zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Řecké zemědělství

23.06.2013
Zemědělství
Řecké zemědělství

Agrární sektor tradičně patřil k pilířům řecké ekonomiky. V posledních 20 letech se však jeho podíl na tvorbě HDP rapidně snižoval (z 10,1 % v roce 1994 na necelá 3,5 % v roce 2011) jak v důsledku přesunu obyvatel z vesnic do měst tak jejich zaměřením na nové profese zejména ve službách a ve státním sektoru. Hluboká hospodářská krize, která v letech 2010-11 způsobila prudký nárůst nezaměstnanosti a pokles disponibilních příjmů pracujících, měla pozitivní dopad na vývoj zemědělské výroby. Návrat pracovních sil do zemědělství motivovaný mimo jiné i výhodným pronájmem státní zemědělské půdy a zvýšením poptávky po domácích zemědělských produktech vyústil v meziroční nárůst přidané hodnoty vytvořené v zemědělství.

Vývoj zemědělství (meziroční změna v %)
2007 2008 2009 2010 2011
Zemědělství, lesnictví a rybolov -10,8 -5,3 -6,6 1,0 1,9

Zdroj: Řecký statistický úřad (EL.STAT.)
Pozn.: Údaj vychází z meziročního srovnání podílu rezortu na tvorbě HDP ve stálých cenách. Údaj je zveřejňován pouze celoročně.

Základní makroekonomické charakteristiky zemědělství
Řecko EU-27
Rozloha zemědělské půdy (tis. ha) 3 819 178 443
Počet zemědělských podniků (tis.) 860 13 700
Počet zaměstnaných v primární sféře (tis.) 537 11 120
Podíl zaměstnaných v primární sféře na pracovním potenciálu (%) 11,9 5,1
Hodnota zemědělské produkce v běžných cenách (mld. EUR) 10,106 334,274
Hrubá přidaná hodnota z primárního sektoru (mld. EUR) 6,332 129,312
Podíl primárního sektoru na celkové hrubé přidané hodnotě (%) 3,2 2,5
Podíl dovozu zemědělských produktů na celkovém dovozu (%) 13,6 7,7
Podíl vývozu zemědělských produktů na celkovém vývozu (%) 25,0 6,8
Obchodní bilance zemědělské produkce (mld. EUR) -2,291 -1,251

Zdroje: "Zemědělství v EU-zpráva za rok 2010" (EK, březen 2011), "Stav zemědělství - vývoj, prognózy, priority" (Panhelénský svaz zemědělských družstev-PASEGES, září 2011)

Zemědělci jsou silnou profesní skupinou (cca 12 % pracovního potenciálu země), která razantně hájí své zájmy (například formou blokád hlavních silničních tepen). Produktivita práce v zemědělství je stále relativně nízká, což je dáno především rozdrobeností půdy a velkým počtem malých rodinných hospodářství. Zemědělský sektor trpí některými strukturálními neduhy, které umožňují např. nekalou konkurenci, monopolní postavení na trhu či "pořečťování" levných zemědělských produktů z dovozu (zejména ze sousedního Bulharska a z Albánie).

Struktura:

Řecko je převážně hornatá země s omezenou rozlohou nížin a rovin. Dle údajů Řecké statistické služby EL.STAT činí rozloha půdy vhodné ke kultivaci zhruba 3,8 mil. ha, z nichž zhruba 2,1 mil. ha je v nížinách,1 mil. ha ve vrchovinách a 0,6 mil. ha v horských oblastech. Zhruba 62 % zemědělské půdy tvoří orná půda, 35 % je oseto dřevitými kulturami a vinnou révou a na zbývajících 3 % se pěstuje zelenina.

Rostlinná výroba:

Hlavní zemědělské oblasti jsou v Boiotii, Thesálii, střední a východní Makedonii a Thrákii. To jsou také stěžejní oblasti produkce obilovin (pšenice), bavlny a cukrové třtiny. Významná je rovněž produkce rýže, k jejímuž pěstování se užívá některých nedávno zúrodněných alkalických půdních ploch u moře. Orná půda na úpatí kopců se hodí pro pěstování tabáku, vinné révy, oliv a ovoce. Z dřevin se v Řecku kromě oliv daří citrusům, jablkům, broskvím, nektarinkám a meruňkám.

Živočišná výroba:

  • Mezi chovným dobytkem tradičně převažují ovce (8,7 mil. ks) a kozy (5,5 mil. ks). Stáda hovězího dobytka čítají zhruba 600 tis. ks.
  • Nejdůležitějšími objemovými položkami jsou vejce (cca 2 bil. ks ročně), mléko (2 mil. l), maso (480 tis. t) a sýry (cca 160 tis. t).
  • Rybolov představuje ročně objem cca 160 tis. tun.
  • V obvyklých objemových jednotkách převažuje rostlinná výroba nad živočišnou.

Vývoj produkce hlavních zemědělských produktů (tis. tun)
2007 2008 2009 2010 2011
Pšenice tvrdá 928 1 147 1 383 1 278 1 179
Pšenice měkká 475 509 480 351 403
Kukuřice 1 771 2 333 1 607 1 542 2 112
Rýže 180 188 208 240 254
Tabák 21,5 20,3 20,6 21 -
Bavlna 860 650 600 500 -
Rajčata 640 670 810 620 1 115
Cukrová třtina 828 900 770 761 -
Olivový olej 335 210 235 225 235
Rozinky 45 46 45 43 41
Hroznové víno 390 387 336 310 268
Citróny 46,5 47 30 33 42
Pomeranče 880 930 727 700 830
Jablka 262 240 230 250 245
Broskve 760 693 654 610 555
Maso kozí a ovčí 113 108 109 102 102
Maso hovězí 57 56 59 61 51
Maso vepřové - - - - 105
Mléko kravské 717 706 684 672 639
Mléko kozí a ovčí 687 645 684 703 657
Med 8 12 16 13 14

Zdroje: "Stav zemědělství - vývoj, prognózy, priority" (Panhelénský svaz zemědělských družstev-PASEGES, září 2011), "Soběstačnost Řecka v zemědělské produkci a potravinách" (PASEGES, srpen 2012)

ZDROJ: Businessinfo.cz, kráceno

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
25
11. 2020
25.11.2020 - Seminář, školení
hotel Olympik, sál Olymp, Praha
INISOFT s.r.o.
1
12. 2020
1.12.2020 - Seminář, školení
Praha, ČVUT
INISOFT s.r.o.
8
12. 2020
8.12.2020 - Seminář, školení
Praha, ČVUT
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí