Kominíci: Plyn je dobrý sluha, ale zlý pán!

Sotva začala topná sezóna, objevily se první otravy oxidem uhelnatým...

30. listopadu 2014
Kominíci: Plyn je dobrý sluha, ale zlý pán!

Pražští záchranáři zasahovali jen od začátku listopadu už u dvou hromadných intoxikací od koupelnových karem. Společenstvo kominíků České republiky důrazně upozorňuje majitele plynových spotřebičů, aby nepodceňovali nebezpečí, a věnovali více pozornosti péči o spalinovou cestu, tedy o komín a kouřovod. V praxi to znamenájednou ročně zavolat kominíka.

Soudní znalec Pavel Dědič vypracovává mimo jiné posudky k otravám oxidem uhelnatým. Když se podívá na posledních 50 smrtelných případů, které řešil,narazí na různé příčiny tragédií. Všechny však mají jedno společné: selhánífunkce spalinové cesty.

,,Příčinou téměř poloviny nehod byl špatný technický stav spalinové cesty, například poddimenzovaný komín, chybějící vybírací dvířka, rozpojení vložky či nevyvložkovaný komín. Mnoho smrtelných otrav dále způsobil ucpaný komín nebo nedostatečný přívod vzduchu pro spalování. Menší množství nehod zapříčinil nízký komín nad střechou, nedodržený větrný úhel či malá náběhová výška kouřovodu," říká soudní znalec Pavel Dědič.

Výjimkou nebylo ani několik závad najednou. Majitel měl napříkladnízký komín a malou náběhovou výšku kouřovodu.Když začal topit, spalinyse vracely a cestou nejmenšího odporu pronikaly přes přerušovač tahu do obytných prostor, kde způsobily katastrofu.

,,Pokud je spalinová cesta provedena správně, odpovídá technickým požadavkům a má pravidelnou řádnou údržbu, měla by bezpečně odvádět spaliny kouřovodem a komínem do volného ovzduší. Zárukou vašeho bezpečí je proto pravidelná kontrola spalinové cesty odborně způsobilou osobou,"vysvětluje Pavel Dědič.

,,Pravidelný servis pochopitelně vyžaduje i samotný spotřebič, to my kominíci vůbec nezpochybňujeme. Je trochu zarážející, že tuto problematiku u nás dosud neřeší žádný právní předpis," podivuje se další soudní znalec Zbigniew Adamus.

Jistou ochranu před nebezpečím slibuje i instalace detektoru, který dokáže upozornit na únik oxidu uhelnatého. Spolehnout se na něj však můžete pouze za předpokladu, že funguje přesně tak, jak má. ,,Nedávno jsem testoval analyzátorem rok starý detektor. K mémuúžasu reagoval na hodnotu CO 170 ppm pouze zeleným signálem. Potom by stálaza diskuzi i nabídka takových čidel a jejich odborná kontrola," uzavírá Zbigniew Adamus.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů