zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Jak se kontroluje ropovod?

05.03.2012
Havárie
Jak se kontroluje ropovod?

Vnitřní inspekce ropovodů

Metoda inspekce ropovodů inteligentním ježkem

K vnitřní inspekci ropovodů se používá zařízení zvané inteligentní ježek. Inteligentní ježek je mechanicko-elektronické zařízení, které je pomocí proudu přepravovaného média neseno potrubím. Jedná se o soustavu modulů spojených pohyblivými klouby a nesoucích záznamové zařízení, zdroje, čidla a vysílač. Manžety připevněné na trupu ježka působí jako těsnění a umožňují tak pohyb celého systému v ropovodu. Elektronika pracuje na principu proměnlivé rychlosti ultrazvukového signálu v různých prostředích (látkách). V průběhu chodu inteligentního ježka ropovodem jsou načtená data ukládána a částečně zpracována v procesorovém systému inteligentního ježka.

Zařízení je vybaveno ODO-metrem, který po dobu běhu měří vzdálenost (délku potrubí). Pozici vady na obvodu určuje snímač, který definuje azimutové polohy ve 360o. Přesnost načtených dat vzhledem ke vzdálenosti se zjišťuje pomocí stacionárních vysílačů, kdy přijímač v inteligentním ježkovi přijme přesný časový impuls z vysílače - markeru, jehož poloha je s vysokou přesností zaměřena. Přesná znalost polohy se využívá později při vyhodnocování, kdy se neshodují vzdálenosti naměřené inteligentním ježkem s údaji zjištěnými geodetickým zaměřením.

Co objeví metoda vnitřní inspekce ropovodu?

Metoda vnitřní inspekce ropovodu je způsob zjišťování jeho stavu. Identifikuje anomálie o rozměrech > 3 x 3 mm zevně i uvnitř potrubí. Pro lepší pochopení si představme koberec z Hodonína do Litvínova o šířce 1,6 m.V okamžiku, kdy máme záznam z inspekčního běhu, vidíme, co se děje na kterémkoli místě tohoto pomyslného koberce, a to jak shora, tak zespodu v rozlišení 3 x 3 mm. Kromě magistrální trasy, které přirovnání patřilo, máme dalších 300 km ropovodu, které jsou také naskenovány a dokážeme je "číst".

Anomálie jsou odchylky od ideálního rozměru s určitou tolerancí, např: potrubí s tloušťkou stěny 9,6 mm může mít rozměry 9,4 - 9,8 mm (tato odchylka nebude zaregistrována).
Anomálie lze rozdělit do dvou základních skupin, a to instalace a vady.

Instalacemi rozumíme: T-kus, šoupě, oblouk, příruba, obvodový svar, hrdlo, odběr, signalizátor průchodu ježka, délka trubky, již opravené vady. Instalace jsou montážní záležitosti a vždy se jedná o invazní okolnost.

Vadami jsou:
  • defekty na vnitřní stěně potrubí s rozsahem > 9 mm2 (úbytky materiálu)
  • defekty na vnější stěně potrubí s rozsahem > 9 mm2 (úbytky materiálu, vrypy)
  • laminace, vlysky, převalky
  • zvlnění, vybouleniny

Vady jsou dvojího druhu, a to z výroby a vzniklé za provozu.

Ultrazvuková metoda - inspekce ropovodu

Charakteristiky jednotlivých vad

Úbytek materiálu - zeslabení stěny trubky v důsledku korozního úbytku (vnitřní/vnější) nebo tzv. vypadlý materiál z výroby. S velkou přesností je možno určit zda se jedná o vadu izolace podle polohy korozního úbytku. Pokud se místo korozního úbytku nachází na spodní části potrubí a je lineární, tedy leží ve směru toku média, jedná se s velkou pravděpodobností o vadu izolace.

Laminace - vada z výroby převalky, vměstky nebo necelistvosti. Laminace mohou mít kontakt s vnějším, nebo vnitřním povrchem. Jejich interpretace je obtížná. Je nutné dokonalé místní proměření při odkryvu.

Vyboulenina - promáčknuté potrubí nepravidelné vlomeniny (při manipulaci došlo ke zlomení trubky), promáčkliny (např.: položení potrubí na neupravený tvrdý podklad - kámen, při sedání okolního zásypu), ohýbání oblouku za studena. Vybouleniny jsou dobře interpretovatelné.

Vryp - vada z výroby, kdy byly z povrchu potrubí odsekány převalky. Jdou dobře interpretovat. Jsou nebezpečné tím, že jsou potenciálním zdrojem trhlin, které inteligentní ježek nedokáže objevit. Na vrypy je proto zaměřena zvýšená pozornost při odkryvech a opravách.

Dále a fotografie na:http://www.mero.cz/provoz/vnitrni-inspekce-ropovodu/

ZDROJ: MERO ČR, a.s.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí