zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Mapování biotopů

03.04.2014
Příroda
Mapování biotopů

Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) v únoru 2014 vydala hodnotící zprávu s názvem "Terrestrial habitat mapping in Europe: an overview". Publikace obsahuje přehled současných konceptů a klasifikačních systémů mapování biotopů (použití leteckých snímků, družicových snímků, celoplošného terénního mapování) a výsledky aktuálního sběru dat jak na národní úrovni, tak na případových studiích.

Mapování biotopů má v Evropě dlouhodobou tradici, od roku 1992 je tento monitoring nezbytný k plnění povinností vyplývajících ze směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (směrnice o stanovištích).

Sledování stavu druhů a biotopů je jednou ze zákonných povinností ČR, MŽP jejím plněním pověřilo AOPK ČR. Ve vydané zprávě EEA je opublikována např. případová studie Portálu informačního systému ochrany přírody AOPK ČR (Portál ISOP), kde jsou k dispozici výsledky mapování biotopů k roku 2007 a 2013, nebo případová studie aktualizace národní typologie dle Katalogu biotopů České republiky (Chytrý, M. a kol., AOPK ČR, Praha, 2010).

Výsledky mapování biotopů mají široký rozsah uplatnění a hrají významnou roli při implementaci strategických dokumentů, např. Strategie EU pro biologickou rozmanitost na období do roku 2020 (EU Biodiversity Strategy to 2020).

Aktualita v angličtině a publikace EEA jsou k dispozici zde.

Informace o hodnotící zprávě v ČR jsou k dispozici zde a zde.

Zdroj: CENIA

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí