namísto povinnosti mít sídlo v každé zemi, ve které působí. Nová pravidla zajistí, aby nebyly v jednotlivých členských státech opakovaně placeny poplatky za registraci. Poté, co novelizovanou směrnici formálně schválí Rada a stane se součástí právního řádu EU, budou mít členské státy 18 měsíců na aktualizaci svých vnitrostátních právních předpisů.


Evropský parlament přijal na plenárním zasedání ve dnech 16.-19. ledna nová pravidla pro uvádění výrobků na hubení škůdců na trh. Cílem novelizovaných předpisů je lepší ochrana lidského zdraví a životního prostředí, ale také zjednodušení postupů spojených s udělením povolení pro uvedení výrobků na trh se současným zavedením přísnějších bezpečnostních kontrol. Nejproblematičtější látky (karcinogenní, ovlivňují geny či hormony aj.) by měly být v zásadě zakázány. Členským státům je však ponechána možnost žádat o výjimku v případech nezbytně nutných při současném hledání bezpečnější alternativy. Kvůli možným rizikům spojených s nanotechnologiemi poslanci prosadili samostatné bezpečnostní kontroly a označování výrobků obsahujících nanomateriály. Nově budou do pravidel a povinného označování zahrnuty i ošetřené výrobky (např. nábytek ošetřený fungicidy nebo antibakteriální kuchyňské pracovní desky). Došlo také k harmonizaci unijního trhu s biocidními výrobky a byly stanoveny lhůty pro posouzení žádostí na jejich povolení. Od roku 2013 se bude postupně zavádět možnost požádat o povolení na úrovni EU, tak aby do roku 2020 byla většina žádostí o povolení biocidních výrobků posuzována na unijní úrovni.

Evropská komise publikovala koncem roku 2011 po dlouhém očekávání "balíček k CSR", který obsahuje sdělení k obnovené strategii EU pro společenskou odpovědnost podniků na léta 2011 - 2014 a sdělení o iniciativách podniků operujících v sociální ekonomice, které přináší návrhy konkrétních iniciativ pro evropské instituce, členské státy i samotné firmy. Do dnešního dne bohužel přijalo národní strategie v oblasti CSR jen 15 z 27 členských států. Je tedy správný čas pro strategičtější a lépe koordinovaný přístup k CSR? Koncept CSR by měl být dobrovolný a měl by podporovat flexibilitu firem co do individuálního a strategického přístupu k CSR. Co plánu Komise říkají české firmy a jejich asociace? A jak se k nim staví neziskový sektor? Podařilo se evropské strategii pojmenovat hlavní výzvy v oblasti CS?

V rámci debaty vystoupí níže uvedení řečníci reprezentující široké spektrum pohledů a názorů. Úvodní slovo pronese Jan Michal, vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR. Následovat bude debata s účastníky.

o Richard Falbr, poslanec Evropského parlamentu, člen Výboru pro zaměstnanost a sociální věci;
o Petr Jonák, ředitel pro vnější vztahy AWT Group;
o Jaroslav Prachař, výkonný ředitel občanského sdružení Korektní podnikání;
o Ivo Jupa, zakladatel CSR Consult;
o Pavlína Kalousová, manažerka, Byznys pro společnost - Fórum odpovědných firem.

Moderuje Michal Kadera, ředitel CEBRE - Česká podnikatelská reprezentace při EU. Partnery akce jsou Vysoká škola finanční a správní a Korektní podnikání, o.s. Mediálními partnery je server EurActiv.cz a časopis Prague Leaders Magazine. V případě zájmu o účast se prosím registrujte do 27. ledna 2012 na adrese prague@cebre.cz.

Pozvánka ke staženídokument ve formátu pdf

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
Ukliďme Česko
23
9. 2017
23.9.2017 - Festival, slavnost
Brno
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí