Sobota, 1. dubna 2023

Každý Čech loni vyprodukoval 307 kg odpadu,43 kg vytřídil

Každý Čech loni vyprodukoval 307 kg odpadu,43 kg vytřídil

Každý obyvatel České republiky loni vyprodukoval v průměru 307 kilogramů komunálního odpadu, o jeden kilogram méně než v roce 2012. Z toho v barevných kontejnerech na tříděný odpad stejně jako předloni skončilo 43 kilogramů. Ačkoli je množství vytříděného komunálního odpadu vyšší než před deseti lety, v posledních letech stagnuje. Vyplývá to z údajů, které na svém webu zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ).

Celkové množství v Česku vyprodukovaného odpadu loni meziročně vzrostlo o 1,2 procenta na 23,7 milionu tun. Téměř devět z deseti kilogramů produkovaného odpadu připadá na podniky. "Tři čtvrtiny podnikových odpadů v České republice pochází každoročně od pouhých 300 firem," uvedl ředitel odboru statistiky zemědělství, lesnictví a životního prostředí ČSÚ Jiří Hrbek. "Největší podíl na produkci podnikového odpadu mají stavební firmy, které v roce 2013 vyprodukovaly téměř devět milionů tun odpadu," dodal.

Firmy se snaží v posledních letech vytěžit z odpadu maximum a přepracovat ho k dalšímu použití. Loni tak bylo dále využito 12 milionů tun odpadu, z toho asi milion jako palivo k výrobě energie. Na skládkách skončily necelé čtyři miliony tun odpadů, meziročně o 1,6 procenta méně.

Komunálního odpadu, tedy odpadu z domácností, škol, úřadů či od drobných živnostníků bylo loni v ČR vyprodukováno podobně jako předloni 3,2 milionu tun. Dvě třetiny z toho tvořil směsný komunální odpad, vytříděno bylo celkem 450.000 tun odpadu, což odpovídá 14 procentům veškerého komunálního odpadu. Deset procent představoval objemný odpad, ke kterému se řadí vyhozené koberce či nábytek. Každý obyvatel České republiky tak v loňském roce v průměru vytřídil 14 kilogramů papíru, 11 kg skla, deset kg plastů, čtyři kg kovů a čtyři kg ostatního odděleně sbíraného odpadu.

Přibližně čtvrtina komunálního odpadu byla recyklována či kompostována, pětina skončila ve spalovnách, více než polovina byla odvezena na skládky. Z březnové analýzy ČSÚ vyplývá, že Česko stále v recyklaci zaostává za průměrem Evropské unie. Například v Německu je podíl recyklace u komunálního odpadu více než dvojnásobný než v ČR.

Množství dovezeného odpadu vzrostlo v roce 2013 meziročně o 30 procent na jeden milion tun. Nárůst byl způsoben zejména zvýšeným dovozem železa a oceli pocházející ze stavebnictví. Významněji se dovážely také upravené odpady vhodné ke spalování, odpadní papír, lepenky, plasty a sklo.

Z Česka se naopak vyvezlo 2,8 milionu tun odpadu, o tři procenta více než v roce 2012. Podobně jako u dovozu představovaly nejvýznamnější položku železné kovy a ocel pocházející ze stavebnictví, dále obalový odpadní papír a lepenka.

Produkce druhotných surovin dosáhla loni 18,7 milionu tun. Nadpoloviční většinu představovaly vedlejší produkty pocházející z energetiky. Druhotné suroviny z kovů představovaly pětinu jejich celkového objemu, ze stavebních hmot pocházelo 18 procent.

Zdroj:ČTK
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů