Neděle, 14. července 2024

Co dnes projedná vláda

Z PROGRAMU SCHŮZE VLÁDY ČR, která se koná ve středu 29. července 2015 v 10:00 h v zasedací síni budovy Úřadu vlády, Praha 1, nábřeží Edvarda Beneše 4

Co dnes projedná vláda

K projednání s rozpravou:

13. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
čj. 671/15
Předkládá: ministr životního prostředí

20. Návrh poslanců Věry Kovářové, Petra Gazdíka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 543)
čj. 910/15
Předkládá: ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu

31. Komplexní řešení problematiky negativních jevů při výkupu kovových odpadů v ČR
čj. 903/15
Předkládá: ministr životního prostředí

Různé


3. Informace o veřejné zakázce "Zajištění Národního koordinačního centra monitoringu zdravotního stavu lesů v rámci programu ICP FORESTS v roce 2015 - 2017"
čj. 904/15
Předkládá: ministr zemědělství

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů