Čtvrtek, 25. července 2024

Moravský kras získává zpět svou původní tvář

Moravský kras získává zpět svou původní tvář
Skupina dvaceti dobrovolníků z celé České republiky se zúčastnila Týdne pro divočinu v Moravském krasu. V termínu od 9. 8. - 16. 8. vyštípávali a vysekávali nálety na škrapových polích, která se svým charakterem podobají stepím. Dále pod vedením odborníků na ochranu přírody odstraňovali náletové křoviny na Vykydalově stráni naproti jeskyni Balcarka nebo u vývěrů Punkvy obnovovali oplocenky, aby ochránili mladé jedle, buky a tisy před přemnoženou spárkatou zvěří. V rezervacích Bílá voda a Býčí skála pomáhali semenáčkům vzácných dřevin tím, že vysekávali černý bez a lísky, které je zastiňují a berou jim vláhu a živiny. Ve Sloupu na horním toku Punkvy odstraňovali z břehů invazní netykavku žláznatou, která vytlačuje naše původní druhy netykavek a dalších rostlin kolem toků.
Aby zúčastnění lépe rozuměli tomu, co a proč v Moravském krasu dělají, čekaly na ně kromě práce také přednášky a několik exkurzí. Zatímco Petr Jelínek z Mendelovy univerzity v Brně s dobrovolníky podnikl výpravu po prosluněné Macošské a Vilémovské stráni se vzácnými pcháči bělohlavými, Zdeněk Musil z CHKO Moravský kras je provedl stinným údolím Suchého žlebu, kde rostou mechy a kapradí.
Na Moravě v tu dobu padaly teplotní rekordy, nicméně dobrovolníci se během dne chladili v okolních jeskyních Balcarka, Lidomorna nebo Býčí skála, do kterých je vzali lidé ze Správy CHKO Moravský kras. Díky nim se dobrovolníci dostali také do veřejně nepřípustných jeskyní Spirálka a Nezaměstnaných, což byl pro ně mnohdy životní zážitek. Právě zaměřením na hlubší prožitky divoké přírody je osmnáctý ročník Týdnů pro divočinu výjimečný.
Od sobotního rána skupina dobrovolníků pracovala na Holštejnských lukách, kde shrabávala a odnášela trávu, kterou posekali členové Okrasu - Spolku pro aktivní ochranu Moravského krasu. Jako většina mokřadních luk trpí i tyto tím, že nejsou koseny, což má neblahý vliv na vzácné druhy rostlin - např. orchidejí.
Moravský kras patří k nejnavštěvovanějším turistickým lokalitám naší republiky. Vyhledávaným cílem turistů byl už od 19. století. Pro svůj exotický vzhled tehdejším návštěvníkům připomínal ,,skalnatou Arábii". Známý badatel a objevitel četných jeskyní Karel Absolon popisoval krasovou krajinu jako holou, pokrytou kameny, v létě sálajícím horkem, neoživenou a bez vegetace.
Dnešní stav, kdy většinu krasových strání pokrývají uměle vysazené husté smrkové lesy, je tedy něčím zcela novým. Zalesněním strání však kras přišel o dřívější druhovou pestrost. Hnutí DUHA proto cíleně realizuje jeden z Týdnů pro divočinu právě v Moravském krasu, kde je hlavní náplní práce údržba strání a světlých suťových lesů.
Týdnem pro divočinu však činnost Hnutí DUHA v Moravském krasu nekončí. Ve spolupráci s Domem přírody Moravského krasu umístila nedaleko propasti Macocha svůj informační stánek, jehož cílem je předávat informace o divočině a významu divočiny pro zachování přírodní rozmanitosti i pro člověka. Návštěvníkům stánku budou celý srpen k dispozici informační materiály o divočině i s doporučením, kde ji v České republice naleznou. O divočině Moravského krasu se lidé mohou více dozvědět v Domě přírody na Skalním mlýně, který své dveře široké veřejnosti otevře 19. 8. 2015.
Dominik Franc, zástupce správy CHKO Moravský kras řekl: ,,Velice mile mě překvapila píle a nadšení dobrovolníků. Stalo se, že práce, kterou jsme pro ně nachystali a která měla trvat celý den, byla za dopoledne hotova. Týden pro divočinu v Moravském krasu má bezpochyby význam pro biodiverzitu krajiny a přeměnu nepůvodních porostů na porosty s přírodě blízkou druhovou skladbou."
Petr Jelínek, Mendelova univerzita řekl: ,,Obnovování oplocenek je užitečná práce, protože spárkatá zvěř je přemnožena a okusem semenáčků brání přirozenému zmlazení lesa. V oplocenkách se chráněným dřevinám daří mnohem lépe a nejen jim. Napočítali jsme zde asi deset druhů ohrožených rostlin - tis, jeřáb muk, čtyři druhy lesních orchidejí a bramboříky."
Natálie Bílková ze Šumperka: "Na Týdny pro divočinu jsem jela, protože jsem chtěla být užitečná a dělat něco pro přírodu. Mám pocit, že mi tento týden dal tak moc, že se cítím být dlužna. Mám doma tři syny, o které se teď stará babička. Odjet sem pro mě byla výzva a jsem ráda, že jsem ji podstoupila. Otevřely se mi nové obzory a zažila jsem věci, které bych jinak nezažila. Všem bych to doporučila."
Magdalena Kramelová z Brna: "Obdivuji lidi, kteří jsou schopni dělat něco pro přírodu sami. Mě hodně motivoval ten kolektiv odhodlaných a zajímavých lidí, co se tady sešel. Kdybych tam v tom vedru byla sama, tak to vzdám."
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů