Co dnes projedná vláda

Z PROGRAMU SCHŮZE VLÁDY ČR, která se koná ve středu 3. září 2014 v 10:00 hod.v zasedací síni budovy Úřadu vlády, Praha 1, nábřeží Edvarda Beneše 4

3. září 2014
Co dnes projedná vláda

808/14 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

942/14 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

994/14 Návrh na určení Ministerstva průmyslu a obchodu jako vnitrostátního příslušného orgánu odpovědného za usnadňování a koordinaci procesu udělování povolení pro projekty společného zájmu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 347/2013 ze dne 17. dubna 2013, kterým se stanoví hlavní směry pro transevropské energetické sítě

948/14 Návrh na zajištění organizace třetí konference Organizace spojených národů o bydlení a udržitelném rozvoji měst v České republice v roce 2016

989/14 Návrh na obeslání 58. řádného zasedání Generální konference Mezinárodní agentury pro atomovou energii, konaného ve dnech 22. 9. - 26. 9. 2014 ve Vídni

995/14 Návrh na obeslání čtvrtého zasedání Konference smluvních stran Rámcové úmluvy o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat (23.-26. září 2014, Mikulov, Česká republika)

974/14 Informace o průběhu a výsledcích 5. výročního zasedání Globálního fondu životního prostředí (25. - 30. 5. 2014, Cancún, Mexiko).

973/14 Informace o průběhu a výsledcích 6. zasedání smluvních stran Úmluvy o posuzování vlivů na životní prostředí přesahujících hranice států a 2. zasedání smluvních stran Protokolu o strategickém posuzování vlivů na životní prostředí (2. - 5. června 2014, Ženeva, Švýcarsko)

975/14 Informace o průběhu a výsledcích prvního zasedání Environmentálního shromáždění Organizace spojených národů (UNEA - Nairobi, Keňa, 23. - 27. června 2014)

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů