zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Pozvánka na seminář - INTERNÍ AUDITOR PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

15.08.2013
EMS
Firemní ekologie
Pozvánka na seminář - INTERNÍ AUDITOR PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Nabízený kurz je koncipován jako základní odborný výcvik Vašich zaměstnanců na provádění interních environmentál­ních auditů ve Vašem podniku.

Vážení přátelé,

všechny podniky, které se rozhodly použít pro své řízen­í zavedení sytému řízení kvality nebo environmentál­ního manažerského systému (EMS či EMAS), tím získávají významnou konkurenční výhodu. Nedílnou součástí zavede­ného funkčního systému EMS je i provádění interních environ­mentálních auditů.

Správně provedený interní environmentální audit není nahodilou či náhodnou činností. Jde o systematický, dokumen­tovaný proces ověřování objektivně získávaných a vyhodnocovaných důkazů z činnosti podniku, který umožní určit, zda se řídící systém podniku chová tak, jak se od něho očekává, či zda má podnik ve svém vztahu k životnímu prostředí nedostatky a rezervy. Takový audit pak umožňuje stanovit i hodnotit environmentální profil podni­ku a jeho vývoj v čase.

Provádění interních environmentálních auditů je meto­dicky usměrňováno řadou norem - především normou ISO 14 001, nařízením 1221/2009 ES (EMAS III) a nově i normou ISO 19 011. Interní environmentální audity vykonávají vlastní pracovníci podniku, u nichž musí být splněny některé základní kvalifikační podmínky. Jde především o nezávislost pracovníka - auditora na prověřova­ném procesu či organizační jednotce podniku a dále o jeho vybavení potřebnými znalostmi o metodice a pracovních postupech provádění environmentálních auditů formou odborných výcviků.

Nabízený kurz je koncipován jako základní odborný výcvik Vašich zaměstnanců na provádění interních environmentál­ních auditů ve Vašem podniku. S ohledem na společnou normu ISO 19 011 může být využit také jako rozšiřující odborný výcvik auditorů systémů řízení ja­kosti (ISO 9001 či ČSN OHSAS 18001).

Na kurzu bude vyhrazen čas pro diskusi a konkrétní dotazy účastníků.

Písemné podkladové materiály k problematice environmen­tálních auditů obdrží účastníci při prezenci a v průběhu kurzu.

Účastníci kurzu obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

lektor kurzu:

Ing. Josef Marek, ředitel Pražského ekologického centra, environmentální poradce, auditor a manažer IMS

PROGRAM KURZU

12. - 13. září 2013 (čtvrtek - pátek) - Praha

08.45 - 09.00 Registrace účastníků

09.00 - 12.30 Přednášky a cvičení

13.30 - 16.30 Přednášky a cvičení

Přestávky budou určovány operativně.

Kurz je zaměřen na základní odbornou přípravu interních auditorů pro ŽP podle požadavků norem řady ISO 14 001, ISO 19 011 a nařízení Rady ES a EP č. 1221/2009. Je určen především pracovníkům podniků, kteří budou zajišťovat systém EMS (ISO 14 001) či EMAS (nařízení ES 1221/2009) v podniku.

Pro členy podnikového managementu je tento kurz základní informací, seznamující s procesem zavádění systémů EMS v podniku a jeho kontrolou - interním auditem celého systé­mu i jeho jednotlivých částí. Výklad bude zaměřen především na praxi provádění environmentálních auditů na podnikové úrovni a na představení přínosů i rizik, které podniku z této činnosti vyplývají.

Obsah kurzu:

. metodika zavádění systémů EMS/EMAS v podniku a požadavky dle ISO 14 001:2004, 14 004, nařízení ES 1221/2009;

. základní legislativa životního prostředí a povinnosti podniků z ní vyplývající v oblastech, vyžadovaných normou ISO 14 001;

. obecné zásady provádění auditů systémů s přihlédnutím ke specifice EMS/EMAS (dle ISO 19 011 a EMAS);

. metodika provádění environmentálních auditů (ISO 19 011, nařízení ES 1221/2009), kvalifikační požadavky na auditory, audit dle EMAS;

. praktické provádění environmentálních auditů, plánová­ní auditu, stanovení jeho cílů a obsahu, získávání a vyhod­nocování výsledků auditu (kontrolní seznamy, dotazníky, výsledky průzkumů, zdroje dat atd.).

INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY

1. Závaznou přihlášku s potvrzením o úhradě vložného zašle­te obratem na adresu PROEKO, Lužná 2a, 160 00 Praha 6 nejpozději do 9. září 2013.

2. Cena kurzu:

Vložné za 1 osobu: ............ 4.850,- Kč Cena je stanovena jako smluvní.

7. Místo konání:

Prostory v objektu firmy ROYS s.r.o., Praha 6, Lužná 2a, 1. patro.

8. Doprava: metro trasa A, stanice Dejvická, a dále náhradní autobusovou dopravou nebo tramvají č. 15, 20 a 26 do stanice nádraží Veleslavín a pak cca 10 minut pěšky (severně, pod výškovou budovu Shiran Tower). GPS souřadnice: 50°6'4.35"N, 14°20'36.794"E.

9. Ubytování a stravování s výjimkou občerstvení není zajišťo­váno. Na základě požadavku účastníka je možné zajis­tit rezervaci hotelového ubytování poblíž místa konání akce.

10. Pořadatel:

Ing. Josef Marek - PROEKO, Lužná 2a, 160 00 Praha 6 tel. a fax: 220 105 215, mobil 737 738 433,

e-mail: marek-proeko@volny.cz, www.marek-proeko.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí