Ministr Brabec schválil dotace pro tzv. zásobníkové projekty za 300 milionů

25. srpna 2014
Ministr Brabec schválil dotace pro tzv. zásobníkové projekty za 300 milionů

Na zlepšení životního prostředí půjde dalších 300 milionů korun. Ministr Richard Brabec podepsal dotace pro 88 projektů z takzvaného zásobníku Operačního programu Životní prostředí 2007-2013. Aby žadatelé na dotaci na své projekty opravdu dosáhli, musejí splnit důležitou podmínku. Zrealizovat a profinancovat je z peněz tohoto programového období musí stihnout ještě letos.


V současné době Státní fond životního prostředí ČR v tzv. zásobníku projektů eviduje přes sedm stovek kvalitních projektů, které při vyhodnocování dosud proběhlých výzev v OPŽP 2007-2013 zatím nezískaly podporu, protože skončily až za projekty s vyšším bodovým ohodnocením. Ve zmíněném zásobníku jsou projekty v celkové hodnotě zhruba za 2,6 mld. Kč.

"Mnohdy se jedná o velmi kvalitní projekty, které v minulých výzvách skončily takzvaně těsně pod čarou, protože v rámci vymezené alokace na ně prostě nezbyly peníze. Vzhledem k nedostatečnému čerpání evropských peněz v minulých letech jsme zavedli akcelerační opatření, díky kterým se podaří snížit ztrátu nedočerpaných prostředků OPŽP v letošním i příštím roce. Novinkou je nyní využití tzv. zásobníku projektů. Do toho jsme zařadili právě projekty, u nichž se dá předpokládat rychlá realizace, a tedy i rychlé čerpání prostředků. Ideálně ještě letos. Budu považovat za obrovský úspěch, pokud se nám tu původní ztrátu 14 miliard korun, která nám začátkem roku v OPŽP hrozila, podaří srazit pod polovinu, tedy pod 7 miliard," vysvětluje ministr Brabec.

Od svého nástupu před půlrokem usiluje vedení Ministerstva životního prostředí společně se SFŽP o minimalizaci ztráty finančních prostředků v programovém období 2007-2013. Vedle rychloobrátkových výzev v průběhu prvního pololetí letošního roku a jejich zrychleného vyhodnocení přistoupilo MŽP s Fondem i k přesunutí nedočerpaných financí mezi některými prioritními osami. Např. finance původně určené na podporu vodohospodářských projektů budou přesunuty na projekty snižování energetické náročnosti budov, kde je pravděpodobná rychlá realizace a čerpání evropských peněz.

Co se týká projektů ze zásobníku, je podle ministra Brabce momentální situace následující: Státní fond životního prostředí garantuje podporu z dobíhajícího OPŽP těm zásobníkovým projektům, jejichž žadatelé doloží, že je zrealizují a profinancují ještě letos.

"Nutnou podmínkou ale je, aby žadatelé zaslali na Fond žádost o vyjmutí svého projektu ze zásobníku projektů a zároveň doložili reálný harmonogram s přesně stanoveným datem ukončení realizace a profinancování projektu, a to do konce letošního roku. O této možnosti jsou žadatelé průběžně informováni dopisem o zařazení jejich projektu do zásobníku. Informujeme je i elektronickou cestou," dodává ředitel SFŽP Petr Valdman.

Nezbytné je ovšem předložený harmonogram skutečně dodržet, tedy nejen projekt zrealizovat ještě v roce 2014, ale také dodat poslední žádost o platbu na Fond do konce letošního přijímání žádostí o platbu. Ke splnění tohoto požadavku je možné využít i institutu zálohových plateb.


Schvalene projekty ze zasobniku

Kontakt pro více informací:

Jana Taušová

Tiskové oddělení MŽP
Mobil: 739 242 379
Tel.: 267 122 944
E-mail: tiskove@mzp.cz

Lenka Brandtová

Tisková mluvčí SFŽP
Mobil: 606 709 954
Tel.: 267 994 500
E-mail: lenka.brandtova@sfzp.cz

Zdroj:MŽP
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů