zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Pozvánka na seminář - MANAŽER SYSTÉMU EMS

13.08.2013
EMS
Firemní ekologie
Pozvánka na seminář - MANAŽER SYSTÉMU EMS

Kurz je zaměřen na základní odbornou přípravu pracovníků, kteří budou ve svých organizacích řídit zavádění a/nebo provoz některého z environmentálních systémů řízení...

Vážení přátelé,

všechny podniky, které se rozhodly použít pro své řízení zavedení sytému řízení kvality nebo environmentálního manažerského systému (EMS či EMAS), tím získávají významnou konkurenční výhodu.

Zavedený systém EMS má pro podnik řadu potenciálních přínosů.

Především zlepšuje stávající systémy řízení a umožňuje identifikovat a snižovat zbytečné náklady související s působením podniku na životní prostředí (poplatky za znečištění, sankce, náklady na odpadové a obalové hospodářství atd.). Dále umožňuje lépe specifikovat vaše požadavky na dodavatele i odběratele s ohledem na jejich chování k životnímu prostředí.

Správně zavedený systém EMS bude v praxi zaručovat to, že se řídící systém podniku chová tak, jak se od něho očekává, a pomůže určit kde má podnik ve svém vztahu k životnímu prostředí nedostatky a rezervy. Součástí hodnocení podniku, kterou systém EMS poskytuje, je i environmentální profil podniku a jeho časový vývoj.

Výsledkem, který může završit proces zavádění EMS v podniku je certifikace tohoto systému a získání příslušného certifikátu. Tento proces může být u malých a středních podniků i předmětem státní podpory (finanční dotace).

Většinu prací na zavádění systému EMS mohou vykonat vlastní pracovníci podniku, pokud budou vybaveni potřebnými znalostmi o metodice a pracovních postupech užívaných v procesu zavádění i řízení systémů EMS např. formou odborných výcviků.

Nabízený kurz je koncipován právě jako základní odborný výcvik Vašich zaměstnanců pověřených přípravou, zaváděním či řízením environmentálního systému řízení ve Vašem podniku.

Na kurzu bude vyhrazen čas pro diskusi a konkrétní dotazy účastníků.

Písemné podkladové materiály k problematice systémů EMS obdrží účastníci při prezenci.

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

lektor kurzu:

Ing. Josef Marek, ředitel Pražského ekologického centra, environmentální poradce

PROGRAM KURZU

4. - 6. září 2013 (středa - pátek) - Praha

08.45 - 09.00 Registrace účastníků (pouze 1. den)

09.00 - 12.00 Přednášky a cvičení

13.00 - 16.00 Přednášky (poslední den do 14.30).

Kurz je zaměřen na základní odbornou přípravu pracovníků, kteří budou ve svých organizacích řídit zavádění a/nebo provoz některého z environmentálních systémů řízení (např. EMS dle ISO 14 001 či EMAS). Kurz jim poskytne ucelený přehled v problematice systémů řízení vztahu k životnímu prostředí s ohledem na stávající systémy řízení v podniku (např. kvality, bezpečnosti a ochrany zdraví, havarijní připravenosti atd.).

Obsah kurzu:

. Základní požadavky na systém EMS či EMAS (norma ISO 14 001:2004, nařízení ES a EP č. 1221/2009 - EMAS 3) a metodika zavádění systémů EMS/EMAS v podniku;

. environmentální politika podniku, plánování a hodnocení, environmentální profil podniku;

. příprava a plánování - zpracování úvodního environmentálního přezkoumání, registru environmentálních aspektů a vlivů, metodika hodnocení významnosti environmentálních aspektů a vlivů;

. registr právních a dalších požadavků, základní legislativa životního prostředí a povinnosti podniků z ní vyplývající v oblastech, vyžadovaných normou ISO 14 001;

. stanovování environmentálních cílů, cílových hodnot a programů k jejich dosažení;

. zavádění - odpovědnosti, komunikace, řízení, dokumentace, vazby na systémy řízení jakosti, požadavky certifikace;

. zásady provádění interních auditů EMS (ISO 19011), kvalifikační požadavky na auditory.

INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY

1. Závaznou přihlášku s potvrzením o úhradě vložného zašlete obratem na adresu PROEKO, Lužná 2a, 160 00 Praha 6, tak aby došla nejpozději do 30. srpna 2013.

2. Cena kurzu:

Vložné za 1 osobu: ........ 5.650,- Kč Cena je stanovena jako smluvní.

7. Místo konání:

Prostory v objektu firmy ROYS s.r.o., Praha 6, Lužná 2a, 1. patro.

8. Doprava: metro trasa A, stanice Dejvická, a dále tramvají nebo náhradní autobusovou dopravou ve směru Divoká Šárka do stanice nádraží Veleslavín a pak cca 10 minut pěšky (severně, pod výškovou budovu Shiran Tower). GPS souřadnice: 50°6'4.35"N, 14°20'36.794"E.

9. Ubytování a stravování s výjimkou občerstvení není zajišťo­váno. Na základě požadavku účastníka je možné zajis­tit rezervaci hotelového ubytování poblíž místa konání akce.

10. Pořadatel:

Ing. Josef Marek - PROEKO, Lužná 2a, 160 00 Praha 6, tel. a fax: 220 105 215, mobil 737 738 433,

e-mail: marek-proeko@volny.cz, www.marek-proeko.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí