Výtah z novely vyhlášky k nakládání s elektroodpady a elektrozařízeními

Dne 26.9.2014 vychází ve Sbírce novela vyhlášky č. 352/2005 Sb., o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady, a to pod číslem 200/2014 Sb.

Výtah z novely vyhlášky k nakládání s elektroodpady a elektrozařízeními

Novela vyhlášky o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady je dle odůvodnění MŽP vydávána s ohledem na nutnost provedení nového zákona č.184/2014 Sb., tedy tzv. ,,elektronovely" zákona o odpadech.

Stručně k obsahu:

  • Stanovení podskupin elektrozařízení spadající do jednotlivých skupin stanovených v příloze č. 7 zákona o odpadech (§ 3 a příloha č. 1 vyhlášky).
  • Stanovení rozsahu a způsobu vedení evidence toku zpětně odebraných elektrozařízení a odděleně sebraného elektroodpadu (§ 7 vyhlášky).
  • Stanovení způsobu výpočtu úrovně využití elektroodpadu (§ 11a vyhlášky).
  • Upravení podrobností při přeshraniční přepravě použitých elektrozařízení - konkrétně se jedná o stanovení způsobu ověřování a prokazování funkčnosti použitých elektrozařízení, stanovení dokumentace a dalších dokladů přikládaných k nákladu přepravovaných použitých elektrozařízení, stanovení elektrozařízení s obsahem nebezpečných látek, která nesmí být přepravována jako použitá (§ 14d a násl., příloha č. 11 a 12 vyhlášky).
  • Po novelizaci zákona o odpadech bylo třeba přizpůsobit rovněž ta ustanovení vyhlášky, která se týkají provádění zápisů do Seznamu výrobců elektrozařízení (§ 5 a § 5a, přílohy č. 2 a 3 vyhlášky).
  • Úpravy týkající se způsobu vedení průběžné evidence a způsobu ohlašování elektroodpadů z důvodu odstranění nedostatků platného znění a sladění s obecnou právní úpravou této problematiky ve vyhlášce č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (§ 11 vyhlášky, příloha č. 8 vyhlášky).
  • Z důvodu kritiky Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže se ruší ta ustanovení vyhlášky, která omezovala možnost financování nakládání s tzv. historickými elektrozařízeními pocházejícími z domácností (uvedená na trh do dne 13. srpna 2005) pouze prostřednictvím jednoho kolektivního systému v každé skupině elektrozařízení (§ 5 vyhlášky).

Účinnost: K 1. říjnu 2014

Znění textu vyhlášky je k dispozici zde: vyhlaska-200-2014.pdf [ 109.22 kB ]

Zdroj: Ing. Petr Havelka, ředitel České asociace odpadového hospodářství (www.caoh.cz)

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů