zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Aktuální informace o plnění ohlašovacích povinností v oblasti odpadů v roce 2014 (údaje za rok 2013)

18.11.2013
Odpady
Firemní ekologie
Aktuální informace o plnění ohlašovacích povinností v oblasti odpadů v roce 2014 (údaje za rok 2013)

Agentura CENIA jako provozovatel Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) informuje uživatele o změnách pro ohlašovací období v roce 2014 u vybraných agend...

odpady, ovzduší a vody. Podrobné informace jsou k dispozici na webových stránkách ISPOP v sekci Chci podat hlášení u příslušných agendových záložek uvedených vlevo v menu. Datové standardy pro veškeré ohlašovací povinnosti jsou k dispozici v záložce Datové standardy.

Formulář "Roční zpráva o plnění povinnosti zpětného odběru baterií a akumulátorů" (dle přílohy č. 3 vyhlášky č. 170/2010 Sb.) se za rok 2013 podává elektronicky prostřednictvím systému ISPOP. PDF formulář pro vyplnění hlášení bude dostupný registrovaným uživatelům v uživatelském účtu nejpozději 1. 1. 2014.

Novela zákona o odpadech (č. 169/2013 Sb.)

Novelizace zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech zákonem č. 169/2013 Sb. ze dne 16. května 2013 přináší změny v odpadové legislativě. Účinnost některých změn je stanovena postupně ke dni 1. října 2013, 1. ledna 2014, 1. října 2014 a 1. ledna 2015. Přehled změn textu zákona o odpadech dotčeného novelou naleznete zde.

V souvislosti s ISPOP dojde ke změně vedení evidence při přepravě nebezpečných odpadů (ELPNO) v elektronické podobě prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí (ISPOP) uvedená v § 40 zákona s účinností od 1. října 2014.

Informace o plnění ohlašovacích povinností v oblasti odpadů v roce 2013 (údaje za rok 2012)

Manuál k vyplnění formuláře F_ODP_PROD

Formuláře

V ohlašovacím roce 2013 dochází ke změně nástroje pro ohlašování - dosavadní webové formuláře jsou nahrazeny interaktivními PDF formuláři.


Následující hlášení lze zpracovat ve formulářích ADOBE Reader, které jsou přístupné ohlašovatelům v jejich uživatelských účtech v ISPOP.

Agenda

Formulář

Zákon/vyhláška

Termín podání/

Ověřovatel

ODPADY

F_ODP_PROD

Hlášení o produkci a nakládání s odpady
§ 21 a § 22 vyhl. č. 383/2001 Sb. - příloha č. 20

15. 2. 2013

ORP

ODPADY

F_ODP_PROD_AV

Hlášení o sběru a zpracování autovraků, jejich částí, o produkci a nakládání s odpady
§ 5 vyhl. č. 352/2008 Sb. - příloha č. 4

15. 2. 2013

ORP

ODPADY

F_ODP_PROD_EL

Hlášení o zpracování, využívání a odstraňování elektroodpadů vč. hlášení o produkci a nakládání s odpady
§ 11 vyhl. č. 352/2005 Sb. - příloha č. 8

15. 2. 2013

ORP

ODPADY

F_ODP_ZAR

Zařízení na využívání a odstraňování odpadů
§ 23 odst. (1) vyhl. č. 383/2001 Sb. - příloha č. 22

od 1. 1. 2013
do 2 měsíců

od zahájení nebo ukončení

ORP

ODPADY

F_ODP_SKL

Skládky odpadů
§ 23 odst. (2) vyhl. č. 383/2001 Sb. - příloha č. 23

od 1. 1. 2013
do 2 měsíců

od zahájení nebo ukončení

ORP

ODPADY

F_ODP_DO

Dopravce odpadů
§ 23 odst. (3) vyhl. č. 383/2001 Sb. - příloha č. 27

od 1. 1. 2013 do 2 měsíců

od zahájení nebo ukončení

ORP

ODPADY

F_ODPRZ_VOZ

Roční zpráva výrobce a akreditovaného zástupce vybraných vozidel o dosažení cílů stanovených v § 37 odst. 7 písm. b) zákona o odpadech
§ 7 vyhl. č. 352/2008 Sb. - příloha č. 5

31. 3. 2013

MŽP

ODPADY

F_ODPRZ_EL

Roční zpráva o plnění povinnosti zpětného odběru elektrozařízení a odděleného sběru elektroodpadu
§ 6 vyhl. č. 352/2005 Sb. - příloha č. 4

31. 3. 2013

MŽP

ODPADY

F_ODPRZ_ZPETODB

Roční zpráva o plnění povinnosti zpětného odběru za uplynulý kalendářní rok
§ 20 vyhl. č. 383/2001 Sb. - příloha č. 19

31. 3. 2013

MŽP

ODPADY

F_ODP_PCB

Evidenční list pro inventarizaci zařízení a látek podle § 39 odst. (7) zákona a zařízení, u nichž se prokazuje nepřítomnost PCB podle §27 odst. (7)
§ 6 vyhl. č. 384/2001 Sb. - příloha č. 2

od 1. 1. 2013

(ihned po změně)

CENIA

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí