zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

ECHA uzavřela kontrolu souladu registračních dokumentací předložených v první vlně registrací v roce 2010

24.02.2014
Firemní ekologie
Chemické látky
ECHA uzavřela kontrolu souladu registračních dokumentací předložených v první vlně registrací v roce 2010

Cílem bylo zkontrolovat soulad u 5 % v roce 2010 předložených registrací (publikováno 15. 1. 2014).

ECHA uzavřela kontrolu souladu registračních dokumentací látek vyráběných nad 100 t/rok a předložených v první registrační vlně v roce 2010. Tam, kde ECHA vydala rozhodnutí jako výsledek kontroly souladu, musí registranti poskytnout požadované informace tak, aby prokázali, že jejich chemikálie mohou být používány bezpečně.

Ke dni 1. 12. 2010 byly průmyslem registrovány látky vyráběné nebo dovážené v množství:

  • nad 1000 tun/rok;
  • látky karcinogenní, mutagenní a toxické pro reprodukci v množství nad 1 t/rok a
  • látky nebezpečné pro vodní organismy nebo životní prostředí v množství nad 100 t/rok.

Nařízení REACH ukládá ECHA (čl. 44 odst. 5) zkontrolovat soulad u nejméně 5 % z celkového počtu předložených registračních dokumentací pro každé množstevní rozmezí. ECHA si sama stanovila za cíl do konce roku 2013 zkontrolovat 5 % registračních dokumentací z roku 2010 pro látky vyráběné nebo dovážené v množství nad 100 t/rok.

Strategie kontroly souladu stanovená pro dosažení tohoto 5% cíle vycházela ze 3 klíčových pohledů:

  1. kontrola souladu se zaměřila na dvě nejvyšší tonážní rozpětí;
  2. kontrola registračních dokumentací byla provedena, jak celková1), tak cílená2) (v poměru cca 30:70) se zaměřením na sledované vlastnosti nejzávažnější pro bezpečné používání;
  3. ECHA kontrolovala registrační dokumentaci, jak vedoucích registrantů, tak členů společných registrací.

Koncem roku 2013 uzavřela ECHA 1 130 kontrol souladu tj. 5,7 % z celkového počtu registračních dokumentací předložených v konečném termínu v roce 2010. Ze všech kontrolovaných registračních dokumentací nebylo v souladu s požadavky REACH 69 % dokumentací. Hlavní důvody nedostatků byly dva. Nedostatečné informace týkající se identifikace a složení látky a nedostačující zdůvodnění, proč nebyly předloženy požadované studie nebo chybějící informace ve zprávě o chemické bezpečnosti.

Registranti obdrží rozhodnutí ECHA, ze kterého vyplyne povinnost poskytnout požadované informace aktualizací původní registrační dokumentace ve stanoveném termínu tak, aby mohli prokázat bezpečné používání svých chemikálií. ECHA spolupracuje s členskými státy, aby se zajistilo, že rozhodnutí ECHA jsou plněna.

1), 2) ECHA může prověřit jakoukoliv registrační dokumentaci, aby si ověřila, zdali informace zaslané registranty jsou v souladu s registračními požadavky.

Existují dva typy kontroly souladu (CCH), celkové a cílené:

  1. rozsah celkové kontrolysouladu pokrývá prvky nutné pro bezpečné používání chemikálií, které jsou součástí registrační dokumentace podle REACH. Celková kontrola souladu se obvykle vyskytuje u jednoho jednotlivého hodnocení;
  2. cílená kontrola souladu je zaměřena pouze na specifickou část vybrané registrační dokumentace. Cílené kontroly souladu se odlišují od standardizovaných kontrol pro pouze jednu nebo několik sledovaných vlastností za použití IT screeningu celé databáze pro všeobecnější kontroly, kde je pokryta většina ze sledovaných vlastností.

Záleží na případu, ECHA může přejít z cílené kontroly souladu na kontrolu souladu celkovou, jestliže hlavní nesoulady detekované v registrační dokumentaci si zaslouží, aby byly šířeji zhodnoceny.

Další informace

Výsledky 5% kontroly souladu registrací z roku 2010 (ECHA - 5% compliance checks of the 2010 registrations results)

Video: Jak ECHA provádí kontrolu souladu (YouTube - How ECHA performs compliance checks)

Webové stránky kontroly souladu (ECHA - Compliance checks web pages)

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
INISOFT s.r.o.
20
1. 2021
20.1.2021 - Seminář, školení
Praha, hotel Globus
INISOFT s.r.o.
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Olomouc, Clarion Congress
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Hotel Globus
22
1. 2021
22.1.2021 - Seminář, školení
Pardubice
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí