Neděle, 14. července 2024

Ministr Brabec na setkání s velvyslanci představil priority MŽP na letošní rok

Ministr Brabec na setkání s velvyslanci představil priority MŽP na letošní rok

Ministr Richard Brabec se dnes na zámku v Praze Průhonicích setkal s více než 80 zahraničními velvyslanci a diplomatickými pracovníky působícími v ČR. Ministr na této schůzce prezentoval úspěchy, kterých dosáhlo ministerstvo v loňském roce v oblasti životního prostředí na domácím i mezinárodním poli a zároveň představil i priority MŽP pro rok 2015.

,,Povedlo se nám zpřehlednit, stabilizovat a zefektivnit fungování ministerstva, úspěšně jsme rozběhli a zrychlili čerpání evropských peněz z Operačního programu Životní prostředí 2007-2013. A díky akceleračním opatřením či nastavení krizového managementu se nám v tomto programu podařilo zachránit pro Českou republiku 18 miliard Kč, jejichž ztráta pro loňský i letošní rok reálně hrozila ještě na jaře 2014," shrnul loňské úspěchy svého resortu ministr Richard Brabec.

Od nástupu ministra Brabce do funkce začalo MŽP intenzivně pracovat na novelizaci důležitých zákonů. Od 1. ledna 2015 platí nový Plán odpadového hospodářství pro roky 2015-2024. Vedle novely zákona o ochraně přírody a krajiny týkající se národních parků, kterou v březnu projedná vláda, novely zákona o ochraně zemědělského půdního fondu a novely zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, které v nejbližších dnech znovu projedná Poslanecká sněmovna, pokračují intenzivní práce na novém zákoně o odpadech či zákoně o výrobcích s ukončenou životností.

Z loňských mezinárodních aktivit MŽP ministr Brabec vyzdvihl aktivity v rámci členství plynoucího z Karpatské úmluvy. V září 2014 Ministerstvo životního prostředí pořádalo v Mikulově 4. zasedání smluvních stran Karpatské úmluvy, které přispělo ke zlepšení a další podpoře přeshraniční regionální spolupráce, zejména v oblasti udržitelného cestovního ruchu a zviditelnění celého dosud opomíjeného regionu.

Jako priority pro rok 2015 ministr Brabec na setkání se zahraničními diplomaty prezentoval další plánované změny v legislativě a strategických dokumentech týkajících se životního prostředí. ,,Jako jednu z priorit vidím nejen úspěšně dokončit čerpání peněz z dobíhajícího Operačního programu Životní prostředí, ale také úspěšně nastartovat nové programové období pro roky 2014 -2020. MŽP už na začátku roku zveřejnilo předběžný harmonogram výzev nového OPŽP pro letošní rok. Tento týden jsme vyhlásili výzvu ještě z končícího programu na podporu systému třídění odpadů, energetických úspor a opatření v krajině v hodnotě 1,75 mld. Kč. Další výzvy budou už z nového OPŽP a ministerstvo je vyhlásí již na jaře," popisuje ministr Brabec.

Ministr Brabec také slíbil pokračovat v aktivním působení České republiky jak v jednotlivých orgánech EU, tak i dalších mezinárodních institucích. Klíčovou úlohu bude letos hrát klimaticko-energetická politika. Od mezinárodní klimatické konference v Paříži v prosinci se očekává přijetí nové mezinárodní smlouvy pro snižování emisí skleníkových plynů. A toto téma se nejspíše odrazí i na programu předsednictví Visegrádské skupiny, které Česká republika v červenci na jeden rok převezme od Slovenska. Zároveň je rok 2015 i rokem vykročení k nové globální rozvojové politice, které bude deklarováno přijetím nových Cílů udržitelného rozvoje (Sustinable Development Goals) na zářijovém vrcholném summitu OSN. Na závěr setkání ministr Brabec poděkoval velvyslancům za dosavadní spolupráci, která je při prosazování cílů MŽP v otázkách životního prostředí v zahraničí pro Českou republiku velmi důležitá.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů