zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Kambodžské zemědělství

05.05.2013
Zemědělství
Kambodžské zemědělství

Statistické informace za rok 2010 jsou prakticky nedostupné, vycházet lze pouze z neoficiálních zdrojů - novinových článků nebo např. Economic Instiitute of Cambodia Zemědělství však stále nejdůležitější, ale zároveň nejproblematičtější oblastí kambodžského hospodářství. Dle tiskové zprávy Ministerstva zemědělství, lesnictví a rybářství (Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries) představoval v roce 2010 jeho podíl na HDP cca 36 % (dle EIC byl podíl zemědělského sektoru na GDP pouze 27,9). K jeho hlavním problémům patří nedostatečně rozvinutá infrastruktura znemožňující uplatnění moderních pěstitelských a chovatelských metod, velká chudoba celého venkova a v poslední době i takřka pravidelné přírodní katastrofy (záplavy, tajfuny - naposledy tajfun Ketsana). Potřeba rozvoje venkova, resp. vyšší produktivity v zemědělství se tak pomalu, ale jistě, stává jedním z nejpalčivějších problémů současné Kambodže. Významnou roli při řešení tohoto problému je za nedostatku financí ze státního rozpočtu výrazné zvýšení objemu zahraničních investic do zemědělství.

Produktivita v kambodžském zemědělství je nižší než v okolních zemích se srovnatelnými půdními a klimatickými podmínkami. Díky téměř absolutní závislosti rostlinné produkce na dešťových srážkách jsou výkony kambodžského zemědělství výrazně ovlivněny počasím. Přesto i díky přílivu PZI do zemědělského sektoru stoupá produktivita i celková produkce.

Z oficiálně vyvážených zemědělských komodit lze jmenovat kaučuk a ryby. Dále pak rýže, která je však z velké části vyvážena ilegálně. Vzhledem k tomu, že v zemi chybí zemědělská technika pro zpracování produkce, je její část vyvážena po sklizni v příhraničních oblastech ke zpracování do sousedních států za velmi nízké ceny. Přesto (či spíše právě proto) byla Kambodža 9. největším exportérem rýže na světě v r.2007 s 450,000 t (údaje US Department of Agriculture). Pro rok 2008 se předpokládalo zvýšení produkce rýže o více než 10 %.

Díky příznivému klimatu a velkým plochám úrodné půdy má místní zemědělství velký rozvojový potenciál. Kambodžská vláda proto jeho rozvoji věnuje v poslední době velkou pozornost.

K hlavním limitujícím faktorům rozvoje zemědělství v Kambodži patří:

  • nejasné vlastnické vztahy k většině půdy
  • slabě rozvinutá infrastruktura (zpevněné vozovky, elektřina, zavlažovací systémy)
  • omezený přístup k hnojivům
  • omezený přístup k úvěrům
  • korupce při získávání vývozních povolení

Základní zemědělskou plodinou je rýže, která se pěstuje na 90% obdělávané půdy a její podíl na tvorbě HDP dosahuje téměř 9 %. Výnos rýže v r. 2006 představoval 2,5 tun z hektaru. Mezi další důležité zemědělské plodiny patří kaučukovník, kukuřice, maniok, batáty, tabák, káva bavlna, juta, cukrová třtina sója, ovoce a zelenina. Z živočišné výroby je významný chov buvolů, prasat, drůbeže a krevet. Díky přímořské poloze a rozsáhlým vnitrozemským sladkovodním zdrojům (řeky, jezera) je velmi významný rybolov.

Oficiální ekonomické odhady pro r. 2008 byly opatrné a předpovídají ve všech zemědělských odvětvích mírnější růst oproti předchozím létům (na úrovni 5%).

Hlavní zemědělská odvětví a jejich produkce v letech 2006 - 2009 (mil. USD, ceny r.2000)
2006 2007 2008 2009
Rostlinná produkce 2.274 2.401 2.528 2.616
- z toho rýže 490 527 546 564
Chov dobytka a drůbeže 280 290 301 314
Rybářství 459 462 192 496
Lesnictví a těžba dřeva 146 149 152 154
Zemědělství celkem 1.784 1.874 1.982 2.052

Zdroj: MMF

Tempa růstu zemědělské produkce v letech 2005 - 2009 (meziročně v %):
2005 2006 2007 2008 2009
Rýže 43,7 4,3 7,5 3,6 3,4
Ostatní rostlinná produkce 12,2 6,5 9,0 10,1 6,4
Chov dobytka a drůbeže 5,6 8,2 3,7 3,8 4,4
Rybářství 5,6 3,8 0,8 6,5 0,8
Lesnictví a těžba dřeva 3,5 6,6 1,8 1,7 1,8
Zemědělství celkem 15,5 5,5 5,1 5,7 3,5

Zdroj: Economic Institute of Cambodia,

Rybářství

V roce 2008 byly dle údajů Ministerstva zemědělství , rybářství a lesnictví na prakticky stejné úrovni jako v r. 2007, kdy bylo vyloveno celkem 458.500 tun ryb (z toho 395 tis.t. sladkovodních a 63,5 tis. mořských ryb), což oproti roku 2004 znamenalo nárůst o 50 %. (305,8 tis. tun). Téměř 85 % z vylovených ryb pochází z jezera Tonle Sap a z řeky Mekong.

Podle statistik Ministerstva zemědělství představuje rybářství 25 % zemědělského sektoru (polní hospodářství cca 52 %) a pracuje v něm na plný či částečný úvazek (sezónně) asi 385 tis. osob. Problémem zůstává současná legislativní úprava, protože rybáři nevlastní "půdu" a tím pádem nemohou žádat o půjčku v bance či jiných mikrofinančních institucí. Také hranice možností rybolovu není bez limitu a nezdá se tak příliš pravděpodobné, že by objem rybolovu v příštích letech výrazněji rostl.

Chov ryb v Kambodži ohrožují nejen rostoucí ceny krmiv, ale i rostoucí počet osob, kteří chytají ryby bez oficiálního povolení (pytláků).

ZDROJ: www.businessinfo.cz, kráceno

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí