Neděle, 14. července 2024

Vyšlo Nařízení Komise (EU) č. 1357/2014, které se týká nebezpečných odpadů

Novým zněním se nahrazuje příloha III směrnice 2008/98/ES o odpadech, která obsahuje seznam vlastností odpadů, které je činí nebezpečnými...

Vyšlo Nařízení Komise (EU) č. 1357/2014, které se týká nebezpečných odpadů

Česká aosciace odpadového hospodářství informuje, že v Úředním věstníku EU bylo uveřejněno dne 19.12.2014 Nařízení Komise (EU) č. 1357/2014 ze dne 18. prosince 2014, kterým se nahrazuje příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpadech a o zrušení některých směrnic (Úř. věst. L 365, 19.12.2014).

Důvody nahrazení přílohy III rámcové směrnice o odpadech:

  • Přílohu III směrnice 2008/98/ES bylo nezbytné změnit tak, aby byly definice nebezpečných vlastností uvedeny do souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008, o klasifikaci, označování a balení látek a směsí.
  • Názvy nebezpečných vlastností H 5 (,,zdraví škodlivé") a H 6 (,,toxické") byly změněny tak, aby byly uvedeny do souladu se změnami právních předpisů týkajících se chemických látek, a zejména s novými kódy tříd a kategorií nebezpečnosti, které jsou definovány v nařízení (ES) č. 1272/2008.
  • Nebezpečné vlastnosti H 1 až H 15 ve smyslu definic z přílohy III směrnice 2008/98/ES byly přejmenovány na HP 1 až HP 15, aby se zabránilo případné záměně s kódy standardních vět o nebezpečnosti, které jsou definovány v nařízení (ES) č. 1272/2008.
  • Pro někdejší nebezpečné vlastnosti H 12 a H 15 by měly být zavedeny nové názvy, které by zajistily soulad s pojmenováním ostatních nebezpečných vlastností.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech. Použije se od dne 1. června 2015.

Ke stažení:

narizeni1357-2014.pdf [ 440.04 kB ]

Zdroj: Ing. Petr Havelka, ředitel České asociace odpadového hospodářství (www.caoh.cz)

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů