Pondělí, 22. července 2024

Energetická unie...

Evropská komise dnes přijala strategickou vizi, která má EU posunout blíže k vytvoření fungující a jednotné evropské energetické unie...

Energetická unie...

Komise přijala důležitá opatření k vytvoření energetické unie

Evropská komise dnes přijala strategickou vizi, která má EU posunout blíže k vytvoření fungující a jednotné evropské energetické unie. Mezi nejzásadnější schválené body patří rámcová strategie pro odolnou energetickou unii spojená s akčním plánem v oblasti klimatu. Tato strategie obsahuje 5 vzájemně propojených politických dimenzí a detailní kroky, jež Komise přijme pro jejich dosažení. Mezi tyto kroky patří kupříkladu přeformování trhu s energiemi, zajištění větší transparentnosti v oblasti smluv o dodávkách plynu, či rozvoj regionální spolupráce. Dalšími klíčovými body strategie jsou sdělení o vzájemném propojení energetických soustav, které nastavuje opatření nutná pro dosažení cíle 10% elektrické propojenosti do roku 2020, a sdělení definující vizi pro globální klimatickou smlouvu, k jejímuž uzavření má dojít v prosinci letošního roku v Paříži.

Více informací o energetické unii naleznete zde.

BUSINESSEUROPE vítá návrh energetické unie a upozorňuje na nutnost snížení cen energií

Konfederace evropského podnikání BUSINESSEUROPE vydala v reakci na zveřejnění dnešního sdělení Evropské komise o energetické unii prohlášení, v němž oceňuje snahu o oživení energetické politiky v EU. Podle generálního ředitele BUSINESSEUROPE Markuse J. Beyrera je navržený přístup dobrým základem k řešení energetických, klimatických a průmyslových výzev. Beyrer ovšem také zdůraznil, že zásadní bude především implementace navržených opatření. Podle BUSINESSEUROPE by se Komise měla zaměřit hlavně na snížení vysokých cen energií, které podkopávají konkurenceschopnost evropského průmyslu.

EUROCHAMBRES vyjádřilo smíšené pocity ohledně konceptu energetické unie

Evropská asociace obchodních a průmyslových komor EUROCHAMBRES v reakci na zveřejnění sdělení k energetické unii vydala 25. února prohlášení, v němž vyjádřila své smíšené pocity z návrhu a upozornila, že celý balíček neobsahuje žádné skutečně nové strategie. EUROCHAMBRES naopak uvítalo odhodlanost Komise důsledně dbát na implementaci a vynucování existující energetické legislativy. Zástupci evropských komor zároveň upozornili, že hlavní slabinou celého balíčku je absence jasné strategie zaměřené na zajištění dostupných a konkurenceschopných cen energie.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů