Velká energetika v šoku

Evropská elektroenergetika se dala do pohybu...

19. listopadu 2014
Velká energetika v šoku

Změny nabraly v posledních pěti letech tak rychlé a nezadržitelné tempo, že celý, dlouhá léta stabilní sektor zažívá doslova šok. Velké evropské elektroenergetiky ztratily značnou část své hodnoty, zásadně zchudly a logicky váhají s některými, ať už finančně či časově, náročnými investicemi. Hrají o budoucnost. Jejich nejistotu zvyšuje i fakt, že kormidla změn v tomto sektoru se místo očekávaného "trhu" dočasně chopili evropští politici. Dříve hýčkaní národní "mazánci" si nyní jen těžko zvykají na odklon politické "přízně" z národní úrovně směrem ke klimatickým cílům Evropské unie. Ukazuje se, že prosazování témat EU, jako např. ochrana klimatu či rozvoj obnovitelných zdrojů energie, nejen prodražuje započatý proces přeměny energetiky skrze nejrůznější formy podpory, ale také podněcuje technologický pokrok a urychluje přeměnu evropské energetiky. Časem se tak může ukázat, že počáteční vysoké náklady budou tímto opodstatněny.

Zaklínadlem nových zítřků evropské energetiky se stal pojem "decentralizace", přiblížení výroby energie a místa její spotřeby formou rozvoje většího množství malých zdrojů. Nejde o novou myšlenku, ale o trend vyvolaný všeobecným technologickým pokrokem. Vize chytrých sítí, strmě klesající investiční náklady solárních a větrných zdrojů, zlevňující a stále se vylepšující možnosti akumulace elektřiny v bateriích, transport a skladování elektřiny vyrobené v solárních či větrných elektrárnách formou plynu (německý projekt Power 2 Gas), stejně jako stále běžnější dostupnost plynových mikrokogenerací rozjely trend, který do budoucna změní postavení "velké" energetiky. Celý proces charakterizuje silně "konkurenční" zkracování investičního cyklu, zvyšování energetické účinnosti a tlak na úspory. Úspěch konceptu posiluje stále viditelnější spotřebitelská poptávka po těchto řešeních, a to od průmyslových gigantů k malým podnikatelům a dnes už běžně i drobným spotřebitelům. S poptávkou roste dostupnost, klesá pořizovací cena, což nakonec zřejmě definitivně zlomí trend.

Není žádnou náhodou, že ke změnám v energetice dochází právě nyní, na sklonku investičního cyklu, který gradoval v osmdesátých letech minulého století. Dožívající "velké" elektrárny procházejí nyní jakýmsi testováním životaschopnosti pro budoucnost. Budoucnost energetiky změní nové technologie, o kterých se před třiceti lety nikomu ani nezdálo. Na druhou stranu nelze předpokládat, že nové koncepty v energetice zcela a rychle vytěsní dosavadní tradiční přístupy výroby elektřiny a tepla. Některé atributy "staré" energetiky přežijí, jiné nikoli.

S dlouhou životností energetických zdrojů nebyl k zásadním změnám po desetiletí žádný důvod ani motivace. Souboj o přerozdělení části koláče spotřeby elektřiny začíná v tom pravém slova smyslu tedy až nyní. Motorem a zároveň garantem této přeměny energetiky v Evropě není samotná EU, ale Německo. Bohatá země s nejsilnější ekonomikou v Evropě a zároveň země s největším vlivem na formování společné energetické politiky EU, jejíž produkce obnovitelných zdrojů kryje už nyní až 30 procent celoroční spotřeby. Ač zejména mezi slabšími členy mohou vznikat s tímto nastavením energetiky problémy, tento proces ve své přirozenosti již nejde zastavit. Do potíží se tak dostávají zejména finančně a časově náročné projekty - plány na nové, velké jaderné elektrárny. Za předpokladu plnění emisních cílů a funkčního trhu s emisemi se časem v obdobné situaci ocitnou "špinavé" uhelné zdroje. Naopak zřejmě ožijí ty plynové.

Ač je vize elektroenergetiky roku 2050 stále v mlze, základní rysy se začínají objevovat. Decentralizace posílí roli distribučních společností, velcí výrobci elektřiny značně oslabí. Jsem dokonce přesvědčen, že s mnohými, ještě dnes velkými evropskými jmény tohoto sektoru se v horizontu dvaceti let už nemusíme vůbec setkat. Náhrada je ale na cestě. Budou to tisíce menších zdrojů na plyn se schopností pružně reagovat na potřeby spotřebitele. Zdroje využívající nejen klasický zemní plyn, ale i plyn břidlicový, plyn z biometanových stanic nebo ten "syntetický" - produkt Power 2 Gas stanic. S pokrokem akumulace elektřiny, ať cestou baterií nebo plynu, poroste dál velmi rychle význam obnovitelných zdrojů ze slunce a větru.


Michal Šnobr
Poradce skupiny J&T pro oblast energetiky, komentátor, investor a minoritní akcionář skupiny ČEZ.

ZDROJ: Energy outlook 2050

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů