zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Klimatické změny

Hodnocení politiky ochrany klimatu
CENIA připravila a vydala vyhodnocení Politiky ochrany klimatu ČR. Politika ochrany klimatu v ČR (POK) definuje cíle a opatření v oblasti zmírňování (mitigace) změny klimatu a plnění mezinárodně přijatých cílů a závazků pro snižování emisí skleníkových plynů na období do roku 2030 s výhledem do roku 2050. Emisní...
4. ledna 2022
Hodnocení politiky ochrany klimatu
Články z tisku
Naši partneři
Složky životního prostředí