zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

VZ Zpracování indikátoru ptáků zemědělské krajiny za rok 2012

05.10.2012
Příroda
Zemědělství
VZ Zpracování indikátoru ptáků zemědělské krajiny za rok 2012

Výstupem veřejné zakázky bude zpracování indikátoru ptáků zemědělské krajiny (dále jen "IPZK") v roce 2012. Tento indikátor se tvoří podle metodiky vyvinuté v rámci programu Celoevropského monitoringu běžných druhů ptáků (Pan-European Common Bird Monitoring, PECBMS) a vyžaduje data z celostátního sčítání ptáků standardní metodou. Požadavky na tato data v ČR splňuje Jednotný program sčítání ptáků. IPZK bude sestaven na základě výsledků sčítání ze všech lokalit v ČR, které budou zapsány do databáze a zpracovány do indexu změn a trendů početnosti druhů ptáků zemědělské krajiny. IPZK je kombinací indexů změn početnosti skupiny druhů charakteristických pro zemědělskou krajinu. Všechny druhy přispívající do indikátoru budou mít stejnou váhu. Zpracování IPZK musí zahrnovat 20 ptačích druhů, konkrétně: Alauda arvensis, Anthus pratensis, Carduelis cannabina, Ciconia ciconia, Corvus frugilegus, Emberiza citrinella, Falco tinnunculus, Hirundo rustica, Lanius collurio, Milliaria calandra, Motacilla flava, Passer montanus, Perdix perdix, Saxicola rubetra, Sxicola torquata, Serinus serinus, Streptopelia turtur, Sturnus vulgarit, Sylvia communis, Vanellus vanellus. IPZK je indexován k výchozímu roku 2000 a vychází z 20 uvedených druhů. Zpracování IPZK bude vycházet z Jednotného programu sčítání ptáků v ČR, který je dlouhodobým programem monitoringu hnízdních populací ptáků v České republice, a který poskytuje údaje o změnách početnosti ptačích druhů a jejich výskytu a početnosti v jednotlivých typech prostředí. Zhotovitel se zavazuje používat takto stanovený IPZK pro účely vykazování Eurostatu. V rámci zakázky bude provedeno: o Zajištění indikátoru ptáků zemědělské krajiny s použitím dat (časové řady) do roku 2012, založený na výběru druhů dle zadání zadavatele (vychází ze seznamu druhů poskytovaných Eurostatu prostřednictvím Celoevropského monitoringu běžných druhů ptáků). o Interpretace tohoto indikátoru z hlediska kvality dat, možných detekovaných změn a jejich vysvětlení. Výstupem zakázky bude: o Číselná řada indikátoru ve formě tabulky i grafu. o Slovní hodnocení trendu vývoje početnosti jednotlivých druhů tvořících indikátor. o Slovně podrobný popis způsobu výpočtu indikátoru a komentář (interpretace) výsledků. o Doporučení pro využití získaných poznatků. podrobné informace

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí