Vláda vyhodnotila 36 opatření pro účinnější ochranu před povodněmi

29. červenece 2014
Vláda vyhodnotila 36 opatření pro účinnější ochranu před povodněmi

Ministr Richard Brabec seznámil vládu s výsledky Závěrečné souhrnné zprávy Vyhodnocení povodně v červnu 2013.

Na základě zadání Ministerstva životního prostředí zpracoval tuto zprávu Český hydrometeorologický ústav. Projekt byl rozdělen do 13 dílčích úkolů seskupených do čtyř tematických oblastí. Na řešení jednotlivých úkolů se podílela velká řada řešitelů uvedených v úvodní části závěrečné souhrnné zprávy.

"Ze Závěrečné souhrnné zprávy Vyhodnocení povodně v červnu 2013 vyplývá 36 opatření pro zlepšení ochrany před povodněmi," doplňuje ministr Richard Brabec.

V porovnání s ostatními povodňovými událostmi v posledním období (od 70. let minulého století) byla vyhodnocena povodňová událost v červnu 2013 jako třetí v pořadí (po povodňových událostech v červenci 1997 a srpnu 2002), a to co do rozsahu a negativních důsledků. V červnu 2013 bylo různou měrou povodní dotčeno téměř 1400 obcí, ve kterých žije na 4 mil. obyvatel. Povodně si vyžádaly celkem 16 lidských obětí.

Materiál dokumentuje rozlivy na necelých 600 km vodních toků v povodí Vltavy a Labe o celkové rozloze 278,3 km2. Povodňové škody vystoupaly na 15,4 mld. Kč. Největší z nich se podepsaly na dopravní infrastruktuře a technické infrastruktuře obcí (poškození kanalizace). Škody na bytových objektech byly ve srovnání s povodní 2002 relativně nižší.

V rámci projektu byly podrobně zmapovány sesuvy vzniklé v důsledku silných a dlouhotrvajících srážek a dopady povodní na životní prostředí. Pokud se týká nápravných opatření, došel ČHMÚ k závěru, že je nutné na všech úrovních zlepšovat řízení a koordinaci preventivních opatření i opatření prováděných během povodní. Přitom problémy v jednotlivých obcích (lokalitách) se mají řešit konkrétními opatřeními, ať již organizačními nebo strukturálními.

Plný text souhrnné zprávy naleznete na webové stránce .

Zdroj:MŽP
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů