zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Odběratelské smlouvy podle zákona o vodovodech a kanalizacích po 1.1.2014

28.02.2014
Voda
Čištění odpadních vod
Pitná voda
Odběratelské smlouvy podle zákona o vodovodech a kanalizacích po 1.1.2014

Dne 1.1.2014 nabyl účinnosti zákon č. 275/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu

a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Jednou z významnějších změn, kterou novela zákona o vodovodech a kanalizacích přinesla, je zákonné zakotvení podstatných náležitostí smluv o dodávkách vody a smluv o odvádění odpadních vod. V důsledku toho čeká téměř dva miliony odběratelů úprava těchto smluv, a to v nejzazším termínu do 1.1.2024.

Smlouva o dodávce pitné vody musí obsahovat alespoň:

 • předmět smlouvy
 • smluvní strany
 • vlastník a provozovatel vodovodu
 • vlastník přípojky a připojené stavby nebo pozemku s určením místa připojení
 • počet trvale připojených osob
 • stanovení podmínek dodávky
 • limity množství dodávaného a množství určujícího kapacitu vodoměru nebo profil příp.
 • tlakové poměry v místě přípojky (maximální a minimální - dle vyhl. č. 428/2001 Sb., tj. 0,15 MPa - 0,6 MPa)
 • ukazatel jakosti (minimálně hodnoty obsahu vápníku, hořčíku a dusičnanů - doporučené hodnoty vápník 40 mg/l, hořčík 20 mg/l, maximální hodnota dusičnany 50 mg/l, nutnost předkládat odběrateli výjimku)
 • způsob stanovení ceny a jejího vyhlášení
 • způsob fakturace a způsob plateb
 • možnost změn a
 • doba platnosti této smlouvy


Smlouva o odvádění odpadních vod musí obsahovat alespoň:

 • předmět smlouvy
 • smluvní strany
 • vlastník a provozovatel kanalizace
 • vlastník přípojky a připojené stavby nebo pozemku s určením místa připojení,
 • počet trvale připojených osob
 • stanovení podmínek odvádění nebo odvádění a čištění (limity množství, způsob stanovení množství, limity znečištění)
 • způsob stanovení ceny a jejího vyhlášení
 • fakturace záloh a způsob plateb
 • možnost změn a
 • doba platnosti této smlouvy


Díky zákonné úpravě základního rámce odběratelských smluv dojde ke sjednocení jejich obsahu a ke zvýšení informovanosti odběratelů, kteří získají mimo jiné základní informace o jakosti dodávané pitné vody nebo o způsobu stanovení ceny vodného/stočného a o její fakturaci.

Autor: Mgr. Veronika Vytejčková,

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí