Středa, 29. března 2023

V Mohuči začali skladovat energii větru

V německé Mohuči byl uveden do provozu EnergieparkMainz, který disponuje největším PEM elektrolyzérem na světě.

V Mohuči začali skladovat energii větru

Systém umožňuje přeměnit momentálně nadbytečnou elektřinu na vodík a ,,uskladnit" ji k pozdějšímu použití. Němečtí energetici doufají, že tento způsob akumulace nadbytečné energie s možností zpětného zpracování vodíku na elektřinu a teplo může vnést čerstvý vítr do plachet německé ,,Energiewende".

Při přechodu z konvenčních na obnovitelné zdroje se totiž stále častěji potýkají s nestabilitou elektrizačních soustav, kterou z velké části způsobují větrné elektrárny. Ty v 1. pololetí 2015 vyrobily v průměru asi 40,5 TWh elektřiny, což je o 39% více než ve stejném období roku 2014. Přitom například v lednu stoupla produkce díky orkánům během bouří Elon a Felix na 10,40 TWh, v únoru ale klesla na 5,85 TWh (dle údajů Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme).

energy

Pilotní projekt firem StadtwerkeMainz AG, Siemens, Linde Group a vysoké školy HochschuleRheinMain zkoumá možnosti regulace dodávek elektřiny z obnovitelných zdrojů. Energetický park, který disponuje momentálně nejvýkonnějším PEM elektrolyzérem na světě a skladem ,,zeleného" vodíku, stál kolem 17 milionů eur a byl vybudován s podporou spolkového ministerstva hospodářství a energetiky v rámci rozvoje technologií skladování energie.

Podstatou procesu je elektrolýza, při které se působením elektrického proudu v upraveném vodném roztoku rozkládá voda na vodík a kyslík. Na rozdíl od starších typů alkalické elektrolýzy nezávisí spuštění elektrolyzérů s protonově výměnnou membránou (PEM) na provozní teplotě. Nové zařízení je proto daleko flexibilnější a v případě přetlaku v síti může okamžitě zahájit výrobu vodíku. Energetický park je propojen s několika větrnými elektrárnami v blízkém okolí a PEM elektrolyzér zpracuje v období nadprodukce až 6 MW jejich výkonu. Energeticky úspornou kompresi vodíku zajišťují inovativní iontové technologie stlačování plynu. Vodík bude v cisternách rozvážen do čerpacích stanic pro vodíková auta, přidáván do distribuční sítě zemního plynu, nebo uskladněn.

Z hlediska skladování energie ve formě vodíku představuje projekt EnergieparkMainz nadějnou alternativu pro energetiku obecně. Stavba vodíkových úložišť totiž není omezena výběrem lokality, jako tomu je v případě přečerpávacích vodních elektráren.

Spolková země Porýní-Falc a tedy i hlavní město Mohuč mají plně přejít na energii z OZE do roku 2030. Více jak dvě třetiny by měly dodávat právě větrníky.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů