Neděle, 21. července 2024

Šampioni v Písku: skvěle třídí a vyhazují o třetinu méně odpadu než průměrní Češi

Šampioni v Písku: skvěle třídí a vyhazují o třetinu méně odpadu než průměrní Češi

Mnohemlépe třídí (1), až osmkrát lépe zpracovávají bioodpad a do popelnice vyhodí o třetinu méně odpadků než průměrní Češi. Řeč je o obyvatelích jihočeského Písku, kteří tak svému městu vybojovali titul Odpadový Oskar. Pamětní plaketu dnes převzala starostka Písku Eva Vanžurová z rukou organizátora soutěže Milana Havla z Arniky. Písek je spolu s Chvalšinami a odpadovým systémem na Mikulovsku místem, kde se podle odborné poroty (2) mohou zástupci ostatních obcí a měst inspirovat, jak odpadové hospodářství svého města řešit (3).

,,Písek tak boří mýty o tom, že ve velkých městech není možné produkovat málo odpadu a dobře třídit. Na Písku oceňujeme zejména dlouhodobou snahu o co nejmenší produkci odpadu, čemuž odpovídá jak množství a organizace sběrných míst, tak cílevědomé informování obyvatel. Jedním z pozitivních důsledků je, že náklady na likvidaci odpadu jsou v Písku o zhruba čtvrtinu i třetinu na obyvatele a rok nižší, než je průměr celé republiky. Písek se tak pomalu přibližuje nejlepším regionům v Evropě, kde vyhodí jen zhruba šedesát kilo odpadu na obyvatele a rok," komentuje výhru Písku odpadový expert Arniky Milan Havel.

,,Udělení Odpadového Oskara od Arniky je oceněním ani ne tak pro mne, ale hlavně pro občany města Písku. Poděkovat bych chtěla nejen odboru životního prostředí, ale všem občanům, kteří si uvědomují potřebu třídit odpad. Výsledkem je čistější město pro nás i další generace a navíc jsou platby za vytříděné suroviny příjmem do městské kasy, díky čemuž můžeme snížit poplatek za popelnice všem obyvatelům, rodiny s malými dětmi od něj dokonce osvobodit,"děkuje Písečanům starostka Eva Vanžurová.

Město Písek s téměř třiceti tisíci obyvateli své odpadové hospodářství dlouhodobě a koncepčně rozvíjí. Provozuje skládku, třídící linku pro plasty a papír, kompostárnu, sedm sběrných dvorů. V Písku se třídí papír, plasty společně s nápojovými kartony, směsné sklo, bioodpady, textil, elektroodpad. Ve městě je 145 sběrných stanovišť na separovaný odpad, 12 kontejnerů na textil a 12 kontejnerů na elektroodpad. Po městě je rozmístěno 2000 nádob na bioodpad (o objemu 240 litrů). V roce 2014 se v Písku na 1 obyvatele vytřídilo 50 kg papíru, plastů a skla, 216 kg bioodpadů, směsného odpadu se vyvezlo pouze 134 kg na obyvatele. Písek je největší české město s produkcí směsných odpadů pod 150 kg na 1 obyvatele.

Česká republika doposud zdaleka nevyčerpala možnosti, které nabízí důsledná recyklace. Upozorňuje na to kampaň Nespaluj, recykluj! sdružení Arnika (4). Spalovna zničí tisíce tun kvalitních druhotných surovin. Jejich recyklací se uspoří mnohem více energie, než dodá jejich spálení. Zároveň není nutné vytěžit a dovézt tisíce tun ropy. Stejně tak spalovny ničí bioodpad, který lze přetvořit v tuny kvalitního kompostu pro využití na zahrádkách a v zemědělství.Předcházení vzniku odpadů, lepší podmínky pro jeho třídění a motivační systém plateb za likvidaci komunálního odpadu pak zajistí, že se Česko přiblíží moderním evropským regionům, jako jsou například belgické Flandry.

Poznámky:

(1) Vývoj odpadového hospodářství a třídění v Písku:

Rok/Druh odpadu

2010

2011

2012

2013

2014

Průměr ČR

2014

(kg/obyv.)

(kg/obyv.)

(kg/obyv.)

(kg/obyv.)

(kg/obyv.)

(kg/obyv.)

papír

32,9

32,2

28,0

26,0

24,4

plasty

16,0

16,8

14,9

14,7

14,5

sklo

10,0

9,3

8,1

8,6

11,2

bioodpad

45,6

39,2

69,0

150,5

215,9

+- 30

směsný odpad

213,9

204,2

149,7

140,5

133,5

198,7

objemný odpad

-

-

29,3

29,1

32,2

(2)Odbornou porotu soutěže Odpadový Oskar tvořili:

Ondřej Procházka,šéfredaktor Waste fórum, redaktor Odpadové fórum z Českého ekologického manažerského centra

Tomáš Hodek, předseda organizace Ekodomov a manažer kampaně Kompostuj.cz

Ivo Kropáček, expert na odpady z Hnutí DUHA

Milan Havel a Matěj Man, odborníci na systémy odpadového hospodářství z Arniky

(3) Kompletní výsledky Odpadového Oskara jsou na http://arnika.org/odpadovy-oskar-vysledky

(4) Více informací o kampani ,,Nespaluj, recykluj!" je k dispozici na http://www.arnika.org/nespaluj-recykluj

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů