Pondělí, 22. července 2024

Ministr Brabec k aktuální výzvě z OPŽP 2007-2013: Naším cílem je obcím co nejvíce snížit vstupní náklady na zavedení povinnosti třídit kovy a bioodpad

Aktuální výzvu z OPŽP 2007-2013 vyhlásil Státní fond životního prostředí koncem ledna...

Ministr Brabec k aktuální výzvě z OPŽP 2007-2013: Naším cílem je obcím co nejvíce snížit vstupní náklady na zavedení povinnosti třídit kovy a bioodpad

Náměstek ministra životního prostředí pro EU fondy Jan Kříž, zástupce Evropské komise Christos Gogos a představitelé krajů i českých měst a obcí ČR minulý týden společně hodnotili výsledky OPŽP a jeho přínosy v loňském roce pro životní prostředí a pro českou ekonomiku. Ministerstvo životního prostředí také v Praze uspořádalo výroční konferenci Operačního programu Životní prostředí 2015. Konference se konala v přelomovém čase, kdy se ukončují projekty z období 2007-2013, je vyhlášena aktuální výzva s alokací 1,75 mld. korun a zároveň se rozbíhá období programu 2014-2020.

,,Loňský rok byl pro životní prostředí v ČR úspěšný. Podařilo se nám zachránit v OPŽP všechny ohrožené prostředky, které bychom jinak museli poslat do Bruselu kvůli neschopnosti bývalého vedení MŽP i SFŽP. Nicméně nepolevujeme a na zachráněné miliardy jsme vyhlásili jednu z posledních výzev z OPŽP 2007-2013, zaměřenou především na nakládání s odpady. Vzhledem k nové povinnosti obcí třídit bioodpad a kovy jsem to slíbil a tento slib tímto plním. Obce mají možnost požádat o dotace na různé druhy kontejnerů, hnědé nebo šedé popelnice či vybavení pro kompostárny a sběrné dvory. Naším cílem je obcím co nejvíce snížit vstupní náklady na zavedení povinnosti třídit nové komodity a zamezit tak účtování nového třídění do poplatků za svoz odpadu občanům," řekl při příležitosti konání výroční konference ministr Brabec.

V dopoledním bloku vystoupil se svým hodnotícím pohledem na OPŽP 2007-2013 Christos Gogos z Generálního ředitelství Evropské komise pro regionální politiku. ,,Na konci roku 2014 se podařil neočekávaný výsledek, kdy byly zachráněny miliony EUR. Je to bez pochyb výsledek dobrého řízení a tvrdé práce," ocenil dnes práci nového vedení zástupce EK Gogos.

,,Díky opatřením nového vedení rezortu MŽP proteklo v roce 2014 rozpočtem 52 mld. Kč, z nichž 31,4 bylo pro národní hospodářství čistým ziskem z prostředků EU, a tím i vznikly stovky pracovních míst. Do roku 2014 pak bylo nově postaveno 425 km vodovodů, 6 966 km kanalizací a 149 čistíren odpadních vod. Zatepleno bylo 1 938 škol a 36 nemocnic. Byly vytvořeny nové kapacity pro třídění a recyklaci odpadů nebo bylo vysazeno a ošetřeno téměř 2 miliony dřevin po celé ČR," shrnul pozitivní přínosy programu náměstek ministra životního prostředí pro EU fondy Jan Kříž.

Část konference byla věnovaná novému programovacímu období 2014-2020. Na webových stránkách Státního fondu životního prostředí je již dostupný harmonogram nových výzev (www.opzp.cz). Mezi MŽP a EK navíc aktuálně vrcholí vyjednávání o podmínkách dotací na výměnu kotlů v domácnostech. ,,Evropské fondy na životní prostředí doposud nebylo možné využít v domácnostech, pouze u právnických osob, sdružení a podnikatelských subjektů. Navíc se snažíme, aby Komise povolila výměnu uhelných kotlů opět za uhelné, ovšem ve vysokém emisním standardu. Jedině tak vzhledem k nízkým nákladům za topení zvládneme naplnit předpoklad výměny až 100 000 kotlů v domácnostech po celé České republice. A právě taková výměna starých kotlů dokáže české ovzduší změnit k lepšímu," komentuje jednání v Komisi ministr Brabec. Vzhledem k závěrečným jednáním se pak OPŽP zřejmě dostane mezi první programy, které bude v rámci České republiky Evropská komise schvalovat. Jasno by mělo být v červnu, kdy by měla Evropská komise schvalovat první vlnu programů z ČR.

Aktuální výzvu z OPŽP 2007-2013 vyhlásil Státní fond životního prostředí koncem ledna. Od 2. února do 19. března přijímá žádosti o dotace např. na třídění odpadu, zateplování veřejných budov nebo obnovu zeleně v krajině. Celkově je k dispozici 1,75 mld. korun. Výzva je zacílena na projekty s velmi krátkou dobou realizace s ohledem na ukončení programu koncem roku 2015.

,,Loňská akcelerační opatření nám uvolnila poslední balík prostředků, které lze ještě letos vyčerpat. Jiná výzva už v tomto programovém období nebude, proto by žadatelé neměli otálet. Garantujeme administraci žádostí v pevných termínech tak, aby se dala stihnout realizace i financování v letošním roce," říká Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR.

V 64. výzvě je přidělena alokace 800 milionů korun na opatření na zkvalitnění nakládání s odpady. Konkrétně je možné požádat o podporu na dovybavení obecních systému třídění odpadů, a to s ohledem na novou právní povinnost povinného třídění biologicky rozložitelných komunálních odpadů a kovů. Dovybavení se týká i nákupu sběrných nádob na biologicky rozložitelný odpad a kovy, dovybavení sběrných dvorů (např. velkoobjemový kontejner či drtička biologicky rozložitelného komunálního odpadu). Na opatření v rámci energetických úspor (prioritní osa 3) je vyčleněno 500 milionů korun. Zbylých 450 milionů korun je alokováno na projekty v prioritní ose 6 - zlepšování stavu přírody a krajiny.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů