zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Aktualizace dokumentací podle ustanovení novelizovaného nařízení CLP

24.10.2012
Chemické látky
Aktualizace dokumentací podle ustanovení novelizovaného nařízení CLP

ECHA připomíná společnostem nutnost klasifikace, označování a balení látek ve smyslu nových ustanovení nařízení CLP (druhé ATP) již od 1. 12. 2012 (zveřejněno ECHA 28. 9. 2012).

Nařízení CLP - druhé ATP (přizpůsobení vědeckotechnickému pokroku) obsahuje mimo jiné změny týkající se podmínek pro přiřazování standardních vět o nebezpečnosti a pro označování malých balení, nové podkategorie pro senzibilizaci dýchacích cest nebo kůže, revizi kritérií klasifikace chronické toxicity pro vodní prostředí a novou třídu nebezpečnosti pro látky a směsi, které jsou nebezpečné pro ozonovou vrstvu.

ECHA vyzývá společnosti, aby své látky klasifikovaly, označovaly a balily ve smyslu těchto nových ustanovení a zároveň také aktualizovaly své registrační dokumentace i oznámení do seznamu C& L do 1. 12. 2012.

Přechodná ustanovení platí pro látky klasifikované, balené a označené v souladu s nařízením CLP a uvedené na trh před 1. 12. 2012, které nemusí být znovu označeny a zabaleny až do 1. 12. 2014. Směsi klasifikované, balené a označené v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 1999/45/ES nebo v souladu s nařízením CLP a uvedené na trh před 1. 7. 2015, nemusí být znovu označeny a zabaleny až do 1. 12. 2017.

Všechna nová ustanovení obsažená ve druhé ATP mohou být společnostmi použita před stanovenými termíny.

Další informace z EUR-Lex:

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008

Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council

Nařízení Komise (EU) č. 286/2011

Commission Regulation (EU) No 286/2011

Directive 1999/45/EC of the European Parliament and of the Council

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí