zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 16/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ekologickém zemědělství

19.03.2012
Zemědělství
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 16/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ekologickém zemědělství

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 35 zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství...

Citace: 80/2012 Sb. Částka: 29/2012 Sb.
Na straně (od-do): 891-894 Rozeslána dne: 16. března 2012
Druh předpisu: Vyhláška Autoři předpisu: Ministerstvo zemědělství
Datum přijetí: 6. března 2012 Datum účinnosti od: 1. dubna 2012
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:

Vydáno na základě: 242/2000 Sb.
Předpis mění: 16/2006 Sb.

VYHLÁŠKA


ze dne 6. března 2012,


kterou se mění vyhláška č. 16/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona
o ekologickém zemědělství


Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 35 zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 553/2005 Sb. a zákona č. 344/2011 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 4 odst. 1, § 6 odst. 10, § 14 odst. 2 a § 23 odst. 2 zákona:

Čl. I

Vyhláška č. 16/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ekologickém zemědělství, se mění takto:

1. Poznámka pod čarou č. 1 se zrušuje.

2. V § 1 a 2 se slova "Evropských společenství2)" nahrazují slovy "Evropské unie2)".

Poznámka pod čarou č. 2 zní:

______________________________________

"2)
Nařízení Rady (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení (EHS) č. 2092/91, v platném znění.

Nařízení Komise (ES) č. 889/2008 ze dne 5. září 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů, pokud jde o ekologickou produkci, označování a kontrolu, v platném znění.

Nařízení Komise (ES) č. 1235/2008 ze dne 8. prosince 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí, v platném znění.".


3. V odkazu pod nadpisem § 2 se číslo "2" nahrazuje číslem "1".

4. V odkazu pod nadpisem § 3 se číslo "11" nahrazuje číslem "10".

5. § 4 včetně nadpisu a odkazu pod nadpisem zní:


"§ 4


Chov králíků


(K § 14 odst. 2 zákona)

(1) Chovní samci a samice v období březosti se mohou chovat v kotcích individuálně. U skupinového chovu jsou v kotci umístěny porodní boxy nebo budníky; počet porodních boxů nebo budníků není nižší než počet samic ustájených v kotci. Minimální podlahová plocha kotce činí 0,5 m2 na dospělého jedince a 0,75 m2 na samici s vrhem mláďat, přičemž je nutné zohlednit velikost chovaného plemene. Mladí králíci se odstavují nejdříve po 28 dnech od jejich narození.

(2) Králíci ve výkrmu se chovají ve skupinách; minimální podlahová plocha je 0,2 m2 na jednoho králíka ve výkrmu; králíci mají možnost přístupu do výběhu.

(3) Chovní králíci mohou pocházet z neekologických chovů.

(4) Králíci pocházející z neekologických chovů se mohou označovat jako bioprodukt nejdříve po 3 měsících od zařazení do ekologického chovu.".

6. § 5 se včetně nadpisu a odkazu pod nadpisem zrušuje.

7. Příloha č. 1 zní:


"Příloha č. 1 k vyhlášce č. 16/2006 Sb.

(Příloha není v digitální podobě)

Čl. II


Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti prvním dnem prvního kalendářního měsíce následujícího po dni jejího vyhlášení.

Ministr:


Ing. Bendl v. r.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
1
2. 2021
1.2-1.11.2021 - Seminář, školení
Litomyšl, Plzeň, Žďár nad Sázavou, Karlovy Vary, Znojmo, Liberec, Modrá, Tábor, Olomouc, Kutná Hora
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí