zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Česká podpora výrobě ekologických sýrů v Srbsku

07.12.2013
Biopotraviny
Česká podpora výrobě ekologických sýrů v Srbsku

Název projektu: Podpora výroby sýrů v oblasti Pešter/Sandžak

Identifikační číslo projektu: CzDA-RS-2011-12-32161

Sektor: obchod a další služby

Místo realizace: Novi Pazar, Sjenica, Tutin

Doba realizace: 2011 - 2013

Realizátor: Pacovské strojírny - Trading, spol. s r.o. (1. zakázka), MERCI s.r.o.

Celkový rozpočet: 12 441 214,- Kč

Sandžak představuje multietnický region na jihozápadě Srbska sousedící na západě s Bosnou a Hercegovinou a na jihovýchodě s Kosovem. Jedná se o oblast charakterizovanou vysokou nezaměstnaností a s ní související migrací venkovského obyvatelstva do měst. Počet obyvatel největšího města regionu Nového Pazaru stoupl jen od roku 2002 o 45 %. Nedostatek ekonomických příležitostí na venkově je dán jeho agrární povahou zaměřenou na chov dobytka (krávy, ovce). Převážná většina regionu se nachází v oblasti tzv. Peštarské vrchoviny, která poskytuje ekologicky kvalitní prostředí s potenciálem pro "bio" zemědělskou produkci či agroturistiku, avšak nedostatečnou infrastrukturou pro jejich naplnění. Ekonomický potenciál naopak poskytuje výroba zemědělských produktů s přidanou hodnotou jako je pršut, jehněčí maso, hovězí klobásky sudžuk a hlavně sjenický bílý sýr, oblíbený i v ostatních zemích bývalé Jugoslávie. Většina farmářů představuje drobné zemědělce vlastnící méně než 10 kusů dobytka. Stejně tak producenti potravin představují spíše malovýrobce, mající problém dostát narůstajícím hygienickým a tržním požadavkům. Vzhledem k omezeným skladovacím možnostem není možné uchovávat přebytky zemědělské produkce, což platí jak pro farmáře dodávající mléko komerčním mlékárnám či malým výrobcům, tak i pro samotné výrobce lokálních potravin.


Rozvojová intervence ČR reaguje na uvedené problémy projektem zacíleným na posílení konkurence schopnosti lokálních producentů sýra a jejich schopnosti dostát hygienickým a tržním požadavkům. Cílovou skupinu projektu představují také drobní farmáři poskytující mléko pro výrobu sýra. Ve spolupráci s místní komunitou, farmáři, výrobci sýra, představiteli municipalit, veterinární správy a zástupci Ministerstva zemědělství byly definovány následující aktivity, které jsou klíčové pro rozvoj ekonomického potenciálu regionu: dodávka chladících tanků na mléko pro drobné farmáře, školení farmářů a výrobců sýra v oblasti hygienických předpisů, HACCP apod., vytvoření sdružení hájícího zájmy zemědělců a výrobců, vybudování a vybavení akreditované laboratoře pro testování mléka a mléčných výrobků, vybavení balících a skladovacích prostor, zajištění ochranné známky pro tzv. Sjenický bílý sýr a konečně marketingové aktivity upevňující místo tohoto regionálního (ale i mimo region známého) produktu na trzích v Srbsku i sousedních zemích. Rozvojová intervence je plánována na období 2011-2013.


Sjenický bílý sýr a konečně marketingové aktivity upevňující místo tohoto regionálního (ale i mimo region známého) produktu na trzích v Srbsku i sousedních zemích. Rozvojová intervence je plánována na období 2011-2013. V roce 2011 byly lokálním zemědělcům dodány chladící tanky na mléko. Pro rok 2012 je v plánu vybavit připravované zemědělské centrum s vybavením pro lokální laboratoř na testování mléka. Na projektu se podílí i jedna z agencií OSN (UNOPS), která provádí výstavbu zemědělského centra s laboratoří a balírnou a zajišťuje pro ČRA i monitoring a koordinaci aktivit. Do projektu je zapojen i USAID, který poskytne svoji expertýzu v oblasti marketingu a value chain analysis.

ZDROJ:czda.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí