zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Hodnocení programu nové vlády

20.12.2017
Příroda
Hnutí DUHA, Greenpeace a Zelený kruh hodnotí návrh programového prohlášení, které vláda schválila.Experti a expertky Hnutí DUHA, Greenpeace a Zeleného kruhu prostudovali programové prohlášení vlády Hnutí ANO. Hodnotili jsme, co se chystají provést se smogem ve vzduchu, jak vylepšit recyklaci odpadků, jak ozdravit české lesy, pečovat o českou krajinu nebo snížit závislost ekonomiky i domácnosti na fosilních palivech. Zjišťovali jsme, jestli strany ochrání obce před uhelnými doly a zda zatíží spotřebitele a daňové poplatníky subvencemi na nové jaderné reaktory. Zajímalo nás, zda vrátí právo občanů vyjadřovat se k záměrům v jejich okolí.Jak jsme řešení problémů a využití výzev v programovém prohlášení hodnotili???... uvádí konkrétní plán, jak řešit problém či využít výzvu?... uvádí obecný plán, jak řešit problém či využít výzvu a/nebo je řešení nekompletní? ... obecně směřuje k horšímu?? ... uvádí konkrétní plán, který směřuje k prohloubení problémuo... věci se vůbec nevěnuje nebo je v prohlášení pouze velmi obecná zmínkaDůležité nyní bude, jak budou ministři, premiér a celá vláda plnit, co slíbili.Ekologické problémy a úkolyŘešení problému nebo úkolu dle ekologických organizacíŘešení problému v programovém prohlášeníOdpovědnost za plněníOvzduší a smogzpřístupnit kotlíkové dotace i chudým domácnostem, zavést motivační spravedlivé zdanění fosilních paliv, zakázat výjimky z limitů pro znečišťování ovzduší, zjednodušit vyhlašování nízkoemisních zón, podporovat veřejnou dopravu a elektromobilitu?Urychlení výměny kotlů a hledání financí na pokračování programu po roce 2019. Útlum uhelné energetiky. Chybí však jasný závazek ke zdanění fosilních paliv a zákaz výjimek z limitů pro znečišťování ovzduší.MŽPUlehčit obcím od kamionůrozšířit mýtné pro kamiony na všechny silnice a zabránit tak objíždění přes obce, zvýšit mýtné a výnosy investovat do rozvoje železnice?Rozšíření mýtného, ale bez bližší specifikace zda bude rozšířeno na celou silniční síť a jak budou nastaveny poplatky.MDRecyklace odpadůZvýšit cíle pro recyklaci v Plánu odpadového hospodářství ČR, tak aby odpovídaly novým cílům EU pro oběhové hospodářství. Přijmout nový odpadový zákon, který bude motivovat obce a občany k naplňování recyklačních cílů.??,,Nejpozději do konce roku 2018 předložíme nový zákon o odpadech směřující k zásadnímu snížení objemu odpadů končících na skládkách, a naopak k lepšímu třídění a recyklaci. Navrhneme systém ekonomicky motivující občany ke snížení množství odpadů." Chybí aktualizace Plánu odpadového hospodářství ČR.MŽPSucho a vodaProjekty pro zdražování vody v krajině. Revitalizace vodních toků a mokřadů. Ozdravení lesů. Snížení vodní eroze.?Vláda se zavazuje k podpoře velkého množství drobných projektů a lepšení zdraví lesů. Staví se však proti zásadnějším změnám v zemědělství. Chybí revitalizace vodních toků a mokřadů.MŽP, MZeZdravé lesyProsadit novelu lesního zákona, která bude vyžadovat přírodě blízké hospodaření (omezení holosečí, zlepšení druhové skladby atd.) a zároveň zavést ve státních lesích mezinárodně uznávanou certifikaci FSC, která zaručuje udržitelné lesní hospodaření a zároveň udržení tisíců pracovních míst v dřevařském a nábytkářském průmyslu. V tomto smyslu i změnit hospodářský model státních lesů.?Vláda se zavazuje změnit legislativu, tak aby byly lesy lépe chráněny před změnou klimatu a suchem. Hlavním nositelem této strategie má být státní podnik Lesy ČR. Chybí však jasná deklarace, že lesní zákon musí vyžadovat přírodě blízké hospodaření a chybí závazek k certifikace FSC.MZeDivoká přírodaOchránit cennou přírodu v národních parcích přijetím zonací a zásad péče, které stanoví konkrétní harmonogram rozšiřování zón divoké přírody na alespoň 1/2 území každého z parků, což je dle zákona cílem národních parků. Zároveň vyhlásit alespoň 1 nové území (min. 10 km2) mimo stávající národní parky pro ochranu samovolného vývoje, které však zůstane přístupné lidem.oProgramové prohlášení se touto obrovskou příležitostí vůbec nezabývá.MŽP, MZe, MOOchrana půdyPřijetí vyhlášky o ochraně zemědělské půdy před erozí, která byla připravena MŽP a odsouhlasena i MZe.oVláda obecně slibuje lepší ochranu zemědělské půdy, ale staví se proti výraznějším změnám v zemědělství. Vyhýbá se také otázce, zda schválí připravenou protierozní vyhlášku, které se silně brání velké zemědělské podniky.MZeMístní potravinyPodpora ekologického zemědělství. Podpora různých forem přímého prodeje zemědělských produktů.oVláda obecně deklaruje potravinovou soběstačnost, ale nic konkrétního nepředkládá. Staví se proti výraznějším změnám v zemědělství.MZeZávislost na fosilních palivechNový zákon, který stanoví tempo snižování závislosti na fosilních palivech (podobná legislativa se osvědčila v Británii).oVláda se otázkou zákona ani jinak koncepčně snižováním fosilní závislosti a změnou klimatu nezabývá.MŽP, spolupráce MPOÚsporné domyUdržení úspěšných programů úspor energie v rodinných domech. Zajištění 8-10 miliard Kč ročně pro úspory energie v budovách.?vláda avizuje pokračování programů Nová zelená úsporám a investice z EU fondů, neuvádí však ani přibližnou částku (velikost programu je rozhodující)MŽP, MMRČistá domácí energieZavést rozumnou podporu zejména pro obecní a občanské projekty obnovitelných zdrojů (například větrné elektrárny) a posílit investiční podporu střešních fotovoltaik i ukládání energie.?Programové prohlášení obecně slibuje lepší podmínky a podporu pro samovýrobce elektřiny a rozvoj obnovitelných zdrojů. Ale staví se proti provozní podpoře, která je v rozumné míře nutná pro rozvoj obecních zdrojů (typu větrných elektráren).MPO, spolupráce MŽPUhelné dolyDeklarovat zachování limitů těžby hnědého uhlí a pokračovat v restrukturalizaci krajů a financovat ji pomocí zvýšení poplatků z těžby strategických surovin (lithium, hnědé uhlí, ...) na minimálně 10 % z tržní ceny.??Programové prohlášení jasně deklaruje zachování limitů i zvýšení poplatků. Neuvádí, jak by poplatky měly být zvýšeny.MPO, vláda ČRJaderné subvenceV programovém prohlášení jasně říci, že vláda neumožní podporu pro nové jaderné reaktory na úkor veřejných financí, spotřebitelů elektřiny nebo závislosti na cizím státu? Programové prohlášení deklaruje výstavbu nových jaderných bloků a otázce financování se vyhýbá. Hrozí tedy finančně náročné subvence.MPO, vláda ČRKanál Dunaj-Odra-LabeOdmítnout megalomanský projekt.? Programové prohlášení připouští další postup v tomto nesmyslném projektu, na základě studie proveditelnosti Zapojovat občany do rozhodování o stavbách a záměrechVrátit lidem práva připomínkovat v územních a stavebních řízeních dopady stavebních a těžebních záměrů na jejich okolí. Prosadit zákon, který zajistí, aby obce i veřejnost mohly účinně hájit své oprávněné zájmy při rozhodování o hlubinném úložišti radioaktivních odpadů.? K vrácení práv občanů se vláda nezavazuje. V rámci slibu o (potřebném) zrychlení přípravy staveb neříká, zda to nebude na úkor práv místních lidí. Vláda slibuje realizaci uložiště jaderného odpadu, ale nezmiňuje se o právech obcí. MŽP, MMR, MPOPozn.: MŽP (Ministerstvo životního prostředí), MZe (Ministerstvo zemědělství), MPO (Ministerstvo průmyslu a obchodu), MD (Ministerstvo dopravy), MMR (Ministerstvo pro místní rozvoj), MO (Ministerstvo obrany).
Zdroj: Greenpeace ČR

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?
Další zprávy z internetu
Dnes
Včera
Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí