zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Zoologové na Šumavě sčítájí netopýry. Jejich počty mírně narůstají

15.02.2014
Příroda
Zoologové na Šumavě sčítájí netopýry. Jejich počty mírně narůstají

Počty netopýrů během posledních dvou desetiletí na Šumavě mírně narůstají. I to je jeden z výsledků dlouhodobého výzkumu Luďka Bufky, zoologa Správy NP a CHKO Šumava, který tyto létající savce sleduje pravidelně od roku 1992. Na celé Šumavě dnes žije 17 druhů netopýrů, kteří tráví chladné zimní období roku pravým zimním spánkem v tradičních úkrytech, které jim poskytují vhodné mikroklima a klid

Zoologové Správy NP a CHKO Šumava monitorují stavy netopýřích populací na zimovištích na území celé Šumavy.

Odborníci v těchto dnech sčítají netopýry na místech, kde naši jediní létající savci zimují. Netopýry samozřejmě pouze vizuálně kontrolují, aby nebyli zbytečně rušeni v době hibernace, určují jejich druh a počty. Definitivní výsledky budou známé, až na počátku dubna.

Už teď je ale jasné, že jejich počty na území Šumavy stále mírně narůstají. Výjimkou jsou jen některé druhy jako například netopýr dlouhouchý.

"Dochází k mírnému nárůstu počtu netopýrů nejen v oblasti Národního parku, ale prakticky na celé Šumavě, včetně jejího podhůří. Netopýři jsou modelová skupina zvláště chráněných druhů živočichů a velmi zajímavá skupina savců, kteří jsou navíc i citlivými indikátory změn prostředí a zdraví krajiny," vysvětlil Luděk Bufka zoolog Správy Národního parku Šumava, který monitoring netopýří populace provádí.

Společně s Pošumavím je pravidelně monitorováno asi 80 zimovišť. V současné době se na území NP nebo CHKO Šumava nacházejí dvě velmi významná zimoviště, kde žije okolo stovky netopýrů během zimy a pak další s několika desítkami jedinců.

Stěžejní částí monitoringu je pravidelné sledování netopýřích zimovišť, doplněné v různých letech více či méně intenzivně ostatními metodami průzkumu: kontrolou letních kolonií, odchyty do sítí nebo prací s netopýřím detektorem.

Zimoviště jsou obvykle sčítány jedenkrát, výjimečně několikrát za zimu - mezi nejobsazenější lokality patří okolí Kašperských Hor, Sušicko nebo tunel Schwarzenberského kanálu.

"Letošní teplá zima se projevuje v menší početnosti jedinců některých druhů na hlavních zimovištích, kteří zatím patrně využívají ve větší míře drobné alternativní úkryty," popisuje Luděk Bufka.

Šumava je oblastí, kde má výzkum a monitoring netopýrů dlouholetou tradici a přináší řadu zajímavých a cenných informací. S tímto výzkumem zoologové začali poprvé už v šedesátých letech minulého století.


Na Šumavě dnes žije 17 druhů netopýrů. Nejpočetnější jsou netopýři velcí, vodní a řasnatí. V celém Česku pak odborníci evidují ještě o osm druhů více, všechny druhy netopýrů jsou přísně chránění.

Kromě počtů netopýrů a zpětných odchytů kroužkovaných jedinců patří k nejcennějším výsledkům pravidelné odchyty vzácnějších lesních druhů, jako je netopýr velkouchý (Myotis bechsteinii) nebo netopýr Brandtův (Myotis brandtii). Pomocí netopýřího detektoru byla sledována společenstva a lovecká aktivita na šumavských slatích nebo zaznamenáván výskyt vzácnějších dutinových druhů, jako je například netopýr stromový (Nyctalus leisleri).

Za nejzajímavější výsledky související s monitoringem netopýrů v posledních létech lze považovat například:

1) zjištění a potvrzení výrazného nárůstu početnosti zdejší izolované populace vzácného vrápence malého (Rhinolophus hipposideros),

2) ojedinělé nálezy výrazně teplomilného netopýra brvitého (Myotis emarginatus),

3) nárůst početnosti netopýra parkového (Pipistrellus nathusii) a nálezy migrujících jedinců z Lotyšska

4) celkový nárůst nebo alespoň setrvalý stav populací běžných druhů netopýrů.

"Jelikož netopýři patří mezi nesmírně zajímavé, ale také citlivé a chráněné druhy, jsou vhodnou modelovou skupinou a je velmi důležité sledovat dlouhodobé trendy jejich početnosti. Pro efektivní ochranu netopýrů je důležité zachování jejich přirozeného prostředí a zcela klíčová je ochrana jejich úkrytů." uzavírá zoolog Luděk Bufka.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
INISOFT s.r.o.
19
1. 2021
19.1.2021 - Seminář, školení
Liberec, hotel Centrum Babylon
INISOFT s.r.o.
20
1. 2021
20.1.2021 - Seminář, školení
Praha, hotel Globus
INISOFT s.r.o.
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Olomouc, Clarion Congress
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Hotel Globus
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí