zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

CSR - Legislativa v oboru je stále hodně roztříštěná

10.10.2013
EMS
Firemní ekologie
CSR - Legislativa v oboru je stále hodně roztříštěná

CSR upravuje celá řada standardů a ISO norem. Především v posledních letech se jejich počet značně rozšířil.

Vznikla řada mezinárodních standardů, ale také standardy na úrovni národní. Mezi nejvýznamnější patří:

ISO 28000

Standard pro systém řízení bezpečnosti dodavatelských řetězců. Představuje pro společnosti způsob, jak rozeznat zásadní aspekty bezpečnosti řízení dodavatelského řetězce, jako je například financování, výroba, IT infrastruktura, ale také zabalení, skladování a přeprava zboží.

Standard LBG (London Benchmarking Group)

LBG je mezinárodní systém měření a benchmarku filantropických aktivit firem. Standard definuje náklady, které společnost vynaložila na veřejně prospěšné projekty, a měří dlouhodobý i krátkodobý účinek konkrétní podpory.

Social Accountability 8000

Dalším z mezinárodních standardů týkajících se společenské odpovědnosti organizací je standard SA 8000, který je produktem organizace Social Accountability International (SAI). Jde o velmi renomovaný standard. Mezi firmami je populární hlavně proto, že je možné získat díky němu certifikát. Tento standard se zaměřuje hlavně na sociální chování firem, a to především na vztahy se zaměstnanci. Zaměřuje se hlavně na pracovní dobu, zdraví a bezpečnost, zamezení diskriminace, práci dětí a mladistvých, nucenou práci a podobně. V Česku má tuto certifikaci jen několik firem.

ISO 9001

Jeden z nejtypičtějších a nejběžnějších certifikátů zaměřených na kvalitu. Je rozšířený i v Česku. Certifikuje to, že firma dodržuje systém managementu kvality, tedy aktivně hledá, co má vliv na kvalitu jejího zboží nebo služeb. Když například zákazník zboží vrátí v reklamaci, hledá firma příčinu nekvalitního výrobku a snaží se problém vyřešit. Firma, která má tuto certifikaci, podstupuje jednou ročně dozorový audit. Tento certifikát mají skoro všechny stavební firmy, protože v minulosti byl podmínkou k získání veřejné zakázky podle zákona.

Metodika KORP (Korektní podnikání)

Metodika KORP je ryze český standard společenské odpovědnosti firem. Slouží hlavně jako základ pro hodnocení organizací při vyhlašování Národní ceny ČR za společenskou odpovědnost organizací. Ale firmy mohou tuto metodiku využít i pro sebehodnocení, aniž by se účastnily soutěže o národní cenu. Metodika se zaměřuje na hodnocení jak v oblasti výsledků organizace, tak v oblasti předpokladů. Tím je hodnocena schopnost organizace dosahovat pozitivních výsledků v oblasti společenské odpovědnosti z dlouhodobého hlediska. Hodnotí se například podmínky zaměstnávání, environmentální dopady výroby nebo například management a organizační zabezpečení CSR.

ISO 14001

Normy řady ISO 14000 jsou zaměřené na environmentální ochranu. Společnosti se pomocí těchto norem snaží minimalizovat negativní dopad na životní prostředí. Organizace se musí zavázat k neustálému zlepšování svého vlivu na životní prostředí, například tím, že budou používat nejlepší dostupné technologie, a jejich dopady na životní prostředí budou stále menší.

Global Reporting Initiative (GRI)

Standard GRI je mezinárodně využívaný přístup zaměřený hlavně na to, aby firmy vytvářely zprávy o své společenské odpovědnosti. Neoddiskutovatelnou výhodou tohoto přístupu je stanovení jasného výčtu kritérií, který zajišťuje, že tyto zprávy budou navzájem porovnatelné, a to na národní i mezinárodní úrovni. Koncepce GRI v sobě také zahrnuje možnost ověření zprávy třetí, nezávislou stranou. Nevýhodou standardu GRI je to, že se téměř výhradně zaměřuje na výsledky organizace, a také to, že ignoruje určité předpoklady pro pokračující udržování nebo zlepšování v oblasti společenské odpovědnosti firem. GRI umožňuje firmě měřit všechny oblasti její působnosti. Posouvá danou společnost od brožurek o dárcovství k analýze strategie a dlouhodobé udržitelnosti způsobu podnikání. Umožňuje také lepší provázání společensky odpovědného chování firmy s podnikatelskými cíli firmy. GRI je metodika prověřená tisícovkami firem a společnost, která ji využívá, už nemusí pro oblast CSR hledat žádnou další metodiku.

ISO 26000

Po dlouhé době čekání byla v říjnu roku 2010 vydána mezinárodní norma ISO 26000 Guidance on Social Responsibility. Tato norma není určena pro účely certifikace, je doporučující. Platí po celém světě. Zahrnuje odpovědnost, transparentnost, etické chování, respektování pravidel státu. Přestože je norma jen doporučením, představuje dobrý základ pro standardizaci v některých případech poněkud roztříštěné terminologie pro oblast CSR. Představuje zajímavý přehled námětů pro oblasti, které mohou organizace v rámci CSR řešit. V červenci 2011 byla tato norma zavedena jako česká technická norma ČSN ISO 26000:2011.

Zamýšlená úprava na úrovni EU

Smluvním vztahům mezi dodavateli a odběrateli věnuje stále více pozornosti i Evropská komise. Ta na konci ledna 2013 vydala svůj dokument - zelenou knihu o nekalých obchodních praktikách mezi podniky v dodavatelském řetězci v oblasti potravinového a nepotravinového zboží -, ve kterém shrnuje stávající situaci právní regulace dané oblasti a popisuje hlavní oblasti, na které se chce dál zaměřit. Dokument byl do 30. dubna 2013 předložen k připomínkám všech zainteresovaných stran a nyní by měly být všechny podněty analyzovány. Komise počítá s tím, že na základě vyhodnocení celého procesu začne předkládat v druhé polovině roku 2013 své návrhy na další postup.

Norma OHSAS 18001

Je velmi důležitou normou zaměřenou na bezpečnost práce. Stanovuje řadu kritérií a pravidel, jež musí firmy v oblasti bezpečnosti práce splňovat. Zavedení systému OHSAS 18001 zaručuje, že bezpečnost práce v dané organizaci vyhovuje nejlepším praktikám. Certifikát vydává certifikační orgán poté, co ve firmě provede důslednou kontrolu toho, zda společnost pravidla dodržuje. Výhodou OHSAS 18001 je, že jde o mezinárodně uznávanou specifikaci.


2010
v tomto roce byla přijata mezinárodní norma ISO 26000, která byla později zavedena i jako česká norma.

2013
v lednu vydala Evropská komise svůj dokument - zelenou knihu o nekalých obchodních praktikách.

AUTOR: Zuzana Keményová
AUTOR-WEB: www.ihned.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí