zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Za nelegální výkup vysloužilých spotřebičů padla pokuta

13.02.2014
Odpady
Šlendryján
Za nelegální výkup vysloužilých spotřebičů padla pokuta

Výkup elektroodpadu >>na vlastní triko<<, tedy bez součinnosti se systémem, který nastavil stát, se nemusí vyplatit. Nedávno to poznala společnost Sound & Vision, s. r. o.

Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) jí totiž uložila pokutu 150 tisíc korun za to, že vykupovala elektroodpad, aniž by k tomu byla oprávněna, čímž se dostala do rozporu se zákonem o odpadech (viz box).

VÝKUPNÍ MÍSTO ZA PROVIZI

Zhruba rok a půl společnost organizovala výkup nefunkční elektroniky, elektrozařízení, elektrických přístrojů, výpočetní a kancelářské techniky či elektrického nářadí. Nabízela i zřízení >>výkupního místa nefunkčních elektrovýrobků<<, kde by se vykupovaly vysloužilé spotřebiče za provizní odměnu. To vše na náklady firmy s dopravou zdarma a s platbou za elektroodpad na místě. Dokonce i s dokladem o ekologické likvidaci vyřazených elektrozařízení, vyšperkovaným odkazy na ISO normy.

>>Abychom naše obchodní partnery ochránili před neoprávněnou byrokracií ze strany MŽP či živnostenského úřadu, vykupujeme od vás nefunkční elektrovýrobky a jejich součásti. Jde tedy o klasický prodej, resp. nákup za účelem dalšího prodeje. Vykoupené nefunkční výrobky dodáváme našemu partnerovi k dalšímu zpracování,<< uvádí se na webu Sound & Vision.

Podle ČIŽP tato společnost v roce 2012 vykoupila kolem 120 tun elektroodpadu, z toho bylo zhruba 30 tun nebezpečného odpadu. V roce 2013 to bylo o něco méně.

MIMO SYSTÉM

Ačkoliv firma svým konáním neohrozila životní prostředí, zaplacení pokuty se zřejmě nevyhne. >>Společnost nebyla žádným způsobem oprávněna k převzetí elektroodpadů - nebyla zpracovatelem elektroodpadů a nebyla ani zapojena do systému sběru organizovaného výrobci elektrozařízení,<< praví se ve zprávě ČIŽP. >>Elektroodpady smějí být předány jen oprávněnému zpracovateli elektroodpadů nebo na tzv. místa zpětného odběru či odděleného sběru. Tato místa, svoz a následná recyklace jsou organizovány provozovateli kolektivních systémů, které byly založeny výrobci elektrozařízení za účelem plnění jejich zákonem stanovených povinností pro sběr, zpracování a využití elektroodpadů,<< uvádí dále zpráva.

Za systém využití elektroodpadu nesou právní odpovědnost výrobci elektrozařízení spolu se státem. Plnění povinností, jak jsou dány zákonem, umožňuje státu dosáhnout požadované míry sběru a kvót materiálového využití elektroodpadů, k nimž se ČR zavázala transpozicí směrnice EU o elektroodpadech.


Ani elektroodpad nelze vykupovat bez příslušného oprávnění

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, v § 12 Obecné povinnosti, odst. 3, říká:

(3) K převzetí odpadu do svého vlastnictví je oprávněna pouze právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, která je provozovatelem zařízení k využití nebo k odstranění nebo ke sběru nebo k výkupu určeného druhu odpadu, nebo osoba, která je provozovatelem zařízení podle § 14 odst. 2, nebo provozovatelem zařízení podle § 33b odst. 1 písm. b) nebo za podmínek stanovených v § 17 též obec. To neplatí pro předávání nezbytného množství vzorků odpadů k rozborům, zkouškám, analýzám pro účely stanovení skutečných vlastností a splnění požadavků pro převzetí odpadů do zařízení, pro účely vědy a výzkumu nebo jiné účely, které nejsou nakládáním s odpady podle § 4 odst. 1 písm. e).

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí